Hvordan oppretter jeg inn en online oppgave?

Du kan opprette oppgaver på netter for studenter slik at de kan sende inn sine oppgaver gjennom Canvas. Studentene kan sende inn lyd og videoinnspillinger ved å spille inn ny media eller laste opp eksisterende media. Filer innsendt på en oppgave på nettet teller ikke opp mot brukerens lagringskvote.

Å tillate filopplasting som en nettbasert oppføring, kan du begrense bestemte filtyper for oppgaveinnlevering. I tilfellet av å begrense oppgaver med en rar eller uvanlig filtype, prøv å legge det til emnet ditt for å bekrefte at filen er godkjent før studentene blir bedt om å sende inn filtypen. Sammensatte filtyper støttes ikke.

Har institusjonen din aktivert Google Docs, kan Google Apps LTI eller Microsoft Office 365 LTI studenter laste opp filer direkte fra sine respektive Google Drive eller OneDrive-kontoer. (Er kun Google Docs aktivert for institusjonen din, må studentene koble til Google Drive som en nett-tjeneste for sende inn en oppgave som Google Doc, Google Sheet eller Google Slide.) Du kan tillate Google Drive og OneDrive-filer som innleverings-typer ved å velge boksen Fil-opplasting når du oppretter en oppgave.

Google Drive filtyper

Studenter kan sende inn filer i formatene Google Doc (.gdoc), Google Sheet (.gsheet) eller Google Slide (-gslide). De kan også bruke Google Docs til å sende inn alle Word (.doc/.docx), Excel (.xls/.xlsx), PowerPoint (.ppt/.pptx), og PDF-filer som ikke er konvertert til Google Docs-formatering.

Når Google filetyper er sendt inn som en innlevering, vil disse filene konvertere til sine Microsoft motpart filtyper og vises i innleveringen som henholdsvis Word, Excel eller PowerPoint-filer. Canvas bruker filtype-konvertering for innleveringer (og for å gjengi støttede filtyper som DocViewer-filer i SpeedGrader), ønsker du å begrense filtypene til kun å inkludere Google filtyper, må du i tillegg inkludere filtypene for hver respektive Microsoft filtype. Ønsker du for eksempel kun tillate Google Slide-innleveringer, må du inkludere .pptx som en restriktiv filtype, ellers vil ikke Canvas vise .gslide-filer i Google Doc-fanen.

Merknad: Canvas støtter ikke opplasting av filer som er større enn 5 GB. Men medieopplastinger kan ikke være større enn 500 MB.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-lenken.

Legg til oppgave

Legg til oppgave

Klikk på tasten Legg til oppgave (Add Assignment) for å opprette en ny oppgave.

Legg til Oppgavedetaljer

Velg type innlevering på nett

Velg type innlevering på nett

I nedtrekksmenyen « Type innlevering » (Submission Type) velger du alternativet «på nett».

Velg alternativer for oppføring på nett

Velg alternativer for oppføring på nett

Velg det alternativet for oppføring på nett du ønsker å tillate for oppgaven. Du kan velge opp til fire alternativer:

Tekstinnslag [1]: Studenter kan sende inn sine oppgaver direkte i Rich innholdsredigering. DocViewer merknader er ikke tilgjengelig for innleveringer med tekstinnslag. Innlevering med tekstinnslag kan i tillegg ikke lastes opp på nytt i Karakteroversikten.

Nettside URLer [2]: Studenter kan sende inn en URL som oppfyller oppgaven. DocViewer merknader er ikke tilgjengelig for innleveringer på nettside-URL. Innlevering på nettside-URL kan i tillegg ikke lastes opp på nytt i Karakteroversikten.

Medieinnspillinger [3]: Studenter kan sende inn en lyd eller videoinnspillinger som oppfyller oppgaven. De kan enten spille inn ny media eller laste opp eksisterende media. Video og lydopplastinger til Canvas kan være opp til 500 MB i størrelse. DocViewer merknader er ikke tilgjengelig for medieinnspillinger i innleveringer. I tillegg kan ikke medieinnspillinger i innleveringer lastes ned.

Studentmerknader [4]: Studenter kan merke en fil som er lastet opp av en instruktør. Det merkede dokumentet sendes inn som studentens oppgaveinnlevering. Vi anbefaler å bruke en annen elektronisk oppføringstype for studenter som kanskje ikke kan merke et dokument.

Filopplastinger [5]: Studenter kan laste opp en fil eller ta et bilde med webkameraet for å utføre oppgaven. DocViewer merknader er tilgjengelig for støttede filtyper i SpeedGrader. Har institusjonen din i tillegg aktivert Google Docs, kan Google Apps LTI eller Microsoft Office 365 LTI studenter laste opp filer direkte fra sine respektive Google Drive eller OneDrive-kontoer. Er kun Google Docs aktivert for institusjonen din, må studentene koble til Google Drive som en nett-tjeneste for sende inn en oppgave som Google Doc, Google Sheet eller Google Slide. Innlevering av filopplastinger kan lastes ned og lastes opp på nytt til Karakteroversikten. Canvas støtter filopplastinger opp til 5 GB.

Oppgaveinnstillinger passer på å alltid huske og vise innstillingene som ble opprettet eller redigert i forrige oppgave i emnet. Basert på tidligere oppgaver, kan ett eller flere av disse alternativene allerede være valgt for deg.

Merknader:

  • Hvis du velger flere innleveringstyper for en oppgave, vil studentene bare kunne bruke én innleveringstype per oppgaveinnlevering.
  • Har institusjonen din aktivert Microsoft Office 365 LTI, må du enten velge Filopplasting eller både nettside-URL og Filopplasting for å bruke fanen Office 365 på oppgave-innleveringssiden. Velger du kun nettside-URL som innslagvalg, vil ikke Office 365-fanen virke korrekt.
  • Gruppeoppgaver støtter ikke innleveringstypen med studentkommentarer.

Velg merknadsfil

Velg merknadsfil

Hvis du tillater innleveringer av studentmerknader, må du velge eller laste opp filer som studenter kan merke.

Du kan velge en fil fra emnefiler [1] eller brukerfilene [2] dine ved å laste opp en fil fra datamaskinen [3] din.

Filer som brukes til merknader må kunne forhåndsvises i Canvas.

Begrense fil-typer

Begrense fil-typer

Tillater du fil-opplasting, kan du velge å begrense innleveringene til bestemte fil-typer. For å aktivere dette valget, klikk i boksen « Begrense opplasting av fil-typer » (Restrict Upload File Types) [1]. I feltet Tillat fil-utvidelser (Allow File Extensions) [2] legg inn en liste med godkjente utvidelser. Alle filtyper må separeres med et komma. Du kan inkludere mellomrom, stor bokstav og punktum i oppgavenes filnavn.

Merknad: I tilfellet av en rar eller uvanlig filtype, prøv å legge det til emnet ditt for å bekrefte at filen er godkjent før studentene blir bedt om å sende inn filtypen.

Lagre Oppgave

Lagre Oppgave

For å lagre oppgaven og publisere den, klikk på tasten « lagre & Publisere » (Save & Publish) [1]. For å lagre oppgaven som utkast, klikk på tasten « Lagre » (Save) [2].