Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Wat zijn Aankondigingen?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Wat zijn Aankondigingen?

Aankondigingen staan cursusleiders toe om te communiceren met cursisten over cursusactiviteiten en interessante cursus-gerelateerde onderwerpen posten. Met behulp van aankondigingen kunnen cursusleiders informatie sturen naar alle gebruikers van een cursus of naar alle gebruikers van een sectie binnen een cursus. Cursisten kunnen reageren op aankondigingen, maar antwoorden worden niet worden beschouwd als een gesprek en verschijnen niet in de Inbox.

Bekijk de video Aankondigingenoverzicht.

Aankondigingen weergeven

Aankondigingen worden gebruikt om met studenten te communiceren over de logistiek van je cursus. Zodra je een aankondiging hebt gemaakt, zorgt Canvas ervoor dat dit aan de cursisten wordt gemeld overeenkomstig de door hun gekozen meldingsinstellingen.

In Canvas heb je de mogelijkheid om posts direct in je aankondingenpagina neer te zetten vanuit je blog of andere informatiebronnen door RSS te gebruiken. RSS-feeds kunnen worden gefiltreerd op trefwoord om irrelevant content te voorkomen in de cursus. Cursisten die RSS-readers gebruiken, kunnen zich abonneren op cursusaankondigingen buiten Canvas.

Opmerking: Je kunt gebruikmaken van toetsenbordsneltoetsen om door afzonderlijke aankondigingen te navigeren. Je kunt een venster met een lijst van toetsenbordsneltoetsen weergeven door de toetsen Alt+F8 (op een pc-toetsenbord) of Option+Fn+F8 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk in te drukken.

Wanneer moet ik aankondigingen gebruiken?

Wanneer moet ik aankondigingen gebruiken?

Gebruik Aankondigingen om:

  • Je studenten eraan te herinneren wat ze dienen te bereiken om op pijl te blijven.
  • Stuur studenten naar interne en externe bronnen die ze zullen helpen hun cursus Uitkomsten te bereiken.
  • Laat een bericht achter voor de gehele klas met video of audio commentaar.
  • Vier het succes van studenten en belangrijke evenementen die interessant kunnen zijn voor je studenten.
  • Voedt een aangepaste RSS feed die gerelateerd is aan het onderwerp van de cursus voor je studenten.
  • Deel blog posts die door je studenten zijn geschreven automatisch op Wordpress, Blogger, etc. met aangepaste RSS feeds.

Aankondigingen Nieuw ontwerp

Als Aankondigingen Nieuw ontwerp door je instituut is ingeschakeld, verlopen cursusaankondigingen soepeler.

Een aankondiging weergegeven in de interface Aankondigingen Nieuw ontwerp omvat drie secties: de aankondigingswerkbalk, de aankondiging en de aankondigingsantwoorden.

Je kunt de werkbalk gebruiken om naar antwoorden van specifieke auteurs te zoeken, te filteren op alle antwoorden of ongelezen antwoorden, de antwoorden te sorteren van het laatste naar het eerste, en terug te keren naar het begin van een aankondiging.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.