Hvordan laster jeg opp et dokument i Rich innholdsredigering som instruktør?

Du kan laste opp filer fra datamaskinen din til lenken i Rich innholdsredigering. Filer lastet opp i Rich innholdsredigering legges til emnefilene dine.

Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider, quizer og emneoversikt.

Innebygde dokumentlenker viser som standard et ikon som lar brukerne forhåndsvise dokumentet i Rich innholdsredigering. Du kan deaktivere innebygd forhåndsvisning eller åpne innebygd forhåndsvisning automatisk.

Merknader: 

 • Hvis du bruker brukerrettigheter, må du angi filens brukerrettigheter før den blir tilgjengelig for studenter.
 • Når et dokument lastes opp til Rich innholdsredigering, lagres filen i mappen Opplastede media i Emnefiler og har som standard den samme synligheten som mappen.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, quiz eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller Option+F8 (Mac-tastatur).

Åpne dokumentopplasteren

Åpne dokumentopplasteren

For å laste opp et dokument fra verktøylinjen, klikk på « Dokument »-ikonet [1]. Velg deretter alternativet Last opp dokument (Upload Document) [2].

For å vise Dokument-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [3].

Åpne dokumentopplasteren fra menylinjen

Åpne dokumentopplasteren fra menylinjen

Du kan også laste opp et dokument ved hjelp av menylinjen i Rich innholdsredigering. Menylinjen viser tittelen på Rich innholdsredigering-verktøy og kan være å foretrekke for dem som bruker tastaturnavigasjon.

For å laste opp et dokument ved hjelp av menylinjen, klikk på Sett inn (Insert)-menyen [1], velg alternativet Dokument (Document) [2] og velg alternativet Last opp dokument (Upload Document) [3].

Last opp dokument via dra og spill

Last opp dokument via dra og spill

Du kan laste opp og bygge inn et dokument ved å dra og slippe filen som er lagret på datamaskinen din.

Merknad: Du kan laste opp og bygge inn flere dokumenter ved å dra og slippe filene som er lagret på datamaskinen din.

Last opp dokument via kopier og lim inn

Last opp dokument via kopier og lim inn

Du kan laste opp og bygge inn et dokument ved å kopiere og lime inn filen som er lagret på datamaskinen din. For å kopiere en fil til utklippstavlen, åpne filens plassering. Høyreklikk på filen og velg Kopier eller klikk på filen og bruk snarveien CTRL+X på PC eller Command+C på Mac.  Du kan lime inn filen ved å høyreklikke på Rich teksteditor og velge Lim inn eller bruke snarveien CTRL+V på PC eller Command+V på Mac.

Last opp dokument fra datamaskinen

Klikk eller dra og slipp en mediefil i medieopplasteren for å laste opp en fil fra datamaskinen din.  

Velg fil

Velg fil

Velg dokumentfilen [1] og klikk på Åpne (Open)-tasten [2].

Vis valgt fil

Opplasteren viser dokumentfilnavnet [1]. For å slette filen, klikk på Slett-ikonet [3].

Administrer brukerrettigheter

Administrer brukerrettigheter

Hvis institusjonen din krever det, må du velge innstillinger for brukerrettigheter for dokumentet ditt.

I rullegardinmenyen Brukerrettighet (Usage Right) [1], velg minst én av alternativer for brukerrettigheter.

 • Jeg har opphavsretten: originalt innhold opprettet av deg
 • Jeg har fått tillatelse til å bruke filen: autorisert tillatelse av forfatteren
 • Materialet er i et offentlig domene: eksplisitt tilordnet et offentlig domene, kan ikke være opphavsrettsbeskyttet, eller er ikke lenger beskyttet av opphavsrett
 • Materialet er underlagt et unntak - f.eks. rettferdig bruk, retten til å sitere eller andre under gjeldende lov om opphavsrett: utdrag eller sammendrag brukt til kommentarer, nyhetsrapportering, forskning eller analyse i utdanning
 • Materialet er lisensiert under Creative Commons: dette alternativet krever også en spesifikk Creative Commons-lisens

Hvis kjent, skriv inn informasjonen til opphavsrettsinnehaveren i feltet Opphavsrettsinnehaver (Copyright Holder) [2].

Merknad: Hvis du er en instruktør og ikke er sikker på hvilken brukerrett som gjelder for dokumentet ditt, kan du kontakte din institusjonelle administrator for veiledning.

Legg inn dokument

Send inn opplasting

For å legge inn ditt valgte dokument, klikker du på Send inn (Submit)-tasten.

Merknad: Filen blinker før det legges inn i Rich innholdsredigering.

Vis dokumentlenke

Vis innebygd dokumentlenke

Vis en lenke til den opplastede filen i Rich innholdsredigering [1].

For å administrere alternativer for lenken, klikk på tittelen og klikk på Lenkealternativer (Link Options)-lenken [2].

Vis lenkealternativer

Du kan redigere lenketeksten i Tekst-feltet [1] eller lenke-URL-en i Lenke-feltet [2].

Velg alternativet [3] Deaktiver forhåndsvisning (Disable Preview) for å deaktivere brukere fra å se forhåndsvisning av en fil.

Du kan velge å vise en forhåndsvisning av filen i et popup-vindu eller en forhåndsvisning på siden når noen klikker på lenken. Du kan også velge å utvide en forhåndsvisning på siden som standard.

For å tillate brukere å se en forhåndsvisning av en fil i et popup-vindu når de klikker på lenken, velg alternativet Forhåndsvisning i nytt vindu [4].

For å tillate brukere å se en forhåndsvisning av en fil på siden når de klikker på lenken, velg alternativet Forhåndsvisning på siden [5]. For å utvide forhåndsvisningen på siden som standard, klikk på avkrysningsboksen Utvid forhåndsvisning som standard [6].  

For å lagre lenkealternativer, klikk på Ferdig (Done)-knappen [7].

Merknader:

 • Forhåndsvisninger støttes ikke i Canvas beta-miljøet.
 • Forhåndsvisninger vises ikke i Redigeringsmodus.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Merknader:

 • Detaljer-sidene for oppgaven, diskusjonen, sidene og quizene har en Lagre og publiser (Save & Publish)-tast.
 • Emneoversikt-siden har en Oppdater emneoversikt (Update Syllabus)-tast.
 • Diskusjonssvar har en Publiser svar (Post Reply)-tast.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet som ble opprettet i Rich innholdsredigering.

For å forhåndsvise filen, klikk på fillenken [1].

For å laste ned et koblet dokument, klikk du på ikonet « Last ned » (Download) [2].