Hvordan oppretter jeg et nytt emne som instruktør fra dashbordet?

Hvis du kan legge til nye emner i Canvas, kan du opprette et nytt emne fra Canvas dashbord. Nye emner opprettes som emneskjell som kan være vert for emneinnhold og påmeldinger for institusjonen din. Hvis det er aktivert for institusjonen din, kan du velge en underkonto for det nye emnet. Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, vil det nye emnet bli lagt til institusjonens underkonto for manuelt opprettede emner.

Når du oppretter et emne fra dashbordet, blir du automatisk lagt til emnet som en instruktør. Ingen andre påmeldinger eksisterer i emnet, men du kan kanskje legge til brukere til et nytt emne. I tillegg inneholder ikke nye emner emneinnhold. I det nye emnet kan du opprette nytt innhold og legge til eksisterende innhold ved hjelp av emneimporteringsverktøyet og ved å dele innhold fra et eksisterende emne.

Alternativt kan du opprette et nytt emne som skal brukes som sandbox. En sandbox er et emne uten studentpåmeldinger hvor du kan opprette, endre og forhåndsvise emneinnhold og struktur uten studentinnblanding. Du kan deretter dele eller importere innhold fra sandbox til aktive emner.

Merknader:

  • Hvis du ikke kan starte et emne som vist i disse instruksjonene, har institusjonen deaktivert denne funksjonen. Noen institusjoner forsyner fakultetet med emner automatisk via SIS (studentinformasjonssystem)-import. For hjelp med å opprette et nytt emne, kontakt din Canvas-administrator.
  • Hvis institusjonen din bruker en emnemal, vil det nye emnet ditt bli fylt med innhold fra den malen.

Åpne Dashbord

Åpne Dashbord

I Global navigering-menyen, klikk på Dashbord (Dashboard)-lenken.

Opprett nytt emne

Opprett nytt emne

I Dashbord sidepanelet, klikk « Start et nytt emne » (Start a New Course)-tasten. Du må kanskje rulle nedover for å se denne tasten.

Merknad: Hvis du ikke ser denne tasten i Canvas, har institusjonen deaktivert denne funksjonen.

Åpne detaljer for emne

Åpne detaljer for emne

I rullegardinmenyen Hvilken konto skal dette emnet være knyttet til? (Which account will this course be associated with?), velg kontoen der du vil at emnet skal organiseres [1]. Du kan bare velge kontoer som inneholder emner der du har aktive påmeldinger. Hvis denne rullegardinmenyen ikke vises, har institusjonen begrenset muligheten for instruktører til å velge kontoer for nye emner.

I feltet Emnenavn (Course Name) [2], skriver du inn navnet på emnet ditt. En emnekode opprettes automatisk basert på den første strengen med tilkoblede tegn i emnenavnet. Hvis institusjonen din tillater det, kan emnekoden endres i Emneinnstillinger.

For å opprette emnet, klikk på Oprette (Create)-knappen [3]. For å avbryte opprettelse av emne, klikk på Avbryt (Cancel)-knappen [4].

Merknad: Alternativer for emneinnholdslisens og emnesynlighet er satt til privat som standard. Disse alternativene kan endres i Emneinnstillinger.

 

Vis emne

Vis det nye emnet. Avhengig av institusjonens preferanse kan du enten bruke Emneoppsett sjekkliste eller Canvas emneoppsett veiledning for å fylle emnet.