cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan viser jeg institusjonens emneoversikt som instruktør?

Hvordan viser jeg institusjonens emneoversikt som instruktør?

Den offentlige emneoversikten (Public Course Index) lar alle brukere innen en institusjon se institusjonens offentlige emneoversikt i et katalogformat. Du kan se en lenke på emneoversikten på siden Mine Emner.

Merknad: Den offentlige emneoversikten er for tiden en kontoinnstilling. Hvis du ikke ser emnelenken, har ikke institusjonen din aktivert denne funksjonen. Se hvordan du inkluderer et emne i emneoversikten.

Åpne emner

Åpne emner

I Global Navigering, klikk på « emner » (Courses) [1], og klikk så på « alle emner » (All Courses) [2].

Søk flere emner

I sidefeltet på siden Mine emner, klikk på lenken Søk flere emner .

Vis alle emner

Du kan se alle emner som er inkludert i emneoversikten, med de siste opprettede emnene først.

Du kan se navnet på emnet [1] og en beskrivelse av emnet, om det er en [2].

Søk etter emner

Du kan søke etter emner på forskjellige måter. I feltet Navn [1], kan du skrive inn emne-navnet.

Du kan også søke på status etter emnet. Ønsker du kun å se offentlige emner, klikk i avmerkingsboksen « Kun offentlige emner » (Public courses only) [2]. Ønsker du kun å se åpne påmeldings-emner, klikk i avmerkingsboksen « Kun åpne påmeldinger » (Open Enrollment only) [3]. Åpne påmeldings-emner er emner du når som helst kan delta i.

Når du er ferdig med å velge søkevalg, klikker du på tasten « Søke » (Search) [4].

Vis emne

For å se et emne, klikk på navnet til emnet [1]. Om et emne tillater selv-påmelding, kan du når som helst delta i emnet ved å klikke på tasten « Delta i emnet » (Join the Course) [2]. Men du kan se emnet først og melde på i emnets hovedside.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback