Hvordan angir og redigerer jeg karakterer i karakteroversikten?

Du vil sannsynligvis bruke SpeedGrader for å angi karakterer. Karakterene vises i karakteroversikten når du er ferdig. Du kan imidlertid angi og redigere resultater i karakteroversikten.

Oppgaver i karakteroversikten vises alltid med oppgavens poengverdi. Men du kan endre oppgaven til å vise karakterer for en bestemt vurderingstype.

Du kan også bruke en CSV-fil til å importere karakterer.

Når en oppgavevurdering legges inn som en bokstavkarakter i Karakteroversikt, er prosentpoengene for oppgaven den øvre grensen for området som er tildelt bokstavkarakteren i vurderingsskalaen. Når en overskriving av sluttkarakter legges inn som en bokstavkarakter, er prosentpoengene for oppgaven den nedre grensen for området som er tildelt bokstavkarakteren i vurderingsskalaen.

Emne-vurderingsskalaen kan for eksempel angi et område fra 86-89 % for bokstavkarakteren B+. Hvis du skriver inn en B+ for en oppgave, tildeles en prosentandel på 89 %, men hvis du skriver inn en B+ for en overskriving av sluttkarakter, tildeles en prosentandel på 86 %. For å sikre at studentene får en spesifikk prosent for en oppgave eller sluttkarakter, angir du oppgavevurderingen eller den karakteroverskrivingen i prosent.

Merknader:

  • Ved bruk av differensierte oppgaver, vises oppgaven som en kolonne for alle studenter, men karakterceller er nedtonet for studenter som ikke er en del av oppgaven eller en tilordnet seksjon. Karakterer kan ikke tildeles studenter som ikke er del av oppgaven eller seksjonen; de oppgavene er ikke priset inn i de samlede karakterer.
  • Hvis ikke tildeler en student eller seksjon til en differensiert oppgave du tidligere har karaktersatt, blir karakteren og innleveringen fjerner fra oppgaven. Du kan gjenopprette innleveringen ved å tildele oppgaven til studenten på nytt.
  • Når flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, kan du ikke redigere karakterer for oppgaver som har minst én elev i en lukket vurderingsperiode.
  • Avhengig av quizoppgavedetaljene, kan quizer som er verdt null poeng ikke vises i Vurderingsoversikten.
  • Sidehistorikken for karakteroversikten registrerer alle endringer av karakterer i karakteroversikten, og den er tilgjengelig hele tiden.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigeringen, klikk på Vurderinger (Grades)-lenken.

Finn studentoppgaver

Finn studentoppgaver

Finn studentens navn og oppgave der du ønsker å skrive inn en karakter.

Skriv inn karakter

Skriv inn karakter

Karakterene er oppgitt i henhold til oppgavens «karaktervisning» (Display Grade)-innstilling. Karakterene kan skrives inn som ett av fem alternativer: poeng, godkjent/ikke godkjent, bokstavkarakter, prosentandel og GPA. Du kan endre oppgaven til å vise karakterer for en bestemt vurderingstype.

Merknad: Når du når slutten av en kolonne, kan du trykke på Return- eller Enter-tasten for å komme til toppen av neste kolonne.

Skriv inn poengkarakterer

Skriv inn poengkarakterer

For å legge inn en poengkarakter, skriv inn antall poeng i cellen og trykk Return-tasten (på et MAC-tastatur) eller Enter-tasten (på PC-tastatur).

Skriv inn ferdig eller ufullstendig karakter

Skriv inn ferdig eller ufullstendig karakter

For å skrive inn en fullstendig eller ufullstendig karakter, klikk på rullegardinmenyen. I cellen og velg ønsket ikon. Karaktervalgene inkluderer godkjent, ikke godkjent, ikke karaktersatt og fritatt.

Skriv inn bokstavkarakter

Skriv inn bokstavkarakter

Klikk på rullegardinmenyen og velg en bokstavkarakterer fra menyen.

 

Skriv inn bokstavkarakter

Du kan også manuelt legge til en bokstavkarakterer. Legge inn poengkarakter som passer til bokstavskalaen på vurderingsskalaen og trykk Return-tasten (på et MAC-tastatur) eller Enter-tasten (på PC-tastatur).

Vis gyldighetsfeil på bokstavkarakter

Vis gyldighetsfeil på bokstavkarakter

Har du lagt inn en bokstavkarakterer som ikke er støttet i vurderingsskalaen, viser cellen et ikon for å varsle ugyldig karakter. Canvas vil også vise en varselmelding om ugyldig karakter.

Skriv inn prosentkarakter

Skriv inn prosentkarakter

For å legge inn en prosentkarakter, skriv inn prosent i cellen og trykk Return-tasten (på et MAC-tastatur) eller Enter-tasten (på PC-tastatur).

Skriv inn GPA-karakter

Skriv inn GPA-karakter

For å legge inn en GPA-karakter, klikk på rullegardinmenyen og velg ønsket karakter fra menyen.

 

Skriv inn GPA-karakter

Du kan også legge inn poengkarakter som passer til tallet på GPA-skalaen definert på vurderingsskalaen og trykk Return-tasten (på et MAC-tastatur) eller Enter-tasten (på PC-tastatur).

Vis gyldighetsfeil på GPA-karakter

Vis gyldighetsfeil på GPA-karakter

Har du lagt inn en bokstavkarakterer som ikke er støttet i vurderingsskalaen, viser cellen et ikon for å varsle ugyldig karakter. Canvas vil også vise en varselmelding om ugyldig karakter.

Rediger karakter

Rediger karakter

For å redigere en eksisterende karakter i karakteroversikten, klikk på oppgave-cellen for karakteren.

For å legge til en ny karakter, legg inn ny karakter. For å slette karakteren, klikk på tasten « slett » (Delete).

For å søke en redigert karakter, trykk Return-tasten (på et MAC-tastatur) eller Enter-tasten (på PC-tastatur).

Legg inn karakter gjennom brettet karakterdetaljer

Vis brettet karakterdetaljer

Karakterer kan også legges inn i brettet karakterdetaljer i følge oppgavens visning av karakterinnstillinger. For å åpne brettet, kan du klikke i oppgave-cellen for en student og klikk på ikonet « brett karakterdetalj » (Grade Detail Tray) [1]. I feltet « karakter » (Grade) [2], legg inn karakteren til studenten.

For å gå til neste student, klikk på piltasten (arrow icon) [3].

Vis varsel for overdreven poeng

Hvis en overdreven mengde poeng legges til en students karakter, genererer Canvas et varsel om at studenten ble tildelt en uvanlig høy karakter. Du kan beholde eller korrigere poengverdien.

Overdreven poeng kan oppstå i følgende situasjoner:

  • Angitt poengsum er 50% over den totale poengsummen mulig
  • Et ekstra siffer har blitt lagt inn (f.eks 500 i stedet for 50)
  • En oppgave er gitt negative poeng