Hvordan bruker jeg indeks-siden for Oppgaver?

Du kan se alle emneoppgavene dine på siden oppgaveindeks. Som instruktør kan du også legge til oppgavegruppe, opprette en oppgave og endre oppgaveinnstillinger. Du kan også reorganisere oppgaver og oppgavegrupper.

Lær mer om oppgaver.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-lenken.

Vise indeksside for Oppgaver

Vise indeksside for Oppgaver

Indekssiden for oppgaver er designet med globale innstillinger øverst på siden [1] etterfulgt av oppgavegruppe [2]. Individuelle oppgaver er koblet innen hver oppgavegruppe [3].

Merknad: Oppgave indeks-siden støtter snarveier. For å se et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, klikk på Shift+Spørsmålstegn-knappene på tastaturet ditt samtidig.

Vis globale alternativer for oppgave

Globale innstillinger inneholder oppgavesøk [1], legge til nye oppgavegrupper [2] og legge til nye oppgaver [3]. For å vekte den avsluttende karakteren med oppgavegrupper eller oppdatere forfallsdatoer og tilgjengelighetsdatoer i grupper, klikker du på Alternativer-ikonet [4].

Vis på vurderingsperiode

Når flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, kan du bruke globale innstillinger for å sortere og filtrere siden Oppgaver på vurderingsperiode.

Oppgaver og oppgavegrupper er validert mot oppgaver i lukkede vurderingsperioder.

Vis oppgave-typer

Vis oppgave-typer

Oppgavesiden viser alle oppgavene i et emne. Hver oppgave-type viser et ikon som representere oppgavetype: oppgave (assignment) [1], diskusjon (discussion) [2], klassisk test (classic quiz) [3] eller ny test (new quiz) [4].

Diskusjoner og tester vises også innen deres respektive indeksside i Canvas.

Se New Quizzes-vurderinger

Se New Quizzes-vurderinger

Bruker du New Quizzes LTI i emnet ditt, indikerer New Quizzes med ikonet New Quizzes [1]. Quizzes opprettet med standard Canvas test-verktøy er indikert av ikonet Classic Quiz [2]. Begge test-typene kan brukes i samme emne.

Se i New Quizzes-kapitlet i instruktørveiledningen for ytterligere hjelp med Quizzes.Next funksjonalitet.

Vis individuell oppgave

Vis individuell oppgave

Hver oppgave viser oppgavenavn [1], forfallsdato (om det er en) [2], antall poeng en oppgave er verdt [3] og utkasttilstand til oppgavestatus (publisert eller ikke publisert) [4].

Du kan også bestemme forskjellige forfallsdatoer for en oppgave og opprette forfallsdatoer i samsvar med emneseksjon. Forskjellige forfallsdatoer vises som flere datoer.

Om en oppgave er assosiert med en modul, vil modulnavnet dukke opp på den individuelle linje-elementet på en oppgave [5].

Merknad: Forfallsdatoer er ikke påkrevd for en oppgave.

Vis tilgjengelige datoer

Vis tilgjengelige datoer

Oppgaver kan også inkludere tilgjengelige datoer. Tilgjengelige datoer kan gjøre en oppgave tilgjengelig for kun en bestemt tidsperiode.

Administrer individuell oppgave

For å vise en oppgave, klikk på oppgavenavnet [1].

Du kan også bruke nedtrekksmenyen for å redigere oppgaven [2], åpne SpeedGrader [3], duplisere oppgaven [4], flytte oppgaven [5], legge til en oppgave til en Læringssti [6], slette oppgaven [7], sende oppgaven til en annen instruktør [8], eller kopiere oppgaven til et annet emne [9].

Merknad: Innstillingen for Læringsstier kan administreres i emnet ditt hvis innstillingen er aktivert av institusjonen din.

Manuelt reorganisere oppgave

Manuelt reorganisere oppgave

Du kan også manuelt organisere en oppgave ved å sveve over dra-behandleren ved siden av oppgaven og dra oppgaven til ønsket plassering.

Merknad: Bruker du flere vurderingsperioder, kan du ikke flytte oppgavene og testene som er en del av en lukket vurderingsperiode til en annen oppgavegruppe. Men du kan flytte åpne oppgaver og tester til andre oppgavegrupper.

Vis SIS-oppgaver

Vis SIS-oppgaver

Har institusjonen din aktivert et studentinformasjon system (SIS), kan du se om en oppgave er innstilt til å bli sendt til SIS i din institusjon. Vurderte oppgaver kan bli direkte aktivert ved å klikke på synkroniseringsikonet ved siden av en oppgave.

Noen SIS-integrasjoner som PowerSchool tillater deg å importere oppgavegrupper. Importerte grupper inneholder et importikon for å identifisere dem fra manuelt opprettet oppgavegrupper i Canvas.

Merknad: Noen institusjoner kan begrense oppgavenavn og/eller kreve forfallsdato på oppgaven. Ønsker du å aktivisere en oppgave og du mottar en feilmelding, vil avviket vise hvilke krav som er nødvendig for å løse problemet før oppgaven kan aktiveres for synkronisering til din SIS.

Deaktiver synkronisering

Deaktiver synkronisering til SIS

Ønsker du å deaktivere synkronisering for alle oppgaver i emnet uten individuell administrering, kan du deaktivere synkronisering for alle oppgaver samtidig. Klikk på menyen Alternativer [1] og velg lenken Deaktiver synkronisering til SIS (Disable Sync to SIS) [2]. Alle oppgaver vil oppdateres og deaktiveres av SIS-synkronisering.

Merknad: Deaktiver synkronisering til SIS er ikke tilgjengelig i menyen Valg, om ikke minst en oppgave allerede er aktivert for å synkroniseres til SIS.

Vis Læringsstier

Vis Læringsstier

Bruker du Læringsstier i emnet ditt, kan du se hvilke elementer som er lagt inn i moduler som Læringsstier eller element som betinget innhold.

Merknad: Innstillingen for Læringsstier kan administreres i emnet ditt hvis innstillingen er aktivert av institusjonen din.

Vis Blueprint emne

Vis Blueprint emne

Inneholder emnet ditt Blueprint-ikoner, er emnet ditt assosiert med et Blueprint emne. Blueprint-emner er emner administrert som en mal og kan inneholde låste objekter som er administrert av en Canvas admin, emnedesigner eller en annen faglærer.

Fanen Emnedetaljer i Emneinnstillingene forteller deg om emnet ditt er et Blueprint emne. Normalt sett vil ikke emnet ditt være et Blueprint emne og du kan kun administrere innhold som ikke er skjult i emnet ditt. Er emnet ditt et Blueprint emne, kan du låse og synkronisere emneinnhold til tilknyttede emner.

Vis studentvisning

For å vise indekssiden for oppgaver som en student, klikk på Studentvisning (Student View)-knappen.

Merknad: Hvis emnenavigasjonslenken på siden er deaktivert og skjult for studentene, vises ikke Studentvisning-knappen.