Hvordan laster jeg opp og legger inn et bilde i Rich innholdsredigering som en instruktør?

Du kan legge inn bilder i Rich innholdsredigering. Bildefilder kan lastes opp fra datamaskinen din eller via en URL. Du kan også legge inn bilder fra emnet og brukerfilene dine.

Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider, quizer og emneoversikt.

Merknader: 

  • Bilder lastet opp fra datamaskinen din ved hjelp av bildeopplastingsverktøyet, legges til emnefilene dine.
  • Hvis du bruker brukerrettigheter, må du angi filens brukerrettigheter før den blir tilgjengelig for studenter.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, quiz eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å se et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, trykker du på ALT+F8 (på et PC-tastatur) eller Option+F8 (på et Mac-tastatur) samtidig på tastaturet.

Last opp bilde via dra og slipp

Last opp bilde via dra og slipp

Du kan laste opp og bygge inn et bilde ved å dra og slippe fra en nettleser eller en fil som er lagret på datamaskinen din. Hvis du drar og slipper et bilde fra en nettleser, vil kilde-URL-en for bildet fylles ut i URL-feltet til filen i Bildealternativer.

Merknad: Du kan laste opp og bygge inn flere bilder ved å dra og slippe filene fra en nettleser eller som er lagret på datamaskinen din.

Last opp bilde via kopier og lim inn

Last opp bilde via kopier og lim inn

Du kan laste opp og bygge inn et bilde ved å kopiere og lime det inn. For å kopiere et bilde til utklippstavlen, høyreklikk på bildet og velg Kopier.  Du kan lime det inn ved å høyreklikke på Rich teksteditor og velge Lim inn eller bruke snarveien CTRL+V på PC eller Command+V på Mac.

Last opp bilde fra verktøylinjen

Last opp bilde fra verktøylinjen

For å laste opp et bilde fra verktøylinjen, klikk på Bilde (Image)-ikonet [1]. Velg deretter alternativet Last opp bilde (Upload Image) [2].

Merknad: For å vise Bilde-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [3].

Last opp bilde fra menylinjen

Last opp bilde fra menylinjen

Du kan også laste opp et bilde ved hjelp av menylinjen i Rich innholdsredigering. Menylinjen viser tittelen på Rich innholdsredigering-verktøy og kan være å foretrekke for dem som bruker tastaturnavigasjon.

For å laste opp et bilde ved hjelp av menylinjen, klikk på Sett inn (Insert) meny [1], velg alternativet Bilde (Image) [2] og velg alternativet Last opp bilde (Upload Image) [3].

Last opp bilder fra datamaskinen

Som standard vises bildeopplastingsverktøyet i Datamaskin (Computer)-fanen [1]. Klikk eller dra og slipp en bildefil i bildeopplasteren for å laste opp en fil fra datamaskinen din [2].

Merknad: Bilder som lastes opp fra datamaskinen din ved hjelp av bildeopplastingsverktøyet, legges til emnefilene dine.

Velg fil

Velg fil

Velg bildefilen [1] og klikk på Åpne (Open)-tasten [2].

Vis valgt fil

Opplasteren viser bildefilnavnet [1] og en bildeforhåndsvisning [2]. For å slette bildet, klikk på Slett-ikonet [3].

Last opp bilde fra URL

For å legge til et bilde ved hjelp av en URL, klikk på URL-fanen [1].

Skirv inn URL-adressen i Fil-URL (File URL)-feltet [2].

Administrer brukerrettigheter

Administrer brukerrettigheter

Hvis institusjonen din krever det, må du velge innstillinger for brukerrettigheter for bildet ditt.

I rullegardinmenyen Brukerrettighet (Usage Right) [1], velg minst én av alternativer for brukerrettigheter.

  • Jeg har opphavsretten: originalt innhold opprettet av deg
  • Jeg har fått tillatelse til å bruke filen: autorisert tillatelse av forfatteren
  • Materialet er i et offentlig domene: eksplisitt tilordnet et offentlig domene, kan ikke være opphavsrettsbeskyttet, eller er ikke lenger beskyttet av opphavsrett
  • Materialet er underlagt et unntak - f.eks. rettferdig bruk, retten til å sitere eller andre under gjeldende lov om opphavsrett: utdrag eller sammendrag brukt til kommentarer, nyhetsrapportering, forskning eller analyse i utdanning
  • Materialet er lisensiert under Creative Commons: dette alternativet krever også en spesifikk Creative Commons-lisens

Hvis kjent, skriv inn informasjonen til opphavsrettsinnehaveren i feltet Opphavsrettsinnehaver (Copyright Holder) [2].

Merknad: Hvis du er en instruktør og ikke er sikker på hvilken brukerrett som gjelder for bildet ditt, kan du kontakte din institusjonelle administrator for veiledning.

Administrer bildeattributter

Administrer bildeattributter

For å legge til alt-tekst på bildet ditt, skriv en alternativ tekstbeskrivelse eller tekstkode i feltet Alt-tekst (Alt Text) [1]. Alt-teksten vises i bildefilnavnet som standard. Alt-teksten leses av skjermlesere, og vises når et innebygd bilde ikke kan vises.

Hvis bildet er dekorativt og ikke krever noen alt-tekst, velg alternativet Dekorativt bilde (Decorative Image) [2].

Visningsalternativet Legg inn bilde (Embed Image) viser som standard for innebygde bilder [3].

For å vise lenken til bildefilen, velg visningsalternativet Vis tekstlenke (Display Text Link) [4]. Lenken til filen vil erstatte bildet i Rich innholdsredigering.

Legg inn bildeopplasting

Send inn opplasting

For å legge inn ditt valgte bilde, klikker du på Send inn (Submit)-tasten.

Merknad: Bildet blinker før det legges inn i Rich innholdsredigering.

Vis innebygd bilde

Vis innebygd bilde

Vis det opplastede bildet ditt i Rich innholdsredigering. Du kan også legge til eller redigere alt-tekst-tagger og administrere alternativene for bildevisning.

Oppdater bilde via fil-URL

Klikk på bildet [1], klikk deretter på lenken Bildealternativer [2].

Du kan administrere visningsalternativer for innebygde bilder i Bildealternativer (Image Options)-menyen [3].

For å erstatte eller oppdatere et bilde lagt til Rich innholdsredigering via URL, skriv inn en oppdatert bilde-URL i fil-URL (File URL)-feltet [4].

Klikk på Ferdig (Done)-tasten [5].

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Merknader:

  • Detaljer-sidene for oppgaven, diskusjonen, sidene og quizene har en Lagre og publiser (Save & Publish)-tast.
  • Emneoversikt-siden har en Oppdater emneoversikt (Update Syllabus)-tast.
  • Diskusjonssvar har en Publiser svar (Post Reply)-tast.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet som ble opprettet i Rich innholdsredigering.