Hvordan ser jeg som instruktør synkroniseringshistorie for et Blueprint emne?

Er du påmeldt et Blueprint emne som instruktør, kan du synkronisere Blueprint Innholdsendringer til tilknyttede emner. Når en synkronisering er gjort i et Blueprint emne til tilknyttede emner, er synkroniseringen lagt inn i siden Synkroniseringshistorie (Sync History). Du kan se synkroniseringshistorien før synkronisering og se detaljer om synkroniseringen.

Siden synkroniseringshistorie (Sync History) har kopi av de fem siste synkroniseringene til Blueprint emnet.

Merknader:

  • Tilknyttede emner viser siste synkronisert Blueprint-informasjon i Emne-innstillinger.
  • Om ikke synkroniseringshistorien viser noen synkroniseringsdetaljer, ble Blueprint emne synkronisert som et tilknyttet emne av en admin. Synkroniseringshistorien for tilknytning synkroniserer informasjon om dato og tid for synkroniseringen, men ikke lagt til noen flere detaljer.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1] (Courses), deretter klikker du på kursnavnet (name of the course) [2].

Åpne synkroniseringshistorie

I Hjemmesiden «emne» (Course), klikk på fanen Blueprint i sidefeltet (sidebar tab) [1], klikk deretter på lenken Synkroniseringshistorie (Sync History) [2].

Merknad: Du har tilgang til sidefeltet Blueprint fra alle siden i Navigering på emner.

Vis synkroniseringshistorie

Siden synkroniseringshistorie (Sync History) viser informasjon av de fem siste synkroniseringene til Blueprint emnet. Siden viser dato og klokkeslett for synkronisering [1], antall endringer [2] og navnet på brukeren som synkroniserte endringene [3].

Om en melding var inkludert som del av varslingen, vises meldingen øverst på listen over synkroniserte endringer (synced changes) [4]

For emne-tilknytning gjort av en admin vil synkroniseringshistorien vise dato og tid når synkroniseringen ble gjort, men ingen detaljer relatert til synkroniseringen vil være inkludert.

Vise synkoniseringsdetaljer

Siden synkroniseringshistorie viser bestemt innhold som er blitt synkronisert. Hvert innholdsobjekt viser synkronisert status til objektet (låst eller ulåst) [1], navnet til objektet (name of the object) [2], innholdsobjekttypen (content object type) [3], innholdsendringen (content change) [4] og om synkroniseringen ble gjort eller ikke (wether or not the sync was applied) [5].

Innholdsendringer kan opprettes, oppdateres eller slettes. Oppdaterte endringer indikerer alle endringer til eksisterende innhold.

Vis synkroniseringsunntak

Siden synkroniseringshistorie kan vise elementer med synkroniseringsunntak (sync exception). Unntak skjer når innhold ikke er synkronisert fordi innhold var modifisert i en tilknyttet emne før Blueprint emne var synkronisert.

Et unntak er merket med indikatoren «Unntak» (Exception) [1] som inkluderer antall unntak.

For å se hvilke emne(r) som har hatt unntak, klikk på piltasten ved siden av navnet til «innholdselementet» (Content item) [2]. Utvidede detaljer viser semester og navnet på emnet.

Steng synkroniseringshistorie

Steng synkroniseringshistorie

Når du er ferdig med siden synkroniseringshistorie, klikk på tasten ferdig (Done).