Hvordan bruker jeg totalkolonnen Vurderingsoversikten?

Total-kolonnen i Vurderingsoversikt viser en løpende sum av alle graderte oppgaver i emnet, inkludert oppgaver med skjulte karakterer.

Du kan tilpasse Total-kolonnen i din Vurderingsoversikt. Total-kolonnen kan flyttes til forsiden av Vurderingsoversikt eller sorteres for å vise vurderinger i stigende eller synkende rekkefølge. Du kan endre studentenes totalvurderinger fra prosentandel til en poengverdi i Vurderingsoversikten. Som standard vises totalvurderinger som prosentandel med to desimaler.

Merknader:

  • Visning av totalvurderinger som en poengverdi er bare tilgjengelig hvis du bruker ikke-vektede oppgavegrupper i emnet ditt. Når oppgavegrupper er vektet, kan ikke poeng vises for totalvurderingen.
  • Visning av Total-kolonnen i Vurderingsoversikten kan være begrenset når flere vurderingsperioder er aktivert. Denne funksjonen begrenser også visningen av totalvurderingen på siden for studentvurderinger.
  • Når flere vurderingsperioder er aktivert i et emne og vurderingsperioder er vektet, kan ikke poeng vises for totalvurderingen.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigasjon, klikk på Vurderinger (Grades)-lenken.

Åpne Totalkolonne-meny

Åpne Totalkolonne-meny

Hold musepekeren over Totalkolonne-overskriften og klikk på Alternativer (More Options)-menyen.

Sorter Totalkolonne

Sorter Totalkolonne

For å sortere Vurderingsoversikt etter stigende eller synkende totalvurderinger, klikk på lenken Sorter etter (Sort by) [1], og velg deretter Vurderinger – lav til høy (Grade - Low to High) eller Vurderinger – høy til lav (Grade - High to Low) [2].

Bytt til poeng

Bytt til poeng

Som standard vises totalvurderinger som prosentandel med to desimaler.

Hvis emnet ditt bruker ikke-vektede oppgavegrupper, kan du vise studentenes totalvurderinger som poeng. Klikk på lenken Vis som poeng (Display as Points).

Vis poengadvarsel

Canvas bekrefter at du vil bytte totalvurderingsvisning. Hvis du ikke ønsker å se denne advarselen for emnet igjen, klikk på avmerkingsboksen Ikke vis … (Don't show...) [1].

Klikk på «Fortsett» (Continue) -tasten [2].

Bytt til prosenter

Bytt til prosenter

Du kan bytte tilbake til prosenter ved å klikke på Totalmeny-ikonet og velge Vis som prosent (Display as Percentage).

Flytt totalkollonne

Flytt totalkollonne

For å flytte totalkolonnen fra forsiden av Vurderingsoversikten, klikk på lenken Flytt til forsiden (Move to Front).