Hvordan ser jeg individuelle oppgaver og/eller studenter i karakteroversikten?

Individuell visning av karakteroversikten tillater instruktører å vurdere en student og en oppgave om gangen. Fullstendig tilgang for skjermlesere, tillater instruktører å vise karakteroversikten å sortere på seksjon og oppgave og inneholder alle de samme innstillingene som er tilgjengelige i karakteroversikt. Retningslinjer for sene, postering og noen sorterings- og filtervalg er for øyeblikket ikke støttet i individuell visning (Individual View).

Som alle faner i karakteroversikten, er individuell visning vedvarende. Når du endrer karakteroversikten til individuell visning, vil karakteroversikten alltid vise individuell visning frem til den er endret tilbake til annen visning.

Merknad: Hvis emnet inneholder flere karaktersettere, må du være oppmerksom på at når du åpner karakteroversikten, vil all karakteroversikt-data lagres i nettleseren helt til siden oppdateres. Karakterer er ikke dynamisk oppdatert med endringer gjort av andre karaktersettere i karakteroversikten eller i SpeedGrader.

Åpne karakteroversikt

Åpne karakteroversikt

I kursnavigeringen, klikk på Vurderinger (Grades).

Bytte til individuell karakteroversikt (Individual Gradebook)

Bytte til individuell karakteroversikt (Individual Gradebook)

Klikk på menyen Karakteroversikt (Gradebook) [1] og deretter på lenken Individuell karakteroversikt (Individual Gradebook) [2].

Velg seksjon

Velg seksjon

I rullegardinmenyen Velg seksjon , velger du seksjonen hvor du ønsker å se.

Velg vurderingsperiode

Velg vurderingsperiode

Når Flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, velger du vurderingsperioden du ønsker å se i nedtrekksmenyen Velg vurderingsperioder .

Merknad: Du kan kun administrere vurderinger for oppgaver i en nåværende eller fremtidig vurderingsperiode. Når slutt-datoen for en vurderingsperiode er kommet, kan du ikke redigere vurderinger for tidligere vurderingsperiode.

Sortere oppgaver

Sortere oppgaver

I rullegardinmenyen sortere oppgaver (Sort assignments) [1], velg hvordan du ønsker å sortere oppgavene. Du kan sortere på oppgavegruppe og plassering (sort by assignment group and position) [2], alfabetisk (alphabetically) [3] eller på forfallsdato (by due date) [4].

Velg karakteroversikt-innstillinger

Velg karakteroversikt-innstillinger

Velg alle innstillinger du ønsker å vise i Karakteroversikt for Individuell Visning.

For å gi ikke vurderte oppgaver karakteren null, klikk i avmerkingsboksen « Sett ikke-vurderte oppgaver som 0 » (Treat Ungraded Assignments as 0) [1].

For å skjul studentnavn, klikk i avmerkingsboksen « Skjul studentnavn » (Hide Student Names) [2]. For å vise avsluttede påmeldinger, klikk avmerkingsboksen «Vis avsluttede påmeldinger » (Show Concluded Enrollments) [3].

For å vise Merknad-kolonne i seksjonen studentinformasjon, klikk i avmerkingsboksen « Vis merknader i studentinfo » (Show Notes in Student Info) [4]. For å vise samlet som poeng istedenfor prosent, klikk i avmerkingsboksen « Vis samlet som poeng på studentens vurderingsside » (Show Totals as Points on Student Grade Page) [5].

 Merknader:

  • Behandle ikke-vurderte oppgaver som 0 kan være begrenset når flere vurderingsperioder er aktivert
  • Vis Total som poeng istedenfor prosent på siden Studentpoeng er kun tilgjengelig om du bruker ikke-vektede Oppgavegrupper i emnet ditt
Vis ekstra innstillinger

Du kan også velge ekstra innstillinger på karakteroversikt ved å klikke den tilsvarende tasten:

For å laste ned statistikker som en CSV-fil, klikk på tasten « Last ned nåværende poeng » (Download Current Scores) [1].

For å laste opp resultat i en CSV-fil, klikk på tasten « Last opp resultat » (Upload Scores) [2].

For å vise endringer i karakterhistorikk, klikk på lenken « Vis karakterhistorikk » (View Gradebook History) [3].

Velg student

Velg student

I rullegardinmenyen « velg student » (Select a student) [1] velges navnet til studenten med informasjonen du ønsker å se. Ønsker du å vise alle studenter og begynne med den første studenten i emnet eller seksjonen din, klikk på tasten Neste Student (Next Student) [2]. For å gå tilbake til den forrige student, klikk på tasten « Forrige Student » (Previous Student) [3].

