Hvordan bruker jeg vurderingsskalaer i et emne?

En vurderingsskala er et sett med kriterier som måler ulike prestasjonsnivåer i et emne. Vurderingsskalaer på emne-nivå er vurderingsskalaer som kan defineres på både emne og oppgave -nivå. Uten en vurderingsskala, blir ikke resultater målt mot noen bestemt standard.

Du kan aktivere en vurderingsskala som er opprettet av institusjonen, eller du kan legge til en ny vurderingsskala til emnet.

Se video om vurderingsskalaer.

Vanlige vurderingsskalaer

Vurderingsskalaer bygges basert på poeng og prosent-områder, og hvert prosent-område er tildelt en navne-verdi. Du kan opprette alle typer vurderingsskalaer ved å redigere navn og prosent-område for hvert element. Når du aktiverer en vurderingsskala for et kurs, brukes vurderingsskalaen for studentenes siste karakterer i tillegg til den totale prosentandelen.

Merknader:

  • Vurderingsskalaer støtter opp til to desimaler.
  • De eneste resultatene som er tillatt i karakteroversikten er de som er definert i vurderingsskalaen.
  • Oppføringer i karakteroversikten som ikke er spesielt definert i vurderingsskalaen reverserer tilbake til ikonet som viser at innleveringen trenger å bli karaktersatt. Avhengig av en oppgaves visningskarakter, er det noen oppføringer i karakteroversikten som ikke kan konverteres til en vurderingsskala.

 

Bokstavkarakterer

Bokstavkarakterene er den mest tradisjonelle typen av vurderingsskala, og er standardformatet for nye vurderingsskalaer. Bare støttede resultater er tillatt i karakteroversikten, så hvis du bygger en bokstav-karakteroversikt med verdier for bare A, B og C, kan du ikke angi et resultat som konverterer til en A- eller B +.

Prestasjon

Prestasjon-vurderingsskala er basert på en standard av individuelle prestasjoner. Bare støttet resultat er tillatt i karakteroversikten, så hvis du bygger en prestasjonsskala kun med navneverdiene Utmerket og Dårlig, kan du ikke angi en score på Bra.

Poeng

Vurderingsskalaer med poengkarakter er basert på et sett med poeng i et område. Når vurderingsskalaen er poengbasert, viser oppgavegruppens totalsum og avsluttende resultat: et verktøytips med opptjente råpoeng og totalpoeng. I cellen med vurderingsoversikten vises poengskalerte poeng som brøker.

Merknad: Når alternativet Overskriving av sluttkarakter er aktivert for en institusjon og et emne bruker en poengbasert vurderingsskala, kan faglærere overstyre vurderingen med en bokstavvurdering.

Emne-vurderingsskalaer

Emne-vurderingsskalaer

Når du aktiverer en vurderingsskala for et kurs, brukes vurderingsskalaen for studentenes siste karakterer i tillegg til den totale prosentandelen. Lær hvordan du aktiverer en vurderingsskala for et emne.

Studentvisning

Studentvisning

Studenter kan se resultatet på vurderingsskalaen på siden deres, Karakterer (Grades).

Oppgave-vurderingsskalaer

Oppgave-vurderingsskalaer

Vurderingsskala kan brukes spesifikt til enkeltoppgaver. Hver oppgave inkluderer et felt som lar deg velge hvordan karakteren vises i karakteroversikten og student-karaktersiden. Lær hvordan du aktiverer en oppgave-vurderingsskala.

For «Bokstavkarakter-skalaer» (Letter Grade Schemes), kan du sette inn resultater i karakteroversikten, avhengig av oppgavens visningstype:

  • For alle oppgavetyper, kan du angi karakterer som poeng eller en prosent. For eksempel hvis en oppgave er verdt 10 poeng og studenten tjener 9, kan du angi 9 eller 90% (som viser karakteren definert i prosentområdet).
  • Når en oppgavekarakter er spesielt satt til bokstavkarakterer, kan du også angi en bokstavkarakter direkte, for eksempel som en A-.

For «Prestasjon skalaer» (Performance schemes), kan du skrive inn resultater i karakteroversikten som poeng, prosent eller prestasjon -verdi. For eksempel hvis en oppgave er verdt 10 poeng og studenten tjener 9, kan du angi 9 eller 90% (som viser prestasjonen definert i prosentområdet). Du kan også angi en prestasjons-verdi direkte.

Merknad: Vurderingsskalaer gjelder ikke for oppgavegruppe-kolonner i karakteroversikten.

Studentvisning

På siden Karakterer kan studentene se karakterene sine vist med både poeng opptjent og vurderingsskala tilsvarende.