Hur skapar jag en Diskussion som Instruktör?

Som instruktör kan du skapa en diskussion för dina kurser. Denna lektion skisserar en mängd olika alternativ att välja mellan för att anpassa en diskussion för din kurs.

Obs! Diskussioner kan betygsättas eller ej betygsättas. OM en student bifogar en fil till en ej betygsatt diskussion, räknas filstorleken mot studentens lagerkvoter. Men bilagor som läggs till för betygsatta diskussioner räknas inte i förhållande till studentens lagerkvoter.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Lägg till Diskussion

Klicka på Lägg till diskussion (Add Discussion) knappen.

Skapa Diskussion

Skapa Diskussion

Lägg till en titel för din diskussion i fältet Ämnestitel (Topic Title) [1].

Använd innehållsredigeraren för att lägga till diskussionsinnehåll [2]. Innehållsredigeraren inkluderar en ordräknare