Hvordan viser jeg analyser for en student i et emne?

Studentanalyser viser deg hvor godt en bestemt student gjør det i emnet. Du kan også vise studentanalyser etter at emnet ditt er avsluttet.

Institusjonen din kan la elevene se sine egne emneanalyser, noe som bidrar til å vise dem nøyaktig informasjon om deres aktivitet og interaksjoner i emnet. Hvis denne tillatelsen aktiveres, er din og studentens visning av deres analyser det samme.

Merknader:

  • Analyserfunksjonene som vises i denne leksjonen vil bli fjernet i en fremtidig versjon og bli erstattet av Ny Analyser. Vis mer informasjon på bruker Ny Analyse.
  • Å kunne vise analyser er en emne-tillatelse. Hvis du ikke kan vise analyser, har institusjonen begrenset denne funksjonen.
  • Du kan også få tilgang til analyser via siden Folk, og når du viser en students brukerdetaljer .

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1], deretter klikker du på emnenavnet [2].

Vise emneanalyser

Vise emneanalyser

Klikk på tasten « Vis emneanalyser » (View Course Analytics).

Åpne Studentanalyser

Klikk på navnet til studenten i tabellen Studentanalyser.

For å finne en student, kan du sortere tabellen etter studentnavn, sidevisninger, deltakelse, og gjeldende resultat. Analysetabellen er paginert slik at du kan vise flere studenter hvis du fortsetter å rulle på siden.

Vise studentinformasjon

Når du viser analyser for en enkelt student, kan du vise studentens navn og gjeldende prosentandel i emnet [1]. For å sende en direktemelding til studenten, klikker du på ikonet « e-post » (mail) [2].

Klikk på neste eller forrige i brukermenyen [3] for å vise analyser for en annen student, eller finn studenten i rullegardinmenyen [4].

Vise analysegrafen

Vise analysegrafen

Som standard vises alle analyser i graf-format. Det finnes fire typer grafer: Aktivitet etter dato, kommunikasjon, innleveringer og karakterer.

Vise aktivitet etter dato

Grafen for aktivitet etter dato viser all emneaktivitet av studenten. X-aksen representerer emnedatoene, mens y-aksen representerer antall sidevisninger. Mørkeblå søyler representerer deltakelse i emnet. Hvis en dato inkluderer bare sidevisninger, vises søylen som lyseblå.

Grafen endrer fanedisplayet i henhold til lengden av tiden. Ved aktivitet som er mindre enn seks måneder gammel vises søyler som daglig aktivitet, ved seks måneder vises søyler som ukentlig aktivitet og ved ett år vises søyler som månedlig aktivitet. Hvis du vil vise detaljene i søylediagrammet, kretser du over den spesifikke baren du vil vise. Den ukentlige visningen viser den første og siste datoen for uken; månedlig visning viser måneden og året. Vindustørrelse på nettleser, søkenivå og skjermoppløsning kan også endre hvordan kolonnen vises.

Følgende brukerhandlinger vil generere analytisk emnedeltakelse:

  • Laster et samarbeid for å vise/redigere dokumentet
  • Deltar i en nettkonferanse
  • sett inn en ny kommentar i en diskusjon eller en kunngjøring
  • Sender inn en test
  • Begynner å ta en test
  • Sender inn en oppgave
  • Oppretter en wiki-side

 

Du kan også vise bestemt data om innholddeltakelse i emnets tilgangsrapport.

Vise kommunikasjon

Kommunikasjonsgrafen viser samtalene som har tatt sted mellom studenten og instruktøren(e) i Canvas-innboksen. Y-aksen representerer brukertypen; oransje meldingsikoner viser da en student sendte en melding til en instruktør, og blå meldingsikoner viser da en instruktør sendte en melding til studenten. X-aksen representerer samhandlingsdatoen.

Hvis du vil vise detaljene i søylediagrammet, kretser du over den spesifikke baren du vil vise. Du kan vise datoen kommunikasjonen tok sted og hvor mange meldinger som ble sendt. En melding er en enkelt melding som sendes fra en bruker til den andre. I meldingstråder telles hver melding individuelt. I gruppesamtaler telles interaksjoner hvor studenten er en av mottakerne. Varsler blir ikke inkludert i analysene hvis ikke brukeren reagerer på varselet og lager en ny melding som passerer gjennom Canvas-innboksen. Kunngjøringer er ikke inkludert i kommunikasjonsanalysene.

Du kan også vise bestemte kommunikasjonsdata i rapporten for studentinteraksjoner.

Vis innleveringer

Vis innleveringer

Innleveringsgrafen viser statusen for hver enkelt innlevering for studenten. Y-aksen representerer hver oppgave, mens x-aksen representerer innleveringsdatoen. En grønn sirkel viser til en oppgave som ble sendt inn i tide. En gul sirkel viser til en oppgave som ble sendt inn for sent. En rød firkant viser til en oppgave som mangler (ikke innsendt). En hvit sirkel med svart kontur angir en oppgave med en fremtidig forfallsdato.

Hvis en innlevering inkluderer en forfallsdato, kan innleveringen inkludere en vannrett linje. Linjen viser når oppgaven ble sendt inn, mens formen viser den faktiske forfallsdatoen. Hvis en innlevering ble sendt inn før forfallsdatoen, er den vannrette linjen grønn; Hvis den ble sendt inn etter forfallsdatoen, er den vannrette linjen gul. Innleveringer uten en horisontal linje har enten ingen forfallsdato eller så ble oppgaven sendt inn på forfallsdatoen.

Hvis du vil vise detaljene i søylediagrammet, kretser du over den spesifikke baren du vil vise. Nåværende og tidligere oppgaver inkluderer oppgavetittelen, forfallsdatoen (hvis noen), innleveringsdatoen og resultatet. Fremtidige oppdrag inkluderer oppgavetittelen, forfallsdato (hvis noen) og resultatet.

Merknad: Innleveringsdiagrammet inneholder ikke informasjon om oppgaver som ikke krever en innlevering (f.eks, ikke karaktersatte oppgaver på papir), unnskyldte oppgaver eller oppgaver som ikke gjelder for en student på grunn av differensierte oppgaver.

Vis vurderinger

Karaktergrafen viser de gjennomsnittlige, høye og lave resultater for hver oppgave. X-aksen representerer hver oppgave, mens y-aksen representerer antall poeng for en oppgave. Den loddrette svarte stripen strekker seg fra den høyeste poengsummen til den lavest poengsummen [1]. Den grå boksen går fra den 75. persentilen til 25. persentilen [2]. Den vannrette, svart linjen viser gjennomsnittresultatet for oppgaven [3].

Studentens resultat er indikert av de samme figurene som finnes i innleveringsgrafen. En grønn sirkel viser til en oppgave med god karakter. En god karakter er lik eller høyere enn gjenomsnittsresultatet. En gul sirkel viser til en oppgave med rimelig grei karakter. En rimelig grei karakter er under, men fortsatt innenfor rekkevidden på 75 til 25 %. En rød sirkel indikerer en oppgave med dårlig karakter. En dårlig karakter er under 25 %.

Hvis du vil vise oppgavenavnene og detaljene, kretser du markøren over grafen [4].

Vise analysetabeller

Vise analysetabeller

Hvis du vil vise analyser uten å kretse over grafens kolonner, kan du vise alle data i tabellformat. For å bytte til tabellformatet, klikker du på ikonet for analyser. Ikonet vil bytte fra venstre side til høyre, som viser gjeldende analysevisning.

Vis tabelldata

Vis tabelldata

Tabeller gjelder for hver graf på sine respektive sider, og hver kolonne definerer dataene i sine respektive grafer. Grafiske data er vist etter kolonne.

Vis sidenummerering av tabelldata

Hver tabell er paginert til 30 poster per side. Flere sider kan vises ved å gå videre til neste side.