Hvilke oppgavetyper kan jeg lage i et emne?

Canvas støtter fem oppgavetyper: Oppgaver, Diskusjoner, Tester, eksterne verktøy og ikke-karaktersatte.

Som instruktør, kan du velge en oppgavetype når du oppretter et oppgaveskall. Du kan imidlertid også opprette oppgaver innen en oppgavetype ved å besøke hver type sin respektive indeksside.

Oppgave

Oppgave

En «oppgave» (Assignment) er en Canvas-oppgave som kan sendes inn elektronisk via tekstinnskriving, filopplasting, medieopptak, eksterne verktøy, URL-er eller Canvas-sider. Oppgavene vises på indekssiden for Oppgaver karakteroversikten (bare karaktersatte), emneoversikten og på brukernes instrumentbord (bare karaktersatte).

«Ikke karaktersatte» (Not Graded) oppgaver kan ha en forfallsdato, men ingen poeng eller karakterer gis for å fullføre oppgaven.

Oppgaver kan tildeles enkelte elever, grupper eller seksjoner.

Finn oppgaver

Brukere kan gjenkjenne oppgaver med oppgaveikonet gjennom hele Canvas.

Diskusjon

Diskusjon

En Diskusjon er en Canvas-oppgave som vil karaktersette studentens svar på diskusjonsemner. Denne oppgaven vises på indekssiden for Oppgaver (bare karaktersatte), indekssiden for Diskusjoner, karakteroversikten (bare karaktersatte), emneoversikten og på brukernes instrumentbord (bare karaktersatte).

Diskusjoner kan tildeles enkelte elever, grupper eller seksjoner.

Finn diskusjoner

Brukere kan gjenkjenne diskusjoner med Diskusjon-ikonet gjennom hele Canvas.

Test

Test

En test er en Canvas-oppgave som kan brukes til å gjennomføre en spørreundersøkelse eller vurdere en students forståelse av emneinnhold. Denne oppgaven vil vises på indekssiden for Oppgaver (bare karaktersatte), indekssiden for Tester, karakteroversikten (bare karaktersatte), emneoversikten og på brukernes instrumentbord (bare karaktersatte).

Tester kan tilordnes individuelle studenter eller seksjoner; de kan ikke tilordnes grupper.

Finn tester

Brukere kan gjenkjenne tester med Test-ikonet gjennom hele Canvas.