Hvordan oppretter jeg hyperlenker til emner eller gruppeinnhold i Rich innholdsredigering som en faglærer?

Når du bruker Rich innholdsredigering, kan du sette inn lenker til emne- eller gruppeinnhold. Du kan kanskje koble til innhold i sider, oppgaver, tester, kunngjøringer, diskusjoner og moduler. Du kan også sette inn lenker som, når du trykker på dem, fungerer som Emnenavigering- eller Gruppenavigering-lenker.

Merknad: For å opprette hyperlenker til gruppeinnhold eller Gruppenavigering-lenker, må du åpne Rich innholdsredigering i en gruppe.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, test eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller Option+F8 (Mac-tastatur).

Velg emne- eller gruppeinnhold

Velg emne- eller gruppeinnhold

Bruk Legg til-menyen for å velge det koblede innholdet. Som standard viser rullegardinmenyen Legg til alternativer for innholdslenker [1]. Du kan også legge til lenker til dokumenter, bilder eller mediefiler.

For å søke etter emne- eller gruppeinnhold, må du skrive minst tre tegn i søkefeltet [2].

Innholdselementer grupperes etter innholdstype. For å se en liste over emne- eller gruppeinnholdselementer, klikk på pilikonet ved siden av innholdstypen [3]. Klikk deretter på navnet på emne- eller gruppeelementet du ønsker å koble til i Rich innholdsredigering [4].

Merknad: Teksten blinker før den blir en hyperlenke.

Legg til emne- eller gruppeinnhold

Legg til emne- eller gruppeinnhold

Åpne innholdsseksjonen [1] og klikk på lenken Legg til ett! (Add one!) [2] for å legge til et innholdselement.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på tasten Lagre (Save).

Merknader:

  • Detaljer-sidene for oppgaven, diskusjonen, sidene og testene har en Lagre og publiser (Save & Publish)-tast.
  • Emneoversikt-siden har en Oppdater emneoversikt (Update Syllabus)-tast.
  • Diskusjonssvar har en Publiser svar (Post Reply)-tast.

Vis innhold

Vis innholdet. For å vise det koblede innholdet, klikk på den koblede lenken [1].

Merknad: Lenker til eksterne URL-er viser et Åpen-ikon [2].