Hvordan legge til innhold i en elementbank i Nye quizer?

Når du lager innhold i en quiz, kan du legge det til en elementbank for bruk i andre quizer. Du kan legge til spørsmål eller stimulus fra alle emner der du har tillatelse til å opprette og redigere en quiz ved hjelp av Nye quizer.

Etter at et spørsmål er lagt til i en elementbank, må alle spørsmålsegenskaper bortsett fra poengverdi og visse alternativer redigeres i elementbanken. Du må passe på at spørsmålet er fullstendig før du legger det til i en elementbank.

Merknad: Når du legger til stimulusinnhold i en elementbank, legges ikke spørsmålene som er knyttet til stimulusinnholdet automatisk til, men må legges til i elementbanken manuelt. På samme måten, når du legger til stimulusinnhold i en quiz fra en elementbank, legges ikke vedlagte spørsmål automatisk til.

Åpne quizer

Åpne quizer

I Navigering på emner, klikker du på « Quizer » (Quizzes)-lenken.

Merknad: Du kan også få tilgang til quizer fra Oppgaver-siden.

Åpne byggeside

Finn quizen du vil åpne [1] for å legge innhold til en elementbank.

Klikk på Alternativer-ikonet [2] og så på Bygg (Build)-lenken [3] for å åpne Nye quizer fra en eksisterende quiz.

Rediger spørsmål

Finn spørsmålet som du vil legge til i elementbanken [1]. Klikk på Rediger ikon [2].

Åpne elementbankvirksomhet

Klikk på elementbankvirksomhet (Item Banking)-knappen.

Legg til spørsmål i elementbank

Klikk på Legg til bank (Add to Bank)-lenken.

Legg til Eksisterende bank

Legg til Eksisterende bank

Klikk på valget Eksisterende elementbank (Existing item bank) [1] for å legge et element til i en eksisterende elementbank. Velg deretter elementbanken du ønsker å bruke i nedtrekksmenyen Velg destinasjonsbank (Select the destination bank) [2].

Klikk på Legg til (Add)-knappen [3] for å legge elementet til i banken.

Opprett Ny bank

Opprett Ny bank

Hvis du vil opprette en ny bank for elementet, klikker du på valget Ny elementbank (New item bank) [1]. Skriv deretter inn navnet på den nye banken i Ny banktittel (New Bank Title)-feltet [2].

Klikk på Legg til (Add)-knappen [3] for å legge elementet til i den nye banken.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No