Hoe bekijk ik analyses voor een individuele cursist in New Analytics?

Cursistenanalytics toont je hoe goed een bepaalde cursist het doet in je cursus. Je kunt statistieken in zowel actieve als gesloten cursussen weergeven. Alleen actieve en voltooide inschrijvingen van cursisten worden opgenomen in de gegevens voor New Analytics. Verwijderde of inactieve inschrijvingen van gebruikers genereren geen gegevens.

Tot de beschikbare analyses behoren cursuscijfer, wekelijkse online activiteit en communicaties. De pagina Analytics geeft standaard een interactieve grafiek van alle gegevens weer. Je kunt echter ook altijd de gegevens in een tabel weergeven.

Meer informatie over New Analytics.

Opmerkingen:

 • Als je de link New Analytics niet kunt vinden in je cursusnavigatie, kun je de link zichtbaar maken via het tabblad Navigatie in Cursusinstellingen. Als de link New Analytics niet beschikbaar is op het tabblad Navigatie, heeft je instituut deze functies uitgeschakeld.
 • De gegevens in New Analytics worden elke 24 uur vernieuwd. Controleer wanneer de gegevens in de cursus voor het laatst zijn bijgewerkt, omdat de mogelijkheid bestaat dat recente cursusactiviteit en inleveringen van cursisten nog niet zijn verwerkt.
 • Je moet mogelijk cookies van derden inschakelen in je browserinstellingen om New Analytics in Canvas te kunnen weergeven.
 • Omdat de gegevens over het bekijken van mobiele pagina's zijn gebaseerd op de instellingen van het apparaat en de netwerkverbinding, kunnen de tijdgegevens afwijken van de tijd waarop de pagina's daadwerkelijk zijn bekeken. Gegevens over het bekijken van pagina's mogen niet worden gebruikt om de academische integriteit te beoordelen.
 • Wekelijkse online activiteit wordt weergegeven in de indeling maandag-zondag.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

New Analytics openen

Klik op de link New Analytics in de cursusnavigatie [1] of klik op de knop New Analytics op de startpagina van de cursus [2] om New Analytics te openen.

Opmerking: Als je de link New Analytics niet kunt vinden, kun je de link zichtbaar maken via het tabblad Navigatie in Cursusinstellingen.

Gegevensstatus bekijken

Voor nauwkeurige rapportage toont de pagina de laatste keer dat analytische gegevens zijn bijgewerkt.

Opmerkingen:

 • Als de cursus is voltooid, staat er op de pagina Analytics een label Voltooid boven de datum Laatste update van de gegevens.
 • De gegevens in New Analytics worden elke 24 uur vernieuwd.

De grafiek Wekelijkse online activiteit weergeven

Klik op het tabblad Wekelijkse online activiteit (Weekly Online Activity) [1] om de wekelijkse online activiteit van de cursist weer te geven.

De gegevens worden als een grafiek met twee rijen weergegeven: het gemiddelde aantal paginabezoeken [2] en het gemiddelde aantal participaties [3]. De volgende acties genereren participaties:

 • Aankondigingen: post een nieuwe opmerking op een aankondiging
 • Opdrachten: levert een opdracht in
 • Samenwerkingen: laadt een samenwerking om een document te weergeven/bewerken
 • Vergaderingen: woont een webvergadering bij
 • Discussies: post een nieuwe opmerking in een discussie
 • Pagina’s: maakt een pagina aan
 • Toetsen: levert een toets in
 • Toetsen: begint aan een toets

De gegevens van de lopende week worden aangegeven door een stippellijn [4].

Klik op de knop Downloaden (Download) [5] om een CSV met wekelijkse online activiteit te downloaden.

Opmerking: De definitie van participatie wordt gebaseerd op federale richtlijnen met betrekking tot aanwezigheid van cursisten zoals van toepassing op online cu.... Let op: omdat communicatie tussen cursisten en docenten vaak buiten het LMS plaatsvindt, is communicatie niet opgenomen voor het meten van de participatie. Course Analytics omvat echter ook een geschiedenis van inboxberichten tussen cursisten en docenten, zodat deze naast de elementen die meetellen voor het meten van de participatie kunnen worden bekeken.

De gegevenstabel Wekelijkse online activiteit weergeven

Wanneer je gegevens over de wekelijkse online activiteit wil bekijken klik je op het pictogram Opties [1] en selecteer je vervolgens de optie Gegevenstabel (Data Table) [2]. De gegevenstabel toont de startdatum van de week [3], het aantal bekeken pagina's [4] en het aantal participaties [5].

Cursistenanalytics openen

Klik op het tabblad Cursisten (Students) [1] om de analyses voor alle cursisten in je cursus te bekijken.

Klik op de naam van de cursist [2] om de analyses voor één cursist in je cursus te bekijken.

Om een cursist te vinden, kun je de tabel op de naam van de cursist [3] of een andere kolomkop sorteren [4].

De analyticstabel is gepagineerd zodat je meer studenten kunt zien als je naar de onderkant van de pagina scrolt.

Cursisteninformatie weergeven

Cursisteninformatie weergeven

Bij het bekijken van analyses voor een individuele cursist kun je de naam van de cursist weergeven en de cursist een bericht sturen [1].

Om terug te keren naar cursusanalytics, klik je op de link Cursusanalytics (Course Analytics) [2].

De grafiek Cursuscijfers weergeven

Cursistenanalytics opent standaard op het tabblad Cursuscijfer (Course Grade) [1]. De grafiek Cursuscijfer toont de status van de inlevering en het cijfer voor alle opdrachten in een cursus. Het huidige cijfer van de cursist voor de cursus wordt bovenaan de grafiek weergeven [2].

Op de x-as wordt een pictogram weergeven dat aangeeft of de activiteit een opdracht, toets of discussie is. De y-as geeft het cijferpercentage aan.

Een dikke stip [3] in de grafiek staat voor een beoordeelde opdracht [3] en een lege stip staat voor een niet-beoordeelde opdracht [4]. Klik op een stip om meer details over de opdracht weer te geven.

Klik op de knop Downloaden (Download) [5] om een CSV met gegevens over het cursuscijfer te downloaden.

De gegevenstabel Cursuscijfer weergeven

Wanneer je gegevens over het cursuscijfer wil bekijken klik je op het pictogram Opties [1] en selecteer je vervolgens de optie Gegevenstabel (Data Table) [2]. De gegevenstabel toont de naam van de opdracht [3], de deadline [4], ingediend [5], de status [6] en het cijfer [7]. De tabel kan worden gesorteerd door op een kolomkop te klikken.

De communicatiegrafiek weergeven

De communicatiegrafiek weergeven

Klik op het tabblad Communicatie (Communication) [1] om een overzicht van je berichten te zien. De grafiek Communicatie toont het aantal gesprekken dat heeft plaatsgevonden tussen de cursist en de cursusleider(s) in de Canvas-inbox. Het totale aantal berichten dat door cursisten en docenten is verzonden, wordt boven de grafiek weergegeven [2].

De x-as toont het datumbereik en de y-as toont het aantal verzonden berichten. De berichten van cursisten hebben een andere kleur dan die van cursusleiders. Klik op het pictogram Grafiekopties [3] en selecteer de optie Vormen weergeven (Display Shapes) [4] om het verschil in de grafiek nog duidelijker te maken

Als je de details wilt weergeven van het staafdiagram, beweeg dan over de specifieke balk die je wilt weergeven. Je kunt het totaal aantal verzonden berichten voor het datumbereik bekijken. Klik op de balk om de specifieke dagen te bekijken en het aantal berichten weer te geven dat binnen het bereik is verzonden.

Klik op de knop Downloaden (Download) [5] om een CSV met de communicatiegegevens te downloaden.

 

De communicatiegegevenstabel weergeven

De communicatiegegevenstabel weergeven

Wanneer je de gegevens over de communicatieactiviteit in een tabel wilt weergeven klik je op het pictogram Opties [1] en selecteer je vervolgens de optie Gegevenstabel (Data Table) [2]. De gegevenstabel toont de startdatum van de week [3], het aantal berichten van cursisten [4] en het aantal berichten van cursusleiders [5]. De tabel kan worden gesorteerd door op een kolomkop te klikken.

Klik op de datum [6] om de details van een specifiek datumbereik weer te geven.

Het rapport Online aanwezigheid weergeven

Als dit is ingeschakeld door je instituut, kun je ook een rapport Online aanwezigheid weergeven dat aangeeft of cursisten hebben voldaan aan de criteria voor online aanwezigheid voor de aangewezen cursusdagen. De criteria voor online aanwezigheid worden beheerd door je instituut.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No