Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan viser jeg brukerdetaljer for en påmeldinger i et emne?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan viser jeg brukerdetaljer for en påmeldinger i et emne?

Siden brukerdetaljer viser en brukers profilbilde, medlemskap og siste meldinger i tillegg til annen data.

Merknader:

  • Om en side brukerdetaljer ikke passer i oppsettet i denne opplæringen, referer til opplæringen brukerprofiler, som viser hvordan man bruker siden brukerdetaljer når Profiler er aktivert for din institusjon.
  • Å se brukerdetaljer og brukers e-postadresser er emne-tillatelser. Avhengig av dine tillatelser, kan det være du ikke kan se all tilgjengelig informasjon i en brukers detalj-side.

Åpne Personer

Åpne Personer

Klikk på lenken « Folk » (People) i Navigering på emner.

Lokaliser bruker

I søkefeltet [1], søk etter navnet til brukeren. For å filtrere etter rolle, i « rolle » (Roles) rullegardinmeny [2].

Åpne brukerdetaljer

Klikk på ikonet « Valg » (Options) [1] og velg lenken « Brukerdetaljer » (User Details) [2].

Vis navn og e-post

Siden brukerdetaljer viser detaljer om brukeren.

I brukerens Navn og E-post-seksjon, kan du vise brukerens navn [1], profilbilde (om det er aktivert for institusjonen din) [2], standard e-post [3] og tidssone [4].

Har brukeren et upassende profilbilde, kan du fjerne det ved å klikke på lenken Fjerne avatar-bilde .

Merknad: Å vise e-postadresser til brukerne er en emne-tillatelse. Avhengig av dine tillatelser, kan det være du ikke kan se en brukers e-postadresse.

Vis ekstra detaljer

For å se detaljer om brukerens medlemskap, klikk på lenken « mer brukerdetaljer » (More user details) [1].

Du kan vise brukerens emnepåmelding og brukerrolle [2]. Hvis brukeren er tildelt en egendefinert rolle, foreløpig vises bare baserollen. Avhengig av emnetillatelser, du kan også « konkludere påmeldingen » (conclude the enrollment) [3] « slette påmeldingen » (delete the enrollment) [4].

Du kan også vise og « administrere bruker emneseksjon begrensning » (manage user course section limitations) [5] og feltet « Siste dag tilstede » (Last Day attended) [6].

Vis siste meldinger

Seksjonen siste meldinger viser brukerens siste aktivitet i kunngjøringer og diskusjoner, om det er noen.

Vis sidepanel

Vis sidepanel

Har du de riktige tillatelsene, kan sidefeltet også inkludere lenker til ekstra informasjon om brukeren.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.