Hvordan legger jeg til merknader i studentinnleveringer når jeg bruker Docviewer i SpeedGrader?

Canvas DocViewer er et verktøy som tillater merknader på online oppgaveinnleveringer i Canvas. Du kan bruke DocViewer til å vise filer og oppgaver i SpeedGrader. Instruktører kan vise når studenter viser kommenterte tilbakemeldinger i « oppgavedetaljer »-seksjon (assignment details) i sidepanelet.

DocViewer har en 10-timers sesjonsgrense som begynner når du åpner en innlevering. Hvis du begynner å opprette en merknad men ikke legger den inn før økten utløper, vil ikke merknaden lagres. Merknader lagt inn lagres og påvirkes ikke av økt begrensning. Canvas viser et utløpsvarsel for sesjonen etter 9 timer og 50 minutter, etterfulgt av et 5-minutters og 1-minutts varsel inntil 10-timers grensen har blitt nådd. Du kan starte en DocViewer-økt når som helst ved å oppdatere innleveringssiden.

Hvis nettleseren din inkluderer en innebygd PDF-leser, velg alternativet å vise PDF-filen i systemleseren.

En student kan se dine DocViewer-kommentarer fra siden detaljer for Innlevering av oppgaver.

Kompatible DocViewer-filer

Hvis en innlevering inkluderer en fil som kan vises i DocViewer, men forhåndsvisningen til innleveringen ikke er fullført, vil Canvas komme med en melding om at dokumentet fremdeles behandles.

Merknader:

  • Filer på over 100 MB og passordbeskyttede filer konverteres ikke av DocViewer.
  • Merknadsverktøy er ikke tilgjengelig for oppgaver med tekstinnslag.
  • SpeedGrader kan ta opptil ti minutter etter en oppgave er sendt inn for å vise en fil som støtter DocViewer.
  • På mobile enheter, støttes kun DocViewer fullstendig i Canvas lærer-app.
  • Canvas DocViewer støtter ikke anonyme kommentarer og kan dermed ikke brukes for kommenterte tilbakemeldinger på oppgaver med anonyme fagfellevurderinger.
  • Hvis en oppgave er vurdert anonymt, vil studenter ikke kunne se instruktør merknader før oppgaven ikke lenger er åpen eller oppgavens karakter har blitt postet.
  • Hvis studenter har aktivert varselet om Innleveringskommentar, mottar de varsler når du kommenterer på dokumentet deres. Hvis komentarene er anonyme, mottar studentene en varsling som ikke inkluderer navnet på brukeren som publiserte kommentaren. Hvis oppgaver har en manuell publiseringspolicy, må du kanskje publisere karakterer og/eller kommentarer for at studentene skal motta en varsling.

Vis DocViewer-verktøylinjen

DocViewer-verktøylinjen hjelper deg med å administrere oppgaveinnleveringen.

For å laste ned en PDF av innleveringen med merknader, klikk på « Last ned »-knappen Download) [1].

Hvis det er flere sider, vil « Sidetalls »-feltet (Page number) [2] la deg gå gjennom innleveringen for å finne du vil legge inn merknad på. For å gå til en annen side, skriv inn sidenummeret i sidefeltet. Du kan også bruke pil-ikonene [3] for å gå videre gjennom innleveringen.

For å rotere nåværende side 90 grader med klokken, klikk på Roter-knappen [4]. Sider med kommentarer kan ikke roteres.

For å zoome inn og ut på innleveringene, bruk Zoom -knappene [5].

For å vise innleveringen i fullskjerm, klikk på Fullskjerm -knappen [6].

For å kommentere en innlevering, bruk kommentar-verktøyet [7].

Legge til poengmerknader

For å legge igjen en poeng-merknad, velger du typen « Poeng » (Point) merknader [1].

Velg farge for poengmerknad i fargepanelet [2].

Klikk ønsket område i innleveringen [3]. «Poengmerknad» (point annotation)-ikonet vil komme fram og indikere plasseringen av merknaden. For å legge til en kommentar til poengmerknaden, skriv inn kommentaren i Kommentar (Comment)-feltet [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten.

Du kan svare på student DocViewer-kommentarer ved å klikke på « Svar » (Reply)-tasten [5].

Hvis du vil flytte merknaden, kretser du over merknadikonet i dokumentet. Klikk og dra merknaden til det nye området.

For å slette en poengmerknad, klikk på merknaden og deretter på « Slett »-knappen (Delete) [6]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette merknaden. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Legg til uthevingsmerknad

For å utheve tekst i dokumentet, velger du Uthev (Highlight) merketype [1].  

Velg fargen for uthevingsmerknaden i fargepanelet [2].

Klikk og dra for å utheve tekst i innleveringen [3].

For å legge inn en kommentar på uthevingsmerknaden, klikk på « Kommenter »-knappen (Comment) [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten.

For å slette en uthevingsmerknad, klikk på det uthevede området og deretter på « Slett »-ikonet (Delete) [5]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette merkingen. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Legg til tekstmerknad

For å legge inn tekst direkte i innleveringen, velg the« Fri tekst »-merknadstypen (Free text) [1].

Velg fargen for tekstmerknaden i fargepanelet [2].

Velg hvit eller gjennomsiktig bakgrunn for tekstmerknader [3] og tekststørrelsen til merknaden.

Klikk på det ønskede området, og skriv deretter inn [5]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter-tasten.

Hvis du vil flytte merknaden, kretser du over tekstboksen i dokumentet. Klikk og dra merknaden til det nye området.

For å slette en tekstmerknad, klikk på tekstboksen og deretter på « Slett »-knappen (Delete) [6]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette tekstboksen.

Legg til gjennomstreket tekstmerknad

For å angi at tekst skal slettes, velg « Gjennomstrekings »-merknadstypen (Strikeout) [1].

Velg farge for gjennomstrekingslinjen i fargepanelet [2].

Klikk og dra for å streke over tekst i innleveringen [2]. En rød strek vises som angir at tekst har blitt gjennomstreket [3].

For å legge til en kommentar til gjennomstrekingen, klikk på « Kommenter »-knappen (Comment) [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten.

For å slette en gjennomstrekingsmerknad, klikk på gjennomstrekingsområdet og deretter « Slett »-ikonet (Delete) [5]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette gjennomstrekingslinjen. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Legg til tegnekommentar

For å tegne på frihånd og lage merknader, velg Fri tegn merknadstypene (Draw) [1]

Velg farge for tegnet merknad i fargepanelet [2].

Velg bredden på merknadslinjen fra breddepanelet [2].

Klikk og dra for å starte en tegning. Friformslinjer vil dukke opp og indikere tegneområdet [4]. Du kan legge til flere strøk i en tegnet merknad.

For å legge til en kommentar til din merknadstegning, klikk på Kommenter -knappen (Comment) [5]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten. 

For å godta tegningsmerknaden, klikk på Hake -ikonet (Check)[6].

Hvis du vil flytte en tegning, krets pekeren over omrisset av tegningen, og dra og slipp tegningen til det nye området i dokumentet.

For å slette en tegning til en hver tid, klikk på tegningen og deretter på Slett -ikonet (Delete) [7]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette tegningen. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Merknad: Tegnede merknader kan bare ha én linjebredde per merknad. Individuelle merknader må lagres før man oppretter en ny linje med en annen bredde.

Legg til områdemerknad

For å legge igjen en områdemerknad, velger du alternativet « Område » (Area)-merknadstype [1].

Velg fargen for merknadsområdet i fargepanelet [2].

Klikk og dra rektanglet rundt et område i innleveringen [3]. En boks vises som angir området for merknaden.

For å legge til en kommentar til områdemerknaden, skriv inn kommentaren i Kommentar (Comment)-feltet [4]. For å starte en ny linje i kommentaren din, klikk på Shift + Enter / Return-tasten. For å sende inn din kommentar, klikk på Enter / Return-tasten.

Du kan svare på student DocViewer-kommentarer ved å klikke på « Svar » (Reply)-tasten [5].

Hvis du vil flytte merknaden, kretser du over kantlinjen. Klikk og dra merknaden til det nye området i dokumentet.

For å slette en områdemerknad, klikk på merknaden og deretter på Slett -knappen (Delete) [6]. DocViewer vil bekrefte at du ønsker å slette kommentaren. Hvis du sletter en merknad, slettes også eventuelle tilknyttede kommentarer.

Administer kommentarer

Vis kommentar

Individuelle kommentarer inkluderer et ikon som viser typen og fargen til merknaden [1]. Merknadsikonet vises ved siden av kommentatorens navn og vises kun i hovedkommentaren for en merknad. Svar på kommentarer inkluderer ikke ikonet.

Kommentarer blir på siden hvor merknaden ble laget. Om det er for mange kommentarer til å vises på en side, vil kommentarseksjonen bli rullbar og noen kommentarer være skjult. En indikator viser hvor mange studenter som er skjult [2].

Når en kommentar med en merknad inneholder mer enn fem innholdslinjer, vil innholdsboksen vise en ellipse-kobling [3]. For å utvide en kommentar, klikk på ellipselenken. Hvis en kommentar inneholder flere svar, vil alle svarene utvides.

Kommentarer med svar er stablet [4]. Når du klikker på en kommentar, vil alle svarene utvides i gruppen. Antallet stablede svar er vist under den første kommentaren.

Om det er nødvendig, kan du slette kommentarene dine ved å klikke på « slette »-ikonet (Delete) [5]. Når en kommentar er slettet, er kommentaren slettet fra visningen din. Men den som skrev kommentaren kan fortsatt se den slettede kommentaren sammen med en indikasjon at kommentaren er slettet. Eieren kan se over den slettede kommentaren og velge om eier ønsker å fjerne den slettede kommentaren permanent.

Administrer anonym instruktør-merknader

Administrer anonym instruktør-merknader

Om du aktiverer valget anonym instruktør-merknader for en oppgave, vil ikke studentene se instruktørens eller karaktersetters navn på merknadene og kommentarene i DocViewer.

Merknader:

  • Anonym instruktør-merknader gjelder kun kommentarer laget etter at valget er aktivert.
  • Anonym instruktør-merknader gjelder for øyeblikket ikke kommentarer og merknader som er laget ved bruk av mobilenheter.

Administrer andre brukermerknader

Se andre brukermerknader

Når en annen bruker legger til en merknad i et dokument, kan du se forfatteren av merknaden ved å klikke på merknaden [1]. Du kan også legge til en kommentar på enhver merknad opprettet av andre brukere. [2].

Om det er nødvendig, kan du slette merknadene i dokumentet ved å klikke på merknaden og deretter klikke på« slette »-ikonet (Delete) [3]. Når en merknaden er slettet, er merknaden slettet fra visningen din. Men den som skrev merknaden kan fortsatt se den slettede merknaden sammen med en indikasjon at merknaden er slettet. Eieren kan se over den slettede merknaden og velge om eier ønsker å fjerne den slettede merknaden permanent.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No