Hvordan legge til et element fra en elementbank i en quiz i Nye quizer?

Du kan legge til enkeltelementer fra en elementbank i en quiz i Nye quizer. Du kan også legge til flere elementer fra en elementbank.

Denne leksjonen viser hvordan du legger til et element fra en elementbank ved hjelp av knappen elementbankknappen på byggesiden. Du kan også få tilgang til elementbankene dine når du legger til innhold i en quiz.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på « Quizer » (Quizzes)-lenken.

Merknad: Du kan også få tilgang til quizer fra Oppgaver-siden.

Åpne byggeside

Finn quizen du vil åpne [1] for å legge til innhold fra en elementbank.

Klikk på Alternativer-ikonet [2] og så på Bygg (Build)-lenken [3] for å åpne Nye quizer fra en eksisterende quiz.

Åpne elementbanker

Klikk på elementbank (Item Banks)-knappen.

 

Åpne elementbank

Åpne elementbank

Klikk på navnet på en elementbank.

Legg til punkt

Legg til punkt

Klikk på Legg til (Add)-knappen ved siden av elementet for å legge dette elementet til en quiz.

Elementet vil vises i quiz-en.

Vis element

Vis elementet i quiz-en. Klikk på Rediger-ikonet [1] for å redigere elementet. Klikk på Kopier-ikonet [2] for å duplisere elementet,. Klikk på Flytt-ikonet [3] for å flytte elementet,.  Klikk på Slett-ikonet [4] for å slette elementet.

Hvis det er lagt til tagger, vises taggene i elementet [5].

Rediger element

Når du redigerer et element i elementbanken i en quiz, kan du bare redigere poengverdier [1] og noen alternativer [2]. Klikk på Rediger i banken (Edit in Bank)-knappen [3] for å redigere andre deler av spørsmålet.