Hvordan kan jeg gi ekstra kreditt i et emne?

Ekstra poeng er for øyeblikket ikke standardvalg i Canvas. Men du kan gi studentene ekstra poeng ved å bruke forskjellige muligheter.

Merknader:

  • Hvis du vekter oppgavegruppene, ta hensyn til hvordan vektede grupper påvirker karakteroversikten hvis oppgaver er verdt null poeng.
  • Når du legger til ekstra poeng kan det påvirke studentens resultater, dersom du har angitt slipp-regler i en oppgavegruppe.

Opprette ny oppgave med nullpoengverdi

Opprette ny oppgave uten innlevering

Opprett en ny oppgave med null mulige poeng [1] og velg hvilken som helst innleveringstype [2]. Oppgaver som er innstilt til Ingen innleveringstype fungerer bra for klasserom aktiviteter, som diskusjoner i klassen eller presentasjoner.

Etter studenter fullfører en online-innlevering eller fullfører og leverer inn arbeid offline kan du legge til og justere poengene i karakteroversikten.

Merknad: For at en oppgave med null poeng skal telle med i en students vurdering, må du legge til en positiv poengverdi for minst én ekstra oppgave i en oppgavegruppe.

Legg ekstra poeng til en eksisterende oppgave

Legg ekstra poeng til en eksisterende oppgave

Legg til ekstra poeng til en oppgave du allerede har opprettet. Angi de ekstra poengene i karakteroversikten manuelt.

For eksempel kan denne oppgaven være verdt 40 poeng. Å legge til 5 ekstra poeng vil bringe oppgavens totalsum for denne studenten til 45 poeng. De ekstra poengene vil øke poengtotalen beregnet i den karakteroversiktens sluttkarakter.

Legg Poengjustering til en test

Du kan bruke poengjustering i SpeedGrader for å legge til poeng i en test. Poengjustering gjør at du manuelt kan justere test resultatet.

Opprette ekstra poeng i en rubrikk

Opprette ekstra poeng i en rubrikk

Legg et ekstra kriterie til en Rubrikk for ekstra poeng. Kontroller at rubrikken blir verdt mer enn oppgaven, og du kan gi studentene ekstra poeng eller ikke, uten at det påvirker de faktiske oppgavepoengene.

Legg til ekstra poeng ved å bruke vurderingsveilening i SpeedGrader

Legg til ekstra poeng ved å bruke vurderingsveilening i SpeedGrader

Du kan legge til ekstra poeng ved å bruke en vurderingsveilening i SpeedGrader. Legg inn en poengverdi som er større enn mulige poeng for kriterier (criterion) [1]. Totalt antall poeng-kalkulasjonen vil reflektere alle ekstrapoeng som er gitt for hvert kriterie (Criterion) [2].

Merknad: For at SpeedGrader automatisk skal oppdatere vurderingsveiledningsverdiene for karaktersetting, velg Bruke vurderingsveiledning for oppgave-karaktersetting avmerkingsboks når legges til Rubrikken til en oppgave. Ellers kan du oppdatere karakterfeltet manuelt.

Legg til ekstra poeng ved å bruke vurderingsveilening i SpeedGrader

Legg til ekstra poeng ved å bruke vurderingsveilening i SpeedGrader

Du kan manuelt legge til ekstra poeng ved å redigere karakterene vist i karakterfeltet i SpeedGrader.

Opprett ekstra poeng med Oppgavegrupper

Oppgaver må bli plassert inne i en Oppgavegruppe. Oppgavegruppene kan være vektet eller ikke, avhengig av hvordan du vil karaktersette studentene i emnet.

Lær mer om å gi ekstra poeng ved å bruke oppgavegrupper.

Merknader:

  • Oppgaver i oppgavegrupper som gir ekstra poeng skal vurderes på slutten av emnet, etter at alle andre oppgaver i emnet er vurdert.
  • Alle andre oppgavegrupper i emnet må ha minst én oppgave som er vurdert, for at beregningen av ekstra poeng skal påvirke studentenes karakterer på riktig måte.

Opprett ekstra poeng ved å bruke ikke vektet Oppgavegrupper

Opprett ekstra poeng ved å bruke ikke vektet Oppgavegrupper

Når oppgavegruppene er «ikke vektet», kan du opprette ekstrapoeng-oppgaver i deres egne oppgavegrupper, hvis du ønsker det. Du kan opprette en egen gruppe for å skille mellom ulike typer oppgaver. I dette eksemplet har hele oppgavegruppen ingen mulige poeng [1].

Når studenten er ferdig med arbeidet som kreves for oppgavene med ekstra kreditt, kan du manuelt legge til poeng i karakteroversikten.

Opprett ekstra poeng ved å bruke vektet Oppgavegrupper

Opprett ekstra poeng ved å bruke vektet Oppgavegrupper

Når Oppgavegrupper er vektet(weighted), vil Canvas ikke (not) kalkulere karakterer for en hel gruppe som ikke har noen tilgjengelige poeng. Derfor, for at ekstrapoeng-oppgaver skal beregne riktig i vektede grupper, må de bli plassert innenfor en eksisterende oppgavegruppe som har minst én oppgave som er verdt mer enn null poeng.

I dette eksempelet ligger oppgaven med ekstra poeng i en oppgavegruppe med ekstra vekttall med flere oppgaver som er verdt mer enn null poeng [1]. Legg merke til at oppgavegruppene vekter totalt 110 % [2]. Enhver oppgave innenfor oppgavegruppen med ekstra poeng vil ha en enten positiv eller nøytral effekt på dine studenters gjenomsnittskarakter. I tillegg, hvis en student ikke sender inn oppgaven med ekstra poeng vil karakteren deres ikke påvirkes negativt.

Når studenten er ferdig med arbeidet som kreves for oppgavene med ekstra kreditt, kan du manuelt legge til poeng i karakteroversikten.

Avvik i Vektede oppgavegrupper

Avvik i Vektede oppgavegrupper

Hvis du oppretter oppgavene med ekstra vekttall med null poeng innen samme oppgavegruppe, men bestemmer deg for å vekte oppgavegruppene, vil ikke oppgavene med ekstra vekttall beregne riktig innen Canvas. Canvas kan ikke beregne oppgavegruppene der det er ingen poeng mulig. Hvis studenten for eksempel har 12 poeng av 0 poeng mulig, kan ikke Canvas fastslå virkningen det vil ha på den totale karakteren, fordi 12 kan ikke deles på 0.

Det vises en feil i kolonnen for total vurdering. I dette eksemplet er de to oppgavene med ekstra vekttall (begge med null poeng mulig) plassert i en oppgavegruppe kalt Ekstra kreditt. Likevel har oppgavegruppen blitt vektet. Advarselen angir at resultatet ikke inkluderer Ekstra kreditt (som oppgavegruppe) fordi hele gruppen har ingen poeng mulig. I denne situasjonen, må oppgavene flyttes til en annen oppgavegruppe eller du må inkludere en oppgave i ekstrakreditt-oppgavegruppen som har minst 1 poeng mulig.