Hur ändrar jag inställningarna för mitt användarkonto som instruktör?

Beroende på hur ditt Canvas-konto skapades kan du ändra ditt namn, pronomen, standard-e-postadress, språk, tidszon, och lösenord.

 • Att ställa in ett valt språk kommer att överskrida alla standardspråk tvärs över er institution: men, alla språk som är inställda i en kurs kommer att överskrida ert användarspråk.
 • Er institution kan ta hand om att uppdatera eller ändra ert lösenord genom att använda det lösenord som är anslutet till era login referenser för Canvas.
 • Användare som är associerade med ett SIS ID kan inte radera sitt eget konto.

Läs mer om din profil och dina användarinställningar.

Obs! Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga för er. Om ni inte kan redigera era användarinställningar, kommer ni att behöva kontakta er institution för att ändra denna information.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Ändra inställningar

Ändra inställningar

Klicka knappen Redigera Inställningar (Edit Settings).

Ändra inställningar

Ändra inställningar

Om aktiverat, redigera de lämpliga inställningarna:

 • Fullständigt namn (Full Name) [1] används för sidorna Bedömningsöversikt, Omdömen, Chatt, Personer och SIS-import.
 • Visningsnamnet (Display Name) [2] är det namn andra användare ser i Meddelanden, Konferenser, Konversationer och Diskussioner.
 • Sorterbart namn (Sortable Name) [3] är som standard ditt efternamn, förnamn och visas i sorterade listor så att administratörer kan söka på det.
 • Pronomen (Pronouns) [4] visas efter ditt namn i olika delar i Canvas.
 • Standard-e-postadress (Default Email) [5] kan anges när du har flera e-postadresser kopplade till ditt konto.
 • Språk (Language) [6] kan ställas in som ditt modersmål och är det språk du vill använda i Canvas (gäller inte om en instruktör anger ett specifikt språk för en kurs).
 • Tidszon (Time Zone) [7] kan ställas in till den plats du befinner dig på och visar uppgifter i lokal tid.
 • Lösenord (Password) [8] är den kombination av tecken du väljer för att logga in på ditt Canvas-konto.

Obs! Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga för er. Om ni inte kan redigera era användarinställningar, kommer ni att behöva kontakta er institution för att ändra denna information.

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera Inställningar (Update Settings).