Hvordan redigerer jeg brukerroller i et emne?

Når brukere er lagt til emnet ditt, kan du kanskje redigere påmeldingstypen for en bruker i emnet via Personer-siden. Denne funksjonen lar deg gjøre endringer i emnepåmeldingstyper uten å måtte slette den eksisterende påmeldingen. Rolleredigeringer krever ikke at brukeren godtar en ny emneinvitasjon.

Hvis enbruker ble lagt til i emnet med flere roller, vil valg av en ny rolle overskrive alle brukerens nåværende påmeldinger med den nye redigerte rollen. Hvis en bruker er påmeldt i flere seksjoner, gjelder den redigerte rollen for alle seksjoner.

Merknader:

  • Hvis en observatør er knyttet til en student, kan du ikke redigere en observatørrolle. Finn ut hvordan du kan administrere koblede studenter.
  • Påmeldinger kan bli lagt til av institusjonens student-informasjonssystem (SIS). Hvis en påmelding inkluderer en SIS-ID, kan du ikke redigere en påmelding i emnet. I tillegg er redigering av en brukerrolle en emnetillatelse. Hvis du ikke kan redigere en brukerrolle i emnet ditt, har institusjonen din begrenset denne funksjonen.
  • Se ressursdokumentet Canvas emnerolletillatelser for mer informasjon om tillatelser.

Åpne Personer

Åpne Personer

Klikk på lenken « Folk » (People) i Navigering på emner.

Lokaliser bruker

I søkefeltet [1], søk etter navnet til brukeren. Du kan også filtrere brukere etter rolle i rullegardinmenyen Roller [2].

Rediger rolle

Klikk på brukerens «Alternativer»-ikon [1] og velg lenken «Rediger rolle» (Edit Role) [2].

Rediger emnerolle

Rediger emnerolle

Klikk på rullegardinmenyen Rolle (Role) [1]. Velg deretter en ny rolle for brukeren [2].

Merknad: Avhengig av brukertillatelsene dine, kan det hende du ikke kan velge fra alle brukerrollene i emnet ditt.

Rediger flere roller

Rediger flere roller

Hvis en bruker har flere roller i emnet, vil valg en ny rolle overskrive alle brukerens nåværende påmeldinger.

Oppdater Rolle

Oppdater Rolle

Klikk på « Oppdater » (Update)-tasten.