Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan opprette en ny side i et emne

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan opprette en ny side i et emne

Test-verktøyet brukes til å opprette og administrere tester og spørreundersøkelser online. Du kan også bruke tester til å gjennomføre og moderere eksamener og vurderinger, både med og uten karakter. Fremgangsmåten for å opprette test-innhold er identisk for hver test.

Karaktersatte test-typer vises i pensum, Karakteroversikt, Kalender og Å gjøre-lister.

Merknad: Øvingstester og spørreundersøkelser uten karakter vises ikke i Kalenderen.

Opprette karaktersatt test

Opprette karaktersatt test

En karaktersatt test er den vanligste testen og Canvas oppretter automatisk en kolonne i karakterboken for enhver karaktersatt test du lager. Når en student tar en karaktersatt test vil visse spørsmålstyper automatisk bli karaktersatt. Du kan også se test resultater for karaktersatte tester i SpeedGrader eller fra testresultatsiden.

Opprette øvelsestest

Opprette øvelsestest

En øvelsestest kan brukes som et læremiddel for å hjelpe studentene med å se hvor godt de forstår kursmaterialet. Øvelsetester er ikke en karaktersatt test-type. Studenter får ikke en karakter for øvelsestester selv om testresultatene viser antall poeng testen gir. Øvelsestestresultater vises ikke på siden for studentkarakterer, og må sees på siden for innleveringsdetaljer. Du kan også se test resultatene for øvelsestester.

Opprette karaktersatt spørreundersøkelse

Opprette karaktersatt spørreundersøkelse

En karaktersatt spørreundersøkelse lar instruktøren gi studentene poeng for å fullføre undersøkelsen, men tillater ikke at undersøkelsen blir karaktersatt for rett eller galt svar. Karaktersatte spørreundersøkelser har muligheten til å være anonyme. Du kan også se spørreundersøkelse resultater for karaktersatte spørreundersøkelser test-detaljsiden eller i SpeedGrader.

Opprett spørreundersøkelse uten karakter

Opprett spørreundersøkelse uten karakter

Gjennom en spørreundersøkelse uten karakter kan du få meninger eller annen informasjon fra studenter, men studentene mottar ikke en karakter for svarene sine. Med spørreundersøkelser uten karakter kan gjøre svarene anonyme. Ikke vurderte spørreundersøkelser er ikke en karaktersatt test-type. Du kan også se spørreundersøkelse resultater for spørreundersøkelser uten karakterer.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.