cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan laster jeg opp og legger inn et bilde i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Hvordan laster jeg opp og legger inn et bilde i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Du kan legge inn bilder i Rich innholdsredigering. Bildefilder kan lastes opp fra datamskinen din, fra Unsplash eller via en URL. Du kan også legge inn bilder fra emnet og brukerfilene dine.

Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider, tester og emneoversikt.

Merknader: 

  • Bilder lastet opp fra datamaskinen din ved hjelp av bildeopplastingsverktøyet, legges til emnefilene dine.
  • Hvis du bruker brukerrettigheter, må du angi filens brukerrettigheter før den blir tilgjengelig for studenter.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, test eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å se et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, trykker du på ALT+F8 (på et PC-tastatur) eller Option+Fn+F8 (på et Mac-tastatur) samtidig på tastaturet.

Last opp bilde fra verktøylinjen

Last opp bilde fra verktøylinjen

For å laste opp et bilde fra verktøylinjen, klikk på Bilde (Image)-ikonet [1].

Du kan også laste opp et bilde fra medievalg-menyen. For å se flere bildevalg, klikk på Bildevalg (Image Options)-pilen [2]. Velg deretter alternativet Last opp bilde (Upload Image) [3].

Merknad: For å vise Bilde-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [4].

Last opp bilde fra menylinjen

Last opp bilde fra menylinjen

Du kan også laste opp et bilde ved hjelp av menylinjen i Rich innholdsredigering. Menylinjen viser tittelen på Rich innholdsredigering-verktøy og kan være å foretrekke for dem som bruker tastaturnavigasjon.

For å laste opp et bilde ved hjelp av menylinjen, klikk på Sett inn (Insert) meny [1], velg alternativet Bilde (Image) [2] og velg alternativet Last opp bilde (Upload Media) [3].

Last opp bilder fra datamaskinen

Som standard vises bildeopplastingsverktøyet i Datamaskin-fanen [1]. Klikk eller dra og slipp en bildefil i bildeopplasteren for å laste opp en fil fra datamaskinen din [2].

Merknad: Bilder som lastes opp fra datamaskinen din ved hjelp av bildeopplastingsverktøyet, legges til emnefilene dine.

Velg fil

Velg fil

Velg bildefilen [1] og klikk på Åpne-tasten [2].

Vis valgt fil

Opplasteren viser bildefilnavnet [1] og en bildeforhåndsvisning [2]. For å slette bildet, klikk på Slett-ikonet [3].

Last opp bilde fra Unsplash

For å legge til et bilde fra Unsplash, klikk på Unsplash-fanen [1].

Skriv inn et søkeord i Søkeord-feltet [2] og velg fra de viste alternativene [3]. For å vise flere bildealternativer, klikk på sidenavigeringslenkene [4].

Merknad: Canvas bruker trygge søkefiltre levert av Unsplash. Du kan lese mer om Unsplash-innholdspolicyen på vilkårssiden deres.

Last opp bilde fra URL

For å legge til et bilde ved hjelp av en URL, klikk på URL-fanen [1].

Skirv inn URL-adressen i Fil-URL-feltet [2].

Administrer brukerrettigheter

Administrer brukerrettigheter

Hvis institusjonen din krever det, må du velge innstillinger for brukerrettigheter for bildet ditt.

I rullegardinmenyen Brukerrettighet (Usage Right) [1], velg minst én av alternativer for brukerrettigheter.

  • Jeg har opphavsretten: originalt innhold opprettet av deg
  • Jeg har fått tillatelse til å bruke filen: autorisert tillatelse av forfatteren
  • Materialet er i et offentlig domene: eksplisitt tilordnet et offentlig domene, kan ikke være opphavsrettsbeskyttet, eller er ikke lenger beskyttet av opphavsrett
  • Materialet er underlagt et unntak - f.eks. rettferdig bruk, retten til å sitere eller andre under gjeldende lov om opphavsrett: utdrag eller sammendrag brukt til kommentarer, nyhetsrapportering, forskning eller analyse i utdanning
  • Materialet er lisensiert under Creative Commons: dette alternativet krever også en spesifikk Creative Commons-lisens

Hvis kjent, skriv inn informasjonen til opphavsrettsinnehaveren i feltet Opphavsrettsinnehaver (Copyright Holder) [2].

Merknad: Hvis du er en instruktør og ikke er sikker på hvilken brukerrett som gjelder for bildet ditt, kan du kontakte din institusjonelle administrator for veiledning.

Administrer bildeattributter

Administrer bildeattributter

For å legge til alt-tekst på bildet ditt, skriv en alternativ tekstbeskrivelse eller tekstkode i feltet Alt-tekst [1]. Alt-teksten vises i bildefilnavnet som standard. Alt-teksten leses av skjermlesere, og vises når et innebygd bilde ikke kan vises.

Hvis bildet er dekorativt og ikke krever noen alt-tekst, velg alternativet Dekorativt bilde [2].

Visningsalternativet Legg inn bilde viser som standard for innebygde bilder [3].

For å vise lenken til bildefilen, velg visningsalternativet Vis tekstlenke [4]. Lenken til filen vil erstatte bildet i Rich innholdsredigering.

Legg inn bildeopplasting

Send inn opplasting

For å legge inn ditt valgte bilde, klikker du på Send inn-tasten.

Merknad: Bildet blinker før det legges inn i Rich innholdsredigering.

Vis innebygd bilde

Vis innebygd bilde

Vis det opplastede bildet ditt i Rich innholdsredigering. Du kan også legge til eller redigere alt-tekst-tagger og administrere alternativene for bildevisning.

Oppdater bilde via fil-URL

Klikk på bildet [1], klikk deretter på lenken Bildealternativer [2].

Du kan administrere visningsalternativer for innebygde bilder i Bildealternativer-menyen [3].

For å erstatte eller oppdatere et bilde lagt til Rich innholdsredigering via URL, skriv inn en oppdatert bilde-URL i fil-URL-feltet [4].

Klikk på «Ferdig» (Done)-tasten [5].

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre ».

Merknader:

  • Detaljer-sidene for oppgaven, diskusjonen, sidene og testene har en Lagre og publiser (Save & Publish)-tast.
  • Emneoversikt-siden har en Oppdater emneoversikt (Update Syllabus)-tast.
  • Diskusjonssvar har en Publiser svar (Post Reply)-tast.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet som ble opprettet i Rich innholdsredigering.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback