Som instruktør, hvordan bruker jeg Å gjøre-listen og sidefeltet i Dashbordet?

I kortvisningen Dashbord og Nylige aktiviteter Dashbord, inneholder sidefeltet en gjøremålsliste og andre seksjoner som hjelper deg med hvilke oppgaver og handlinger som kommer i alle dine emner. Sidefeltet inkluderer spesifikke elementer for instruktør og student-roller. Er du påmeldt i Canvas-emner med mer enn en brukerrolle, vil sidefeltet vise elementer for begge rollene.

Sidefeltet er liknende sidefeltet som vises i den Hjemmeside Emne, men emne-sidefeltet inkluderer kun punkter for bestemte emner. Avhengig av oppsettet til Hjemmesiden Emne, kan sidefeltet i et emne inneholde flere seksjoner enn det som vises i sidefeltet.

Åpne Dashbord

Åpne Dashbord

I global navigering, klikker du på Dashbord (Dashboard).

Vis sidefelt emnepunkter

Vis sidefelt emnepunkter

Sidefeltet viser forskjellige handlingspunkt i alle dine emner. Hvert punkt er assosiert med en spesifikt emne. Alle punkter fra alle dine aktive emner vises i sidefeltet— ikke bare favorittemnene i Dashbordet.

Ved emneidentifisering, viser hvert sidefelt emnekode, eller kortnavn, for emnet [1]. Emnekoden er plassert direkte under emnets fulle navn.

Kallenavn til emnet kan settes sammen av sidefelt emnekoder som er for lange eller på andre måter forvirrende å huske hvilke emner de representerer. Har du opprettet et kallenavn for emnet, vises kallenavnet i sidefeltet istedenfor emnekoden [2]. Men original emnekode vises alltid i emnets kort.

Vis instruktørseksjoner

Vis instruktørseksjoner

Sidefeltet hjelper deg med administrere karaktersettingen i alle dine emner. Oppgaver som ikke får karakter eller som ikke behøver å innleveres på nett, vises imidlertid bare frem til forfallsdatoen.

Å gjøre (To Do)-seksjonen viser alle punkter som krever karaktersetting i Canvas, uansett forfallsdato [1]. Hvert punkt på Å gjøre-listen viser oppgavenavnet, emnenavnet, antallet poeng og forfallsdatoen for oppgaven. Enkelte oppgaver kan vise flere forfallsdatoer.

Seksjonen Kommer snart (Coming Up) viser oppgaver og handlinger som har forfall i løpet av de neste sju dagene [2]. Punktene kan inkludere ikke karaktersatte tester og oppgaver som ikke krever noen innlevering, selv om disse oppgavetypene ikke vises i gjøremålslisten til instruktørene. Enkelte punkter kan vise flere forfallsdatoer. Kommer Snart-seksjonen viser opp til 20 punkter organisert på dato.

Er din Canvas-admin gitt tillatelse til å opprette emner, kan du se tasten « Start et nytt emne » (Start a New Course) [3] som vil tillate deg å opprette et nytt Canvas-emne.

Tasten Vis karakterer lenker til siden Dashbord-karakterer og viser et samlet gjennomsnitt for alle dine aktive emner [5].

Administrer sidestolpeelementer

Administrer sidestolpeelementer

Hvert seksjonspunkt angir hvor mange elementer som må karaktersettes (graded) [1]. Som standard åpner lenker til karakteroppgaver for SpeedGrader i en ny nettleserfane [2]. Du kan deaktivere lenker til karakteroppgaver fra å åpne i en ny fane i dine Innstillinger for brukerfunksjoner.

Hvis en seksjon inneholder flere elementer enn det som er listet opp, vil det komme opp en lenke under listen som du kan bruke til å se alle gjøremålspunktene [3].

Å gjøre-seksjonen viser opp til sju enheter med forfallsdato i de kommende ukene. For å se mer enheter må du manuelt fjerne enheter fra listen. For å fjerne et Å gjøre-element, klikk på ikonet fjern [4].

Merknad: Når en enhet er fjernet, kan enheten kun bli gjenopprettet til Å Gjøre-seksjonen hvis en ny innlevering er mottatt for den oppgaven.