Hvordan bruker jeg innboksen som instruktør?

Innboksen er delt inn i to paneler, og viser meldinger kronologisk. Du kan vise og svare på samtaler og sortere dem etter emne eller innboks-type. Innboksen har i seg selv ingen begrensninger på filstørrelse; vedlegg som er lagt til en samtale, er imidlertid inkludert i senderens personlige filer.

Lær mer om Innboksen (Inbox).

Merknader:

  • Hvis du høyreklikker eller tilvalg-klikker på innboks-lenken, kan du åpne innboksen i en ny nettleser fane for å ha det for hånden mens du gjør andre oppgaver i Canvas.
  • Brukere viser innboksen når de har en aktiv påmelding i emnet, og brukerne kan ikke bli med i et emne med mindre det er publisert.
  • Når et emne er ferdig og semesterdatoen er passert, kan du ikke lenger sende meldinger til studenter i det emnet.

Åpne innboks

Åpne innboks

I global navigering, klikk på « Innboks » lenken (Inbox).

Hvis Innboks-lenken inneholder en nummerert indikator, viser indikatoren hvor mange uleste meldinger du har i innboksen. Når du leser de nye meldingene, forsvinner indikatoren.

Vis verktøylinjen

Verktøylinjen inneholder globale meldingsalternativer. For å laste inn samtaler, filtrer meldingene etter emne eller gruppe [1] og type [2].

Du kan også finne samtaler etter bruker i « Søk etter bruker » (Search by user) -feltet [3].

Filtrere etter type gjør at du kan filtrere meldinger etter Innboks, ulest, stjernemerket, sendt, arkivert og etter innleveringskommentarer. Du kan skrive en melding når som helst ved å bruke skrive-ikonet [4].

Når du har valgt en samtale, kan du bruke de andre alternativene i verktøylinjen for å:

  • Svare på en samtale [1]
  • Svar til alle i en samtale [2]
  • Arkivere en samtale [3]
  • Slette en samtale [4]
  • Du kan også bruke ikonet Flere valg (More Options) for å videresende, markere en samtale som lest eller ulest, og stjernemerke samtaler [5]

Vis innbokspaneler

Vis innbokspaneler

Samtaler for valgte emne og innboks filter vises i det venstre Innbokspanelet.

Vis samtaler

Vis samtaler

Innboksen er organisert kronologisk fra nyeste til eldste, med de nyeste samtalene øverst [1] og eldre samtalene nederst

Du kan merke en samtale som lest eller ulest manuelt ved å sveve over samtalen og veksle sirkelen til venstre for samtalen [2]. For å stjernemerke en samtale svever du pekeren over samtalen og veksler stjernen til venstre for samtalen [3].  

Vis samtaletråd

Når du velger en samtale [1], vises alle meldinger i samtaler-tråden i Innbokspanelet til høyre [2].  

Administrere samtaletråd

Innenfor hver samtale, kan du svare, svare til alle, videresende eller slette hele samtaletråden [1]. Du kan også sveve musepekeren over en enkeltmelding og bruke de samme kommandoene inne i meldingen [2].  

Velg flere samtaler

For å velge flere meldinger til arkivet, slette, merke som lest, merke som ikke lest, eller stjerne, klikk inni boksen for hver melding [1]. Hvis du vil velge flere filer, trykk på command-tasten (Mac) eller kontroll-tasten (Windows) mens du klikker på linjen for hver fil du vil merke. I Innboksverktøylinjen [2], klikk på ønsket valg.

For å velge alle meldinger, kan du klikke command + A (Mac) eller kontroll + A (Windows).

For å velge en rekke meldinger, klikk den første meldingen du vil velge, hold nede Shift tasten og klikk den siste meldingen du vil velge. Alle filer mellom den første og siste meldingen vil bli valgt.

Merknad: Du kan også klikke på meldingsboksen eller bruke de samme tastaturkommandoene for å de-velge melding.