Studentens navn vil listes opp etter etternavn og vises etter din seksjons ønsker i rullegardinmenyen Globale Innstillinger.

Velg oppgave

Velg oppgave

I rullegardinmenyen « Velg en oppgave » (Select an assignment) [1], velg oppgaven til studenten du ønsker å se. Ønsker du å se den første oppgaven i emnet ditt, klikk på tasten Neste oppgave (Next Assignment) [2]. For å se tidligere oppgave,klikk på tasten« Forrige oppgave » (Previous Assignment) [3].

Oppgavene vil vises etter dine preferanser i rullegardinmenyen Globale Innstillinger.

Vis informasjon for karakteroversikt

Vis informasjon for karakteroversikt

Når du har valgt en student og en oppgave, Karaktersetting, Studentinformasjon og oppgaveinformasjon, vil seksjonene vise alt tilsvarende innhold. Rull ned siden for å se hver av disse seksjonene. Du kan gå tilbake til innstillingene for karakteroversikten når du ønsker for å skjule eller vise innstillinger.

I seksjonen vurderinger kan du administrere karakterer for utvalgte studenter og oppgaver.

For å endre en students karakter, legg inn karakteren i feltet « karakter » (Grade) [1]. For å frita oppgaven, klikk på avmerkingsboksen « Frita oppgaven for valgt student » (Excuse the Assignment for the Selected Student) [2].

For å se innleveringsdetaljer, klikk på tasten « innlveringsdetaljer » (Submission Details) [3].

Vis innleveringsdetaljer

Vis innleveringsdetaljer

Siden innleveringsdetaljer viser oppgavekarakter (assignment grade) [1], innleveringstid og dato (submission date and time) [2] og alle innsendte filer (any submitted files) [3]. For å se flere detaljer, klikk på lenken « Mer detaljer i SpeedGrader » (More details in the SpeedGrader) [4].

For å endre karakteren, legg inn karakteren i karakterfeltet og klikk på tasten « Oppdater karakter » (Update Grade) [5].

For å legge til en kommentar til studenten, legg inn kommentaren i feltet « Legg til en kommentar » (Add a Comment) [6] og klikk på tasten « Post kommentar » (Post Comment) [7].

Vise studentinformasjon

Vise studentinformasjon

Seksjonen studentinformasjon viser studentens navn (Student’s name) [1], annen ID (Secondary ID) [2] og emneseksjon (course section) [3]. For å åpne studentens karakterside, klikk på navnet til studenten.

Om Vis merknader i studentinformasjonsvalget er valgt i globale innstillinger, vil også seksjonen studentinformasjon vise feltet « Merknader » (Notes) [4].

I fanen Karakterer (Grades) [5], kan du se karakterer for hver oppgavegruppe. Når vurderingsperioden er vektet og valget Alle vurderingsperioder er valgt, viser seksjonen karakterer viktigheten på hver vurderingsperiode.

Fanen Karakterer viser også studentenes avsluttende karakter (final grade) [6]. Den avsluttende karakter kan være begrenset når flere vurderingsperioder er aktivert.

Vis oppgaveinformasjon

Vis oppgaveinformasjon

Seksjonen oppgaveinformasjon gir deg mulighet til å administrere innstillinger og vise informasjon for hele oppgaven.

For å åpne siden oppgavedetaljer, klikk på oppgavenavnet (name of the assignment) [1]. For å åpne oppgaven i SpeedGrader, klikk på lenken « Se denne oppgaven i SpeedGrader » (See this assignment in SpeedGrader) [2].

For å laste ned alle innleveringer, klikk på tasten « Last ned alle innleveringer » (Download all submissions) [3].

Du kan også vise innleveringstyper aktivert for oppgaven (submission types enabled) [4], antall vurderte innleveringer (the number og graded submissions) [5], antall mulige poeng (the number of points possible) [6], gjennomsnittspoeng (average score) [7], høyeste resultat (High score) [8] og laveste resultat (low score) [9].

For å sende en melding til studentene som er innenfor visse kriterier, klikk på tasten « Send melding til studenter som » (Message students who) [10].

For å bestemme standardkarakter for en oppgave, klikk på tasten « Bestem standardkarakter » (Set default grade) [11]. For å lage en linje i karakteren i oppgaven, klikk på tasten « Linjer karakterene » (Curve Grades) [12].

Merknad: Send melding til studenten som tasten ikke vises på om du ser en anonym oppgave.

Bytte til tradisjonell Karakteroversikt

Bytte til tradisjonell Karakteroversikt

For å bytte til tradisjonell Karakteroversikt, klikk på rullegardingsmenyen « Karakteroversikt » (Gradebook) [1] og velg Tradisjonell karakteroversikt (Traditional Gradebook) [2].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No