Hoe kan ik als docent inhoud van een externe app selecteren in de Rich Content Editor?

Je kunt de Rich Content Editor gebruiken om inhoud en links in te sluiten van externe apps die in je cursus zijn ingesteld. Diverse functies in Canvas ondersteunen de Rich Content Editor, waaronder Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsen.

De opties voor insluiten en linken verschillen afhankelijk van de app die je gebruikt. Voor specifieke instructies voor het insluiten en linken naar de inhoud van externe apps word je verwezen naar de handleiding geleverd door de leverancier van de app.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor wanneer je een aankondiging, opdracht, discussie, pagina, toets of syllabus maakt of bewerkt.

Opmerking: De Rich Content Editor ondersteunt toetsenbordsneltoetsen. Om het menu van de toetsenbordsneltoetsen te zien, klik je op het toetsenbordpictogram of druk je op ALT+F8 (pc-toetsenbord) of Option+F8 (Mac-toetsenbord).

Insluitingslocatie selecteren

Om app-inhoud in te sluiten in de Rich Content Editor, klik je om je cursor op de plaats in de Rich Content Editor te zetten waar je wilt dat de app-inhoud moet verschijnen [1].

Om tekst te linken naar inhoud van een app, selecteer je de tekst voor de gekoppelde inhoud [2].

Apps openen

Apps openen

Je kunt een lijst van externe tools bekijken vanaf de menubalk. Klik op de link Tools [1]. Navigeer naar de optie Apps [2] en selecteer dan de optie Alles bekijken (View All) [3].

Je kunt je apps ook vanaf de werkbalk bekijken. Klik in de werkbalk op het pictogram App [4].

Opmerking: Om het pictogram App te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [5] klikken.

Recent gebruikte apps bekijken

Recent gebruikte apps bekijken

Als je eerder een externe app van de Rich Content Editor hebt gebruikt, kun je snel de recent gebruikte apps openen.

Klik op het pictogram App [1] om de recent gebruikte apps te bekijken. Selecteer vervolgens de app die je wilt openen [2].

Klik op de link Alles bekijken (View All) [3] om alle apps te bekijken.

App selecteren

App selecteren

Je kunt naar een app zoeken door de naam van de app in het veld Zoeken (Search) [1] in te voeren. De zoekresultaten verschijnen terwijl je typt.

Klik op de naam van een app [2] om de app te selecteren.

Klik op de link Beschrijving bekijken (View description) [3] om een korte uitleg van de app te zien.

App-inhoud selecteren

App-inhoud selecteren

Gebruik de app om inhoud te zoeken en deze te selecteren voor linken of insluiten. Instellingen en opties van externe apps kunnen verschillen afhankelijk van de app in kwestie.

Ingesloten app bekijken

Je kunt de inhoud en link van de ingesloten apps bekijken en tevens is interactie mogelijk afhankelijk van je instellingen voor insluiten of linken.

Inhoud bekijken

Inhoud bekijken

Je kunt de inhoud bekijken. Er is interactie mogelijk met de inhoud van de ingesloten app rechtstreeks in Canvas afhankelijk van de instellingen voor de externe app.