Hvordan legger jeg til en oppgavegruppe i et emne?

Med oppgavegrupper kan du organisere oppgavene i emnet ditt.

Når Oppgavegrupper er konfigurert kan du vekte den endelige sluttkarakteren basert på oppgavegrupper, og filtrere etter oppgavegrupper i Karakteroversikt.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-linken.

Legg til oppgavegruppe

Legg til oppgavegruppe

Klikk på «Legg til gruppe» (Add Group)-tasten.

Opprett oppgavegruppe

Opprett oppgavegruppe

Skriv oppgavegruppenavn i feltet «Gruppenavn» (Group Name) [1]. Hvis du ønsker å vekte den endelige karakteren for studenter som bruker oppgavegrupper, vil prosentandelen vises i «% av totalkarakter» (% of total grade)-feltet [2].

Merknad: Du må opprette oppgavegrupper før du kan tildele prosenter til hver gruppe.

Lagre oppgavegruppe

Lagre oppgavegruppe

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Vis oppgavegruppe

Vis oppgavegruppe

Vis oppgavegruppen din

Læ’r hvordan du oppretter oppgaveskall og oppgaver for oppgavegruppen.  

Administrer oppgavegruppe

Administrer oppgavegruppe

For å behandle en oppgavegrupe, klikk på nedtrekksmeny for Alternativer [1].

For å redigere oppgavegruppen, klikk « Rediger » (Edit)-lenken [2]. Du kan redigere oppgavegruppe-navn og vektet prosent (hvis aktuelt). Når du har lagt oppgaver til i gruppeoppgaven, kan du også redigere oppgavegruppen for å sette gruppeoppgave-regler.  

For å slette oppgavegruppen, klikk Slett (Delete)-lenken [3].

For flytte alt innhold fra en oppgavegruppe til en annen gruppe, trykk på Flytt innhold (Move Contents)-lenken.

For flytte eller endre rekkefølgen på en oppgavegruppe på oppgaversiden, klikk på Flytt grupper (Move Groups)-lenken [5].

Slett gruppe

Slett gruppe

Hvis du ønsker å slette en oppgavegruppe med oppgaver, vil Canvas spørre deg om du vil slette oppgavene (standard) [1] eller flytte oppgavene til en annen gruppe [2]. Når du er ferdig, klikk på «Slett Gruppe» (Delete Group)-tasten [3].