Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan endres innstillingene i brukerkontoen som instruktør?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan endres innstillingene i brukerkontoen som instruktør?

Avhengig av hvordan Canvas-kontoen ble opprettet, vil det være mulig å gjøre endringer til navnet, pronomen, standard e-post, språk, tidssone, og passord.

 • Konfigurering av et valgt språk vil overstyre innstillinger for standardspråk i institusjonen, men et språk stilt i et emne vil overstyre brukerspråket.
 • Institusjonen kan oppdatere eller endre passordet ved å bruke passord assosiert med dine Canvas innloggingsdetaljer.
 • Brukere assosiert med en SIS-ID kan ikke slette sine egne kontoer.

Lær mer om profil- og brukerinnstillingene dine.

Merknad: Noen innstillinger vil ikke være tilgjengelige for deg. Dersom brukerinnstillingene ikke kan redigeres, må institusjonen kontaktes for å endre denne informasjonen.

Åpne brukerinnstillinger

Åpne brukerinnstillinger

I Global Navigering, klikk på Konto (Account) [1], og klikk så på Innstillinger (Settings) [2].

Rediger innstillinger

Rediger innstillinger

Klikk på Rediger innstillinger (Edit Settings)-tasten.

Endre innstillinger

Endre innstillinger

Dersom det er aktivert, rediger de nødvendige innstillingene:

 • « Fullt navn » (Full Name) [1] er brukt for karakterbok (Gradebook) og karaktersider (Grades pages), chat, folk (people) og SIS-importer.
 • « Visningsnavn » (Display Name) [2] er hvordan andre brukere vil se navnet ditt i, kunngjøringer (Announcements), konferanser (Conferences), samtaler (Conversations) og diskusjoner (Discussions).
 • « Sorterbart navn » (Sortable Name) [3] bruker etternavn og fornavn som standard, og vises i sorterte lister slik at administratorer kan søke etter det.
 • « Pronomen » (Pronouns) [4] vises etter navnet ditt i forskjellige områder gjennom hele Canvas.
 • Standard e-postadresse (Default Email) [5] kan konfigureres når det er flere varslingsadresser assosiert med kontoen.
 • Språk (Language) [6] kan konfigureres til ditt språk, og er språket som skal brukes i Canvas (gjelder ikke om en instruktør konfigurerer et spesifikt språk for et emne).
 • Tidssoner (Time Zone) [7] kan stilles til hvor du er, og viser oppgaver i lokal tid.
 • Passord (Password) [8] er en kombinasjon av tegn du velger å bruke for å logge inn på Canvas-kontoen din.

Merknad: Noen innstillinger vil ikke være tilgjengelige for deg. Dersom brukerinnstillingene ikke kan redigeres, må institusjonen kontaktes for å endre denne informasjonen.

Oppdater Innstillinger

Oppdater Innstillinger

Klikk på Oppdater innstillinger (Update Settings)-tasten.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.