Hvordan viser jeg emneanalyser?

Emneanalyser viser deg aktiviteten, oppgaveinnleveringer, karakterer og studenter. Du kan vise analyser for både aktive og avsluttede emner. Du kan også se publiserte quiz-statistikker

Merknader:

 • Analyserfunksjonene som vises i denne leksjonen vil bli fjernet i en fremtidig versjon og bli erstattet av Ny Analyser. Vis mer informasjon på bruker Ny Analyse.
 • Å kunne vise analyser er en emne-tillatelse. Hvis du ikke kan vise analyser, har institusjonen begrenset denne funksjonen.
 • Analyseknappen vises bare når studentene har blitt registrert og når studentene har begynt å delta i emnet.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1], deretter klikker du på emnenavnet [2].

Vise emneanalyser

Vise emneanalyser

Klikk på tasten « Vis emneanalyser » (View Course Analytics).

Vise analysegrafen

Vise analysegrafen

Som standard vises alle analyser i graf-format. Det finnes tre typer grafer: Aktivitet etter dato, innleveringer og karakterer.

Vise aktivitet etter dato

Grafen for aktivitet etter dato viser all emneaktivitet for alle brukere i emnet. X-aksen representerer emnedatoene, mens y-aksen representerer antall sidevisninger. Mørkeblå søyler representerer deltakelse i emnet. Hvis en dato inkluderer bare sidevisninger, vises søylen som lyseblå.

Grafen endrer fanedisplayet i henhold til lengden av tiden. Ved aktivitet som er mindre enn seks måneder gammel vises søyler som daglig aktivitet, ved seks måneder vises søyler som ukentlig aktivitet og ved ett år vises søyler som månedlig aktivitet. Vindustørrelse på nettleser, søkenivå og skjermoppløsning kan også endre hvordan kolonnen vises.

Hvis du vil vise detaljene i søylediagrammet, kretser du over den spesifikke baren du vil vise. Den ukentlige visningen viser den første og siste datoen for uken; månedlig visning viser måneden og året.

Følgende brukerhandlinger vil generere analytisk emnedeltakelse:

 • Kunngjøringer: poster en kunngjøring (faglærer)
 • Kunngjøringer: poster en ny kommentar til en kunngjøring
 • Oppgaver: oppdaterer en oppgaveinnstilling eller beskrivelse (faglærer)
 • Oppgaver: sender inn en oppgave (student)
 • Kalender: oppdaterer en innstilling eller beskrivelse for en kalenderhendelse (instruktør)
 • Samarbeid: laster inn et samarbeid for å vise/redigere dokumentet
 • Konferanser: deltar i en nettkonferanse
 • Diskusjoner: poster en ny kommentar i en diskusjon
 • Sider: oppretter en wiki-side
 • Tester: sender inn en test (student)
 • Tester: begynner å ta en test (student)

Vis innleveringer

Innleveringsgrafen viser statusen for hver enkel oppgave for studenten. X-aksen representerer oppgavene, mens y-aksen representerer prosentdelen av innleveringer for alle studenter i emnet.

Den grønne runde formen på bunnen av søylen angir hvor mange studenter som har sendt inn oppgaven i tide [1]. Den gule, rette kantformen viser hvor mange studenter som har sendt inn oppgaven sent/etter innleveringsfristen [2]. Den røde runde formen på toppen av søylen viser hvor mange studenter som ikke har sendt inn oppgaven [3].

Hvis du vil vise detaljene i søylediagrammet, kretser du over den spesifikke baren du vil vise. Detaljene inkluderer oppgavetittelen, forfallsdatoen (hvis noen) og prosentandelen av for sene, i tide, og manglende innleveringer.

Merknad: Søylene vil bare utvide seg til kanten av datoene som er tilgjengelig for emnet, selv om det er en oppgave eller test som strekker seg utover emnets start- og sluttdatoer. Grafen inneholder en merknadsgraf som forklarer at det finnes oppgaver utenfor emnedatoene.

Vis vurderinger

Karaktergrafen viser gjennomsnittlig, høyt og lavt resultat for en oppgave. X-aksen representerer hver oppgave, mens y-aksen representerer antall poeng for en oppgave. Den loddrette blå stripen strekker seg fra den laveste poengsummen til den høyeste poengsummen [1]. Den blå boksen strekker seg fra det 25. persentil til det 75. persentil [2]. Den vannrette, svart linjen viser gjennomsnittresultatet for oppgaven [3]. Grå linjer angir skjulte oppgaver [4].

Hvis du vil vise detaljene i søylediagrammet, kretser du over den spesifikke baren du vil vise.

Vise analysetabeller

Vise analysetabeller

Hvis du vil vise analyser uten å kretse over grafens kolonner, kan du vise alle data i tabellformat. For å bytte til tabellformatet, klikker du på ikonet for analyser. Ikonet vil bytte fra venstre side til høyre, som viser gjeldende analysevisning.

Vis tabelldata

Tabeller gjelder for hver graf på sine respektive sider, og hver kolonne definerer dataene i sine respektive grafer. Grafiske data er vist etter kolonne.

Hver tabell er paginert til 30 poster per side. Flere sider kan vises ved å gå videre til neste side.

Vis studentanalyser

Studentanalyser vises alltid i et tabellformat, og viser en oversikt over studentens deltakelse i emnet.

Du kan vise studentens navn [1], sidevisninger [2], deltakelser [3] og innleveringer [4].

Innleveringskolonnen viser hvor mange publiserte og vurderte oppgaver hver student har sendt inn for emnet. Innleveringer er delt inn i hvor mange innleveringer som ble levert inn i tide [5], for sinket [6], og ikke levert [7]. Legg merke til at en oppgave blir regnet som ikke levert om forfallsdatoen er passert og ingenting er sendt inn.

Du kan også vise en students nåværende resultatprosent [8], som er studentens totale resultat i emnet.

Analysetabellen er paginert slik at du kan vise flere studenter hvis du fortsetter å rulle nedover siden.

Sortere studentanalyser

Du kan sortere studentanalyser i stigende eller synkende rekkefølge etter studentnavn, sidevisninger, deltakelser og nåværende resultat. Med disse filtrene kan du evaluere studentprestasjoner etter egne preferanser.

Vis studentanalyser

For å vise analyser på en spesifikk student, klikk på navnet til studenten.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No