Hoe kan ik als docent tekst toevoegen en wijzigen in de Rich Content Editor?

Diverse functies in Canvas ondersteunen de Rich Content Editor, waaronder Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's, Toetsen en Syllabus. Informatie over toegang tot de Rich Content Editor in je cursus.

Je kunt tekst typen en je kunt tekst van andere bronnen kopiëren en plakken in de Rich Content Editor. De Rich Content Editor heeft ook enkele opmaaktools waarmee je de tekst kunt bewerken.

De Rich Content Editor ondersteunt toetsenbordsneltoetsen voor het kopiëren en plakken van tekst.

Kopiëren en plakken met een pc

  • Kopiëren (Ctrl+C) en plakken (Ctrl+V)
  • Kopiëren (Ctrl+C) en plakken-zonder-opmaak (Ctrl+Shift+V)

Kopiëren en plakken met een Mac

  • Kopiëren (Command+C) en plakken (Command+V)
  • Kopiëren (Command+C) en plakken-zonder-opmaak (Command+Option+Shift+V)

Opmerking: Als je het Canvas Elementair thema hebt ingeschakeld in je cursus, zal de Rich Content Editor een ander lettertype tonen.

Rich Content Editor weergeven

Rich Content Editor weergeven

Wanneer een aankondiging, opdracht, discussie, pagina, toets of syllabus wordt gemaakt of bewerkt, zal standaard de Rich Content Editor worden geopend.

Je kunt inhoud toevoegen en opmaken met de menubalk [1] of werkbalk [2].

Sneltoetsen openen

Sneltoetsen openen

De Rich Content Editor ondersteunt toetsenbordsneltoetsen. Je kunt een venster met een lijst van toetsenbordsneltoetsen weergeven door op het pictogram voor Toetsenbord te klikken of door de toetsen Alt+F8 (op een pc-toetsenbord) of Option+Fn+F8 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk in te drukken.

Woordaantal bekijken

Woordaantal bekijken

Je kunt het woordaantal bekijken. Als je het totaal van woordaantal, tekens en tekens zonder spaties wilt zien, klik je op de link Woordaantal (Word Count).

Tekst invoeren

Tekst invoeren

Typ de tekst of plak gekopieerde tekst in de Rich Content Editor.

Tekstopmaak verwijderen

Om tekstopmaak te verwijderen, selecteer je de tekst [1] en klikt dan op het pictogram Opmaak wissen (Clear Formatting) [2].

Opmerking: Om het pictogram Opmaak wissen te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [3] klikken.

Lettergrootte wijzigen

Lettergrootte wijzigen

Selecteer de tekst die je wilt veranderen [1]. Klik op het afrolmenu Lettergrootten (Font Sizes) [2] en selecteer de lettergrootte die je wilt gebruiken [3]. Je kunt kiezen uit de lettergrootten 8, 10, 12, 14, 18, 24 en 36 punten.

Tekststijl wijzigen

Tekststijl wijzigen

Selecteer de tekst die je wilt veranderen [1]. Klik op het afrolmenu Alinea (Paragraph) [2] en selecteer de tekststijl die je wilt gebruiken [3]. Kies uit de stijlen Kop 2, Kop 3, Kop 4, Vooropmaak en Alinea.

Opmerking: Als standaard is de primaire kop voor de aankondiging, opdracht, discussie, pagina, toets of syllabus hetzelfde als de titel of naam die je invoert wanneer je het cursusitem maakt.

Tekst met enkele regelafstand

Tekst met enkele regelafstand

Om een enkele regelafstand in de Rich Content Editor te maken, druk je op Shift+Enter (op een pc-toetsenbord) of Shift+Return (op een Mac-toetsenbord). Dit resulteert in een regeleinde in plaats van een alinea-einde.

Tekst benadrukken

Tekst benadrukken

Selecteer de tekst die je wilt opmaken [1].

Om de geselecteerde tekst vet te maken, klik je op het pictogramVet [2] of je drukt op Cmd+B (Mac-toetsenbord) of Ctrl+B (pc-toetsenbord).

Om de geselecteerde tekst cursief te maken, klik je op het pictogramCursief [3] of je drukt op Cmd+I (Mac-toetsenbord) of Ctrl+I (pc-toetsenbord).

Om de geselecteerde tekst te onderstrepen, klik je op het pictogramOnderstrepen [4] of je drukt op Cmd+U (Mac-toetsenbord) of Ctrl+U (pc-toetsenbord).

Wanneer de geselecteerde tekst wordt opgemaakt, wordt er een pijl weergegeven boven de geselecteerde optie [5].

Tekstkleur en tekstmarkeringskleur

Tekstkleur en tekstmarkeringskleur

Selecteer de tekst die je wilt kleuren [1].

Klik op het pictogram Tekstkleur (Text Color) [2] om de kleur van de tekst te wijzigen.

Klik op het pictogram Achtergrondkleur [3] om de tekst te markeren.

Selecteer een kleur uit het afrolmenu met kleuren [4]. Je kunt de kleurnaam zien door de muisaanwijzer boven het kleurvlakje te houden [5].

Klik op het pictogram Kleur verwijderen (Remove Color) [6] om de kleuropmaak te verwijderen.

Klik op het pictogram Aangepaste kleur (Custom Color) [7] om een aangepaste kleur voor de tekst te selecteren.

Aangepaste kleur selecteren

Aangepaste kleur selecteren

Gebruik het kleurkiezerpalet om een kleurtoon [1] en tint [2] te selecteren. Je kunt ook de RGB-kleurcodes [3] invoeren of een HEX-kleurcode [4] invoeren. Je ziet je aangepaste kleur in het kleurweergavevenster [5].

Klik op de knop Opslaan (Save) [6] om de kleur op je tekst toe te passen.

Superscript- en subscripttekst

Je kunt je tekst opmaken zodat deze als superscript of subscript verschijnt. Selecteer de tekst die je wilt veranderen [1].

Om je tekst als superscript op te maken, klik je op het pictogram Superscript [2] en selecteer je de optie Superscript [3].

Om je tekst als subscript op te maken, klik je op het pictogram Superscript [2] en selecteer je de optie Subscript [4].

Tekst uitlijnen

Om tekst uit te lijnen, zet je de cursor vóór de tekst die je wilt uitlijnen [1] en klikt dan op het pictogram Uitlijnen (Align) [2]. In het afrolmenu kun je selecteren of je de tekst Links [3], Midden (centreren) [4] of Rechts [5] wilt uitlijnen.

Opmerking: Om het pictogram Uitlijnen te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [6] klikken.  

Tekst laten inspringen en uitspringen

Tekst laten inspringen en uitspringen

Klik op het pictogram Inspringen (Indent) [1] om de tekst te laten inspringen.

Als je tekst ingesprongen is, kun je de tekst laten uitspringen. Om je tekst te laten uitspringen, klik je op het pictogram Inspringen-pijl [2] en dan klik je op de optie Uitspringen (Outdent) [3].

Je kunt de opties Inspringen en Uitspringen meerdere malen aanklikken om de inspringing van de tekst te vergroten of verkleinen.

Opmerking: Om het pictogram Inspringen te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [4] klikken.  

Directionele tekst uitlijnen

Directionele tekst uitlijnen

Om de richting van je tekst uit te lijnen, klik je op de link Opmaken (Format) in de menubalk [1] en selecteer je vervolgens de optie Richting (Directionality) [2]. Je kunt je tekst van Links naar rechts [3] en van Rechts naar links [4] uitlijnen.

Lijst met opsommingstekens of nummering maken

Lijst met opsommingstekens of nummering maken

Selecteer de tekst die je in je lijst wilt opnemen [1] en klik dan op het pictogram Lijst (List) [2]. Je kunt een lijststijl met opsommingstekens selecteren [3] of een numerieke of alfabetische lijststijl [4].

Opmerking: Om het pictogram Lijst te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [5] klikken.

Lijst met opsommingstekens bekijken

Lijst met opsommingstekens bekijken

Bekijk de lijst met opsommingstekens.

Genummerde lijst bekijken

Genummerde lijst bekijken

Bekijk de genummerde lijst.

Automatisch opgeslagen inhoud bekijken

Automatisch opgeslagen inhoud bekijken

Als je een pagina opnieuw laadt of een pagina verlaat tijdens het bewerken van inhoud in de Rich Content Editor, slaat Canvas automatisch de inhoud gedurende één dag op in de browser-cache. Wanneer je de pagina opnieuw laadt of terugkeert naar de pagina die je aan het bewerken was, toont Canvas een bericht waarin wordt vermeld dat er automatisch opgeslagen inhoud bestaat. Je kunt een voorbeeld van de inhoud bekijken, de inhoud weggooien of de inhoud in de Rich Content Editor laden.

Opmerkingen:

  • Automatisch opgeslagen inhoud is geen gegarandeerde functie en het is mogelijk dat de inhoud in sommige situaties niet wordt opgeslagen.
  • De hoeveelheid beschikbaar lokaal geheugen kan verschillen afhankelijk van de browser die je gebruikt.
  • Automatisch opgeslagen inhoud is alleen beschikbaar op pagina's die maar één Rich Content Editor-venster bevatten.
  • Automatisch opgeslagen inhoud is alleen beschikbaar in dezelfde browser en computer die werden gebruikt toen de originele inhoud werd gemaakt.

Voorbeeld van automatisch opgeslagen inhoud bekijken

Voorbeeld van automatisch opgeslagen inhoud bekijken

Klik op de knop Voorbeeld (Preview) om een voorbeeld te bekijken van inhoud die automatisch door Canvas is opgeslagen.

Automatisch opgeslagen inhoud laden

Automatisch opgeslagen inhoud laden

Klik op de knop Ja (Yes) [1] om de automatisch opgeslagen inhoud in de Rich Content Editor te laden. Klik op de knop Nee (No) [2] om de automatisch opgeslagen wijzigingen te verwijderen.

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerking: Als je de Rich Content Editor in Discussies gebruikt, kan de knop Opslaan worden weergegeven als Antwoord posten.

Inhoud bekijken

Inhoud bekijken

Bekijk de inhoud gemaakt in de Rich Content Editor.