Hvordan oppretter jeg en quiz ved hjelp av Nye Quizer?

Du kan opprette en quiz ved hjelp av Nye Quizer fra Quizer-siden. Du kan opprette ulike typer innhold i hver quiz.

Lær mer om Nye Quizer (New Quizzes).

Merknad: Nye Quizer er et valgfritt verktøy. Hvis dette verktøyet ikke er tilgjengelig for deg, kan du kontakte din Canvas-admin.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på « Quizer » (Quizzes)-lenken.

Merknad: Du kan også få tilgang til quizer fra Oppgaver-siden.

Legg til quiz

Legg til quiz

Klikk på « Legg til quiz » (Add quiz)-tasten.

Opprett Ny quiz

Opprett Nye Quizer-vurdering

På “Velg en quizmotor”-skjermen, velg alternativet Nye quizer (New Quizzes) [1]. For å lagre quizmotorvalget for dette emnet, krysser du av i avkrysningsboksen Husk mitt valg for dette emnet (Remember my choice for this course) [2].

Klikk på Send inn (Submit)-tasten [3].

Merknad: Du kan tilbakestille quizmotorvalget fra Quizalternativer-menyen når som helst.

Rediger quizdetaljer

Rediger quizdetaljer

I feltet Vurderingsnavn (Assignment Name) [1], skriver du inn navnet på quizen din. For å skrive inn quizdetaljer, skriver du inn total mulig poengsum [2], velger oppgavegruppe [3], og velger hvordan karakteren skal vises til studentene [4].

For å fjerne denne quizen fra beregning av sluttkarakter, klikk på avkrysningsboksen Ikke tell denne oppgaven mot sluttkarakteren (Do not count this assignment towards the final grade) [5].

De mulige poengene som er angitt på oppgavens detaljer-side, er de totale mulige poengene for quizen. Poeng per spørsmål bestemmer hvor mange poeng du får for riktige svar. Poeng for riktige svar legges sammen og deles med summen av spørsmålspoeng for quizen. Prosenten brukes deretter til å beregne det avsluttende resultatet basert på det totale antallet poeng som er angitt på oppgavens detaljside. For eksempel, hvis du setter det totale antallet poeng på oppgavedetaljer-siden til 50 og oppretter en quiz med ti spørsmål som hvert er verdt 1 poeng, har quizen totalt 10 poeng, men er verdt 50 poeng når du får karakter. Hvis en student svarer riktig på ni spørsmål, er quizresultatet 90 % (9/10). Avsluttende resultat i Vurderingsoversikten blir imidlertid 45/50 (90 %).

Hvis quizen er verdt null poeng, kan du velge å ikke vise quizen i Vurderingsoversikten eller på studentens Vurderinger-side [6].

Anonym karaktersetting

Anonym karaktersetting

Anonym karaktersetting skjuler studentens navn fra karaktersettere når de viser oppgaveinnlevering i SpeedGrader.

Merknad: Når anonym vurdering er slått på for en prøve, kan den ikke slås av igjen.

Tilordne quiz

Tilordne quiz

I feltet Tildel til (Assign To) [1], kan du velge hvem som må ta denne quizen. Du kan tildele quizen til individuelle studenter eller seksjoner.

I feltet Forfallsdato (Due) [2], velger du forfallsdatoen for quizen.

I feltene Tilgjengelig (Available from) fra og Til (Until) [3], velger du tilgjengelighetsdatoene for quizen. Quizer som pågår blir automatisk sendt inn når Inntil-datoen og -klokkeslettet passeres.

Merknad: Hvis du har satt seksjonsoverskriving datoer i emnet ditt, kan det hende at du må velge en emneseksjon og legge til forfalls- og tilgjengelighetsdatoer som er innenfor seksjonsoverskrivingsdatoene.

Lagre quiz

Lagre quiz

For å lagre quizdetaljene, må du klikke på Lagre (Save)-knappen [1]. For å lagre og publisere quizen din, klikk på tasten Lagre og publisere (Save & Publish) [2].

Ved å klikke på knappen Lagre eller Lagre og publisere, kommer du tilbake til siden der du åpnet quizen.

Åpne byggeside

Åpne byggeside

For å åpne Nye quizer-siden og legge til spørsmål og innhold til quizen, klikk på Bygg (Build)-knappen.

Åpne byggeside

Hvis du klikket på Lagre- eller Lagre og Publiser-knappen og gikk tilbake til siden der du åpnet quizen, kan du klikke på Alternativer-ikonet [1] og deretter klikke på Bygg (Build)-lenken [2].

Bygg quiz

På Bygg-siden, kan du redigere tittel og beskrivelse for quizen [1], se varebankene dine [2], justere quizen etter resultatene [3], forhåndsvise quizen fra studentvisning [4], og navigere vurderingen [5].

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å formatere og legge til innhold i quizinstruksjonene dine.

Legg til innhold

Legg til innhold

Klikk på Legg til (Add)-knappen for å legge til innhold til quizen din.

Velg innhold

For å sette inn innhold fra en varebank, klikker du på Varebank (Item Bank)-knappen [1]. For å opprette et nytt spørsmål, klikker du på knappen for spørsmåltype [2] eller legg til stimulusinnhold [3]

Følgende spørsmålstyper er tilgjengelig i Nye Quizer:

Rediger spørsmål

For hvert spørsmål, kan du legge til en spørsmålstittel [1], spørsmålsstamme [2], og svar [3]. Du kan også velge spesifikke alternativer for spørsmålet [4], justere spørsmålet etter læringsmål [5], og legge til spørsmålet i en varebank [6].

I Poeng (Points)-feltet [7], kan du justere poengverdien for spørsmålet ved å skrive inn et tall eller klikke på pilknappene. For å legge til en generell studenttilbakemelding, klikker du på Tilbakemelding-ikonet [8].

For å lagre spørsmålene, klikk på Ferdig (Done)-knappen [9].

Merknad: Essay-spørsmål inkluderer ikke et svarfelt og må vurderes manuelt.

Slett spørsmål

For å slette et lagret spørsmål, klikk på Slett-ikonet. Siden bekrefter at du ønsker å fjerne elementet.

Åpne Spørsmålsnavigatør

Åpne Spørsmålsnavigatør

For å åpne Spørsmålsnavigatøren og se quizen din, klikker du på Utvid-ikonet.

Gå tilbake til Quizer-siden

Gå tilbake til Quizer-siden

For å lukke quizen din og gå tilbake til Quizer-siden, klikk på Tilbake (Return)-knappen.