Hvordan begrenser jeg filer og mapper til studenter i Canvas?

Brukere kan redigere fil tillatelser, inkludert stille inn fil tilstanden (publisert eller ikke publisert), begrense filtilgang til studenter som har lenken eller bestemme dato-tilganger for filene.

Når lenkevalget er satt til «kun tilgjengelig for studenter», kan filen kun vises om studentene får en lenke til filen. Men dette alternativet skjuler imidlertid bare filer fra studenter i Emnefiler. Denne funksjonen er ikke gyldig utenfor Filer-funksjonen. For eksempel, hvis en fil med en student synlighetsbegrensning er lagt til en Modul eller Oppgave, kan filen alltid vises av studenter. Emnebrukere som har aktivert innstillingen Varsling av filer, vil fortsatt motta et varsel når en fil legges til i emnet hvis alternativet Kun tilgjengelig for studenter med lenke er valgt. 

Når datobegrensningen for studenttilgjengelighet (student availability date restriction) angis, kan ikke studenter se emnefilene utenfor de angitte datoene. Hvis filen er linket til et annet område i Canvas (som « Moduler » (modules) eller « Oppgaver » (assignments)), kan studentene se navnet til filen, men hvis de klikker på filen ser de en melding om at filen er låst og ikke kan vises før den angitte datoen. Emnebrukere som har aktivert innstillingen Varsling av filer, vil ikke motta et varsel når en fil legges til i emnet hvis datobegrensningen for studenttilgjengelighet er valgt. 

Merknad: Du kan også begrense en fil eller mappe som en del av innstillingen av brukerrettighetene for filer eller innstillingene av brukerrettigheter for mapper.

Åpne filer

Åpne filer

Navigering på emner klikker du på lenken « Filer » (Files).

Velg fil

Velg fil

Som standard er emnefiler synlige og tilgjengelige for alle brukere [1]. Lærere og TA-er kan begrense filer og mapper [2], som betyr at innholdet bare vil være tilgjengelig for lærere og TA-er i emnet så lenge filen ikke legges i et innholdsområde utenfor Filer (f.eks Moduler, Oppgaver).

For å redigere en tillatelse, klikk på en fils ikon publisert (Published) eller upublisert (Unpublished) [3].

Tidsplan for student-tilgjengelighet

Tidsplan for student-tilgjengelighet

« Tidsplan for student-tilgjengelighet » (Schedule student availability) gir studentene et tidsvindu å vise filen i.  Hvis du velger dette alternativet, kan studenter visese filen i Emnefiler samt andre områder av Canvas hvor filen er lagt til. Hvis studenter prøver å få tilgang til filen utenfor tilgjengelighetsdatoene, er filen låst.

For å sette student-tilgjengelighet, kan du angi startdatoen for når filen skal være tilgjengelig i « Tilgjengelig fra » (Available From) -feltet [1]. Eventuelt kan du angi datoen når studentene ikke lenger kan vise filen i « Tilgjengelig til » (Available Until) -feltet [2]. Du kan bruke kalenderen for å angi dato, eller du kan angi en dato manuelt.

Med manuelle oppføringer defineres innstillingen for Tilgjengelig fra og Tilgjengelig til, til å bare godta inndata i svært spesifikt format. Du kan stille inn Tilgjengelighetsdatoer ved hjelp av en av følgende inndata:

  • dd/mm/åååå 00.00 (24 timer) Ex. 27/02/2013 23.59
  • dd/mm/åååå 00.00am/pm Ex. 27/02/2013 11.59pm
  • Man Da 00.00 am/pm Ex. Feb 27 11.59pm
  • Man Da 00.00 (24 timer) Ex. 27 februar 23.59

 

Merknad: Tidsfeltet er valgfritt og vil som standard være 00:00 hvis det ikke er valgt.

Oppdatere fil

Oppdatere fil

Klikk på « Oppdater » (Update)-tasten.

Vis fil

Vis fil

Vis begrenset status for filen. Kretse over ikonet for å vise detaljene.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No