Hvordan bruker jeg Startside for emner som instruktør?

Hvis du er registrert i et emne som instruktør, er startside for emner den første siden studentene ser når de åpner emnet. Hjemmesiden hjelper også studentene til å forstå hvordan de kan navigere gjennom emnet. Du kan tilpasse hjemmesiden for å opprette en bestemt arbeidsflyt for studentene dine.

For å lære hvordan du navigerer gjennom et Canvas-emne, bruker denne leksjonen et emne som allerede har hatt folk. For å lære hvordan du lager et nytt emne, besøker du leksjonen som tar for seg å opprette et nytt emneskall.

Merknad: Hvis din institusjon har aktivert Emneoppsettet, emneopplæringssider som Oppgaver og Diskusjoner, reagerer på hele nettleserens bredde og minimerer hvit plass i sidestolpen. Denne responsive oppførselen gjelder for alle brukere i din institusjon.

Vis Startside for emne

Startside for emne omfatter navigering på emner (Course Navigation) [1], innholdsområdet (content area) [2] og sidefeltet (sidebar) [3].

For å vise emnets hjemmeside som en student, klikk på Studentvisning (Student View)-knappen [4].

Merknader:

  • Hvis du ser på Canvas med en mindre skjerm, vil alt sidepanel-innhold justeres sammen med bunnen av siden.
  • Hvis emnenavigasjonslenken på siden er deaktivert og skjult for studentene, vises ikke Studentvisning-knappen.

Vis Navigering på emner

Vis Navigering på emner

Startside for emner vises fra lenken Hjem (Home) [1] i Navigering på emner.

Navigering på emner inkluderer lenker som hjelper deg og studentene dine med å komme til bestemte steder i emnet. Som instruktør, kan du tilpasse hvilke koblinger som vises i emne ditt. Finn ut mer om menyen Navigering på emner.

Kollaps menyen Navigering på emner

Kollaps menyen Navigering på emner

For å utvide eller kollapse menyen Navigering på emner, klikk på ikonet Meny. Når du velger å utvide eller skjule Global navigering-menyen, brukes preferansen din for alle emnene dine.

Vis innholdsområde

Vis innholdsområde

Hjemmesideinnholdet (og alt Canvas-innhold) vises i innholdsområdet.

Innholdet kan være en side, emneoversikten, diskusjoner, kunngjøringer, tester eller importert innhold som angitt av oppsettet til hjemmesiden for emner [1]. Hjemmesiden din gir instruktører også muligheten til å vise nylige kunngjøringer øverst på siden [2]. Innholdet kan også vise Emnets aktivitetsstrøm.

Innholdet på Hjemmesiden definerer også hvilke seksjoner som vises i sidestolpen.

Vis navigasjonssti

Vis navigasjonssti

Navigasjonsstien vises over emnets innholdsområde.

Når du ser på emneinnhold fra Hjemmesiden, lager navigasjonsstien et spor som viser hvor du er i emnet. Du kan følge disse lenkene bakover for å besøke tidligere emneinnhold.

Merknad: Har du opprettet et kallenavn for et emne, viser navigasjonsstien kallenavnet for å identifisere emnet. Ellers viser navigasjonsstien emnekoden.

Vis sidepanel

Vis sidepanel

Sidestolpen fungerer på samme måte som sidestolpen på Dashbordet, men viser bare innholdet i det bestemte emnet og inkluderer ytterligere alternativer.

Toppen av sidestolpen [1] inneholder emneverktøy for administrering av emnet.

Bunnen av sidestolpen [2] inkluderer Å gjøre-listen, i tillegg til andre seksjoner, avhengig av utformingen du velger på Startsiden for emner.

Vis Emneverktøy

Vis Emneverktøy

Du kan administrere Startside for emner og vise andre nyttige knapper for kurset i sidestolpens seksjon for emneverktøy.

Klikk på Velg hjemmeside (Choose Home Page)-knappen [1], for å bytte oppsettet til Startsiden for emner.

Hvis emnets Hjemmeside viser en annen side enn emnets aktivitetsstrøm, kan du se nylig aktivitet ved å klikke på Se emnestrøm (View Course Stream)-knappen [2]. Nylig aktivitet viser all nylig aktivitet og hendelser i kurset innen oppgaver, kunngjøringer, diskusjoner og samtaler. Når Hjemmesiden er satt som emnets Aktivitetsstrøm, vil denne knappen ikke vises.

Hvis sidebaren inneholder Sjekkliste for emne etablering (Course Setup Checklist)-knappen [3], kan du vise en liste over sjekklisteelementer for å bidra til å fylle kurset. Merknad: Hvis du ikke kan se lenken Sjekkliste for emne etablering, har institusjonen aktivert Canvas emneoppsett-opplæringen i stedet.

For å komme med en ny kunngjøring, klikker du på Ny kunngjøring (New Announcement)-knappen [4].

Når du har publisert emnet ditt og studentene har begynt å delta i emnet, kan du få tilgang til analyser for emnet med Vis Emne Analyse (View Course Analytics)-knappen [5]. Å Vise Emne Analytics krever tillatelse av din Canvas-admin.

For å administrere emnevarslinger for et enkelt emne, klikk på Vis emnevarslinger (View Course Notifications)-knappen [6]. Innstillinger for emnevarslinger gjelder bare for det emnet de er valgt for.

Vis Sidepanelseksjoner

Vis Sidepanelseksjoner

Sidestolpen viser alltid Å gjøre-delen [1], som viser alle elementer som krever karaktersetting i Canvas, uansett forfallsdato. Hvert punkt på Å gjøre-listen viser oppgavenavnet, antallet poeng og forfallsdatoen for oppgaven. Enkelte oppgaver kan vise flere forfallsdatoer. Elementer forblir i denne seksjonen opp til fire uker. Oppgaver som ikke får karakter eller som ikke behøver å innleveres på nett, vises imidlertid bare frem til forfallsdatoen.

Sidestolpen kan også inkludere flere andre seksjoner [2], avhengig av utformingen av emnets Hjemmeside. Ytterligere sidestolpealternativer inkluderer Kommer snart eller Oppgavelisten, Kalender og Oppgavegrupper, og siste tilbakemeldinger.

Administrer sidestolpeelementer

Administrer sidestolpeelementer

Hvert seksjonspunkt angir hvor mange elementer som må karaktersettes (graded) [1].

Hvis en seksjon inneholder flere elementer enn det som er listet opp, vil det komme opp en lenke under listen som du kan bruke til å se ytterligere elementer (View additional items) [2].

Hvis det finnes mer enn 100 elementer i Å gjøre-seksjonen, må du fjerne elementer før du kan se noen nye elementer. For å fjerne et Å gjøre-element, klikk på ikonet fjern [3].

Merknad: Når et punkt er fjernet, kan punktet kun gjenopprettes fra seksjonen gjøremål om en ny innlevering er mottatt for oppgaven, eller om en eksisterende innlevering for oppgaven fortsatt krever karaktersetting.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No