Hur använder jag kamratrespons i en kurs?

En uppgift med kamratrespons gör det möjligt för studenter att kommentera på andra studenters uppgifter. Det är ett verktyg som tillåter studenter att kommunicera sinsemellan och hjälper dem att bemästra koncepten som lärs ut i en kurs samt att lära sig från varandra. Kamratresponser kan antingen visa studentens namn eller vara anonyma.

Obs! Studenter kan endast visa kamratresponsuppgifter efter att de lämnat in arbetet för uppgiften.

Visa kamratresponsuppgifter

När du eller en lärarassistent skapar en kamratresponsuppgift, kan du tilldela kamratrespons manuellt eller låta Canvas tilldela dem automatiskt [1]. Gruppuppgifter kan också tilldelas kamratrespons.

När en kamratrespons har tilldelats, kan studenterna se ett meddelande på sin kontrollpanel "Att göra" sidofält eller i sitt aktivitetsflöde [2]. Studenterna kommer också att få ett e-postmeddelande.

Om det inte gäller någon av uppgiftstyperna På papper eller Ingen inlämning, kan studenterna även visa kamratrespons i sidofältet på informationssidan för uppgifter.

Visa kommentar för kampratrespons

För att slutföra en uppgift med kamratrespons måste studenterna gå igenom uppdraget och lämna en kommentar på sidan för inlämnade detaljer [1].

Studenter kan inte se tidigare kommentarer från andra granskare, inklusive lärarassistenter och andra instruktörer.

Du kan också tilldela en matris till uppgiften. Om uppgiften inkluderar en matris [2], får studenter endast fylla i matrisen för att slutföra granskningen av en annan students arbete. Men du kan välja att be dina studenter att också lämna en kommentar i marginallisten för kommentarer. Matrispoängen används endast för ett bedömningsyttrande; du måste senare granska uppgiften och ge slutbetyget.

Se betyg på kamratresponsuppgift

Studenterna får inte betyg för att slutföra en kamratrespons. Om du vill tilldela extrapoäng för en granskning kan du skapa en uppgift utan inlämning i betygsboken och tilldela poäng manuellt. Översiktssidan för kamratrespons för uppdraget kommer att visa namnen på studenter som har avslutat granskningen.

Visa anonyma kamratresponser

Visa anonyma kamratresponser

Som en del av att skapa en uppgift med kamratrespons tillåter det anonyma alternativet instruktörer att dölja namnet på granskaren från studenten som lämnat in uppgiften. Granskaren kan inte se namnet på den tilldelade person vars arbete ska ses över, och studenten som lämnat in uppdraget kan inte se namn som hänger ihop med eventuella kommentarer.

Noteringar om anonyma kollegiala granskningar

  • E-postmeddelanden som skickas till studenter om uppgifterna är anonyma. Studentrecensenter kan inte se namnet på den person vars arbete de granskar.
  • När en kamratrespons tilldelats kan inställningen för visning inte ändras. Till exempel, en vanlig granskning kan inte i efterhand avidentifieras och visas som anonym om inte granskningen tas bort och tilldelas på nytt.
  • DocViewer stöder inte anonyma kommentarer, så DocViewer kan inte användas för kommenterad återkoppling i uppgifter med anonym kamratrespons.
  • När anonym kamratrespons är aktiverat kan du och dina lärarassistenter fortfarande se namnet på studentgranskare i SpeedGrader och på studentens inlämningsida. Men om anonym bedömning är aktiverad i SpeedGrader kommer namnet på båda studenterna att vara dolt i SpeedGrader, men inte på studentens inlämningssida.
0 Likes
Was this article helpful? Yes No