Hvordan legger jeg til og endrer tekst i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider, quizer og emneoversikt. Finn ut mer om å få tilgang til Rich innholdsredigering i emnet ditt.

Du kan skrive inn tekst og du kan kopiere og lime inn tekst fra andre kilder i Rich innholdsredigering. Rich innholdsredigering inkluderer også flere formateringsverktøy som lar deg endre teksten din.

Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier for kopiering og liming av teskter.

Kopier og lim inn med en PC

  • Kopier (Ctrl+C) og lim inn (Ctrl+V)
  • Kopier (Ctrl+C) og lim inn uten formatering (Ctrl+Shift+V)

Kopier og lim inn med en Mac

  • Kopier (Command+C) og lim inn (Command+V)
  • Kopier (Command+C) og lim inn uten formatering (Command+Option+Shift+V)

Merknad: Hvis du har aktivert Canvas grunnskoletema i emnet ditt, viser Rich innholdsredigering en annen skrifttype.

Vis Rich innholdsredigering

Vis Rich innholdsredigering

Når du oppretter eller redigerer en kunngjøring, vurdering, diskusjon, side, quiz, eller emneoversikt, åpnes Rich innholdsredigering som standard.

Du kan legge til og formatere innhold med menylinjen [1] eller verktøylinjen [2].

Åpne snarveier

Åpne snarveier

Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å se et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, trykk på Tastatur-ikonet eller trykk på ALT+F8 (på et PC-tastatur) eller Option+F8 (på et Mac-tastatur) samtidig på tastaturet.

Vis ordtelling

Vis ordtelling

Du kan se den totale ordtellingen. For å se total ordtelling, tegn og tegn uten mellomrom, klikk på ordtelling (Word Count)-lenken.

Skriv inn tekst

Skriv inn tekst

Skriv eller lim inn kopiert tekst i Rich innholdsredigering.

Fjern tekstformatering

For å fjerne tekstformatering, velger du teksten [1], og klikker deretter på Fjern formatering-ikonet [2].

Merknad: For å vise Fjern formatering-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [3].

Endre skriftstørrelse

Endre skriftstørrelse

Velg teksten du ønsker å endre [1]. Klikk deretter på Skriftstørrelser-rullegardinmenyen [2], og velg skriftstørrelsen du ønsker å bruke [3]. Du kan velge fra skrifttyper i størrelse 8, 10, 12, 14, 18, 24 og 36 pt.

Endre tekststil

Endre tekststil

Velg teksten du ønsker å endre [1]. Klikk deretter på Avsnitt-rullegardinmenyen [2], og velg tekststilen du ønsker å bruke [3]. Velg mellom Overskrift 2, Overskrift 3, Overskrift 4, Forhåndsformatert og Avsnittstiler.

Merknad: Som standard er den primære overskriften for kunngjøringen, vurderingen, diskusjonen, siden, quizen eller emneoversikten den samme som tittelen eller navnet du skriver inn når du oppretter emneelementet.

Tekst med enkel linjeavstand

Tekst med enkel linjeavstand

For å lage enkel linjeavstand i Rich innholdsredigering, trykker du på Shift+Enter (PC-tastatur) eller Shift+Return (Mac-tastatur). Dette gir et linjeskift i stedet for et nytt avsnitt.

Formater vektlegging av tekst

Formater vektlegging av tekst

Velg teksten du ønsker å formatere [1].

For å gjøre den valgte teksten fet, klikker du på Bold-ikonet [2], eller trykker Cmd+B (Mac-tastatur) eller Ctrl+B (PC-tastatur).

For å gjøre den valgte teksten kursiv, klikker du på Italics-ikonet [3], eller trykker Cmd+I (Mac-tastatur) eller Ctrl+I (PC-tastatur).

For å understreke den valgte teksten, klikker du på Understrek-ikonet [4], eller trykker Cmd+U (Mac-tastatur) eller Ctrl+U (PC-tastatur).

Når valgt tekst er formatert, vises en pil over det valgte alternativet [5].

Farge og fremheving av tekst

Farge og fremheving av tekst

Velgen teksten du ønsker å farge [1].

For å endre fargen på teksten, klikker du på Tekstfarge-ikonet [2].

For å fremheve teksten, klikker på Bakgrunnsfarge-ikonet [3]

Velg en farge fra rullegardinmenyen for farger [4]. Du kan se fargenavnet ved å holde musen din over fargeruten [5].

For å fjerne fargeformatering, klikker du på Fjern farge-ikonet [6].

For å velge en tilpasset tekstfarge, klikker du på Tilpasset farge-ikonet [7].

Velg tilpasset farge

Velg tilpasset farge

Bruk fargevelgerpaletten for å velge en fargetone [1] og skygge [2]. Du kan også skrive inn RGB-fargekoder [3] eller en HEX-fargekode [4]. Se dine tilpassede farger i tekstfargevinduet [5].

For å bruke fargen på teksten, klikker du på Lagre-tasten [6].

Hevet og senket tekst

Du kan formatere teksten til å være hevet eller senket. Velg teksten du ønsker å endre [1].

For å formatere teksten som hevet tekst, klikker du på Tekstpil-ikonet [2] og velger alternativet Hevet tekst [3].

For å formatere teksten som senket tekst, klikker du på Hevet tekst-ikonet [2] og velger alternativet Senket tekst [4].

Juster tekst

For å justere tekst, plasserer du musen foran teksten du ønsker å justere [1], og klikker deretter på Juster-ikonet [2]. Fra rullegardinmenyen kan du velge å justere teksten til venstre [3], midten [4], og høyre [5].

Merknad: For å vise Tilpasning-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [6].  

Innrykk og rykk tilbake

Innrykk og rykk tilbake

For tekst med innrykk, klikker du på Innrykk-ikonet [1].

Hvis teksten din er innrykket, kan du rykke den tilbake. For å rykke quizen tilbake, klikker du på Innrykkspil-ikonet [2] og deretter på alternativet Rykk tilbake [3].

Du kan klikke på alternativene innrykk og rykk tilbake flere ganger for å øke eller redusere innrykket.

Merknad: For å vise Innrykk-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [4].  

Juster tekstretning

Juster tekstretning

For å tilpasse retningen til teksten, klikk på Format-lenken i menylinjen [1] og velg deretter alternativet Retning (Directionality) [2]. Du kan justere teksten din fra venstre til høyre [3] og fra høyre til venstre [4].

Opprett punkt- eller nummerert liste

Opprett punkt- eller nummerert liste

Velg quizen du ønsker å inkludere i listen din [1], og klikk deretter på Liste-ikonet [2]. Du kan velge en punktiste [3], en nummerert liste eller en alfabetisk liste [4].

Merknad: For å vise Liste-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [5].

Vis punktliste

Vis punktliste

Vis punktlisten.

Vis nummerert liste

Vis nummerert liste

Vis den nummererte listen.

Vis auto-lagret innhold

Vis auto-lagret innhold

Hvis du laster inn på nytt eller går bort fra en side mens du redigerer innholdet i Rich innholdsredigering, vil Canvas automatisk lagre innholdet ditt i nettleserbufferen i opptil én dag. Når du laster inn siden på nytt eller går tilbake til siden du redigerte, viser Canvas en melding som indikerer at ditt auto-lagrede innhold eksisterer. Du kan forhåndsvise innholdet, kaste innholdet, eller laste inn innholdet i Rich innholdsredigering.

Merknader:

  • Auto-lagret innhold er ikke en garantert funksjon og vil kanskje ikke lagre innholdet i enkelte situasjoner.
  • Mengden lokal lagringsplass tilgjengelig kan variere avhengig av hvilken nettleser du bruker.
  • Auto-lagret innhold er kun tilgjengelig på sider som bare inkluderer ett Rich innholdsredigeringsvindu.
  • Auto-lagret innhold er kun tilgjengelig i samme nettleser på samme datamaskin som du brukte da du opprettet det originale innholdet.

Forhåndsvis auto-lagret innhold

Forhåndsvis auto-lagret innhold

For å forhåndsvise innholdet som ble auto-lagret av Canvas, klikker du på Forhåndsvis-tasten.

Last inn auto-lagret innhold

Last inn auto-lagret innhold

For å laste inn auto-lagret inhold i Rich innholdsredigering, klikker du på Ja-tasten [1]. For å kaste auto-lagret innhold, klikker du på Nei-tasten [2].

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Merknad: Når du bruker Rich innholdsredigering i Diskusjoner, kan Lagre-tasten vises som Post et svar-tasten.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet som ble opprettet i Rich innholdsredigering.