Hvordan oppretter jeg en hverandrevurdering til en oppgave?

Når en oppgave blir oppretter kan du kreve at studentene gjennomfører hverandrevurdering av andre studenters arbeid. Lær mer om å hverandrevurdering oppgaver.

Du kan manuelt tildele hverandrevurderinger, eller du kan velge at Canvas tildeler automatisk hverandrevurdering for deg. Du kan også velge om studentene skal se andre studenters navn i hverandrevurderingene eller gjøre dem anonyme. Når anonyme fagfellevurderinger er aktivert, kan instruktører og lærerassistenter se navnene på studenter som vurderer andre i SpeedGrader og i innleveringssiden for studenter. Dersom anonym karaktersetting er aktivert i SpeedGrader vil navnene på begge studentene være skjult i SpeedGrader, men ikke på innleveringssiden for studenter.

For å fullføre hverandrevurderingen, kan du kreve at studentene må legge inn en siste kommentar. Inkluderer du en rubrikk, må de kun fullføre rubrikken.

Merknader:

  • For å lære mer om oppgaver og hvordan forfallsdato til hverandrevurdering dukker opp i gjøremålslisten til en student, se ressursdokumentet Tips for hverandrevurdering.
  • Hverandrevurdering kan ikke brukes med oppgaver i eksterne verktøy.
  • Studentene kan se hverandrevurderingskommentarer hvis oppgavekarakterer er skjult. Men, studentene kan ikke se instruktør-kommentarer før etter at oppgavekarakterer er publisert.
  • Instruktører kan ikke redigere eller slette kommentarer for fagfellevurdering.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-linken.

Legg til oppgave

Legg til oppgave

Klikk på « Legg til oppgave » (Add Assignment)-tasten

Legg til Oppgavedetaljer

Velg type innlevering

Velg type innlevering

I rullegardinmenyen « Type innlevering » (Submission Type) [1] velg ønsket innleveringstype [2].

Merknad: Innleveringstype i eksternt verktøy støtter ikke oppgaver med hverandrevurdering.

Velg alternativer for oppføring på nett

Velg alternativer for oppføring på nett

Velg avmerkingsboksen for typen nettbasert innlegg som er tillatt i oppgaven.

Legg til gruppeoppgave

Legg til gruppeoppgave

Hverandrevurdering kan brukes med gruppeoppgaver. Ønsker du å opprette en gruppeoppgave, klikke av i boksen Dette er en gruppeoppgave (This is a Group Assignment).

Krev hverandrevurdering

Krev hverandrevurdering

Klikk av i boksen « Krever hverandrevurdering » (Require Peer Reviews) [1]. Hverandrevurdering blir som standard tildelt manuelt [2].

Ønsker du at hverandrevurdering skal tildeles automatisk, velg radio-knappen Tildel automatisk [3].

Merknad: Hverandrevurdering må tildeles manuelt for oppgavetyper På Papir og Ingen Innlevering.

Automatisk tildeling av fagfellevurderinger

Automatisk tildeling av fagfellevurderinger

Tildeler du automatisk hverandrevurderinger, viser menyen ekstra valg. I feltet Vurdering per bruker (Reviews Per User) [1], legg inn antallet vurderinger hver student må fullføre.

I feltet « Tildel vurderingen » (Assign Reviews) [2] bruk kalenderikonet for å velge en dato eller manuelt legge til en dato hverandrevurderingene til studenten skal tildeles. Er det tomt, vil Canvas bruker oppgavens forfallsdato.

Tildel gruppeoppgave intra-gruppe hverandrevurdering

Tildel gruppeoppgave intra-gruppe hverandrevurdering

I gruppeoppgaver har du mulighet til å tillate intra-gruppe hverandrevurderinger.

Hverandrevurderinger krever en student til å vurdere en individuell innlevering av en annen student. Men innlevering av gruppeoppgaver er gjort av et gruppemedlem på vegne av hele gruppen, og alle gruppemedlemmene har samme innleveringen.

Som standard er ikke avmerkingsboksen Tillat intra-gruppe hverandrevurdering (Allow intra-group peer reviews) valgt, som betyr at Canvas vil filtrere ut medlemmer av samme gruppe når automatisk tildeling av vurdering blir gjort.

For å tillate at Canvas tildeler en hverandrevurdering til en student innen studentens egen gruppe, velg avmerkingsboksen Tillat intra-gruppe hverandrevurdering (Allow intra-group peer review).

Tildel anonyme hverandrevurderinger

Tildel anonyme hverandrevurderinger

Vil du gjøre hverandrevurderingene anonyme, merk av boksen Hverandrevurderingen er anonyme (Peer Reviews Appear Anonymously).

Merknad: Canvas DocViewer støtter ikke anonyme kommentarer og kan dermed ikke brukes for kommenterte tilbakemeldinger på oppgaver med anonyme fagfellevurderinger.

Lagre og publiser oppgave

Lagre og publiser oppgave

Hvis du er klar til å publisere oppgaven, klikk på tasten « Lagre og Publiser » (Save & Publish) [1]. Hvis du vil opprette et utkast av oppgaven og publisere den senere, klikk på tasten « Lagre » (Save) [2].

Publiser oppgaven

Når oppgaven er lagret som et utkast, kan du gå tilbake til siden og publisere den når som helst ved å klikke på «Publiser» (Publish)-tasten.

Vis publisert oppgave

Vis publisert oppgave

Vis publisert oppgave

Du kan også feste ved en rubrikk til oppgaven som studenten må fylle ut når hverandrevurderingen er fullført. Klikk på tasten « Legg til rubrikk » (Add Rubric) [2], For å legge til en rubrikk i en oppgave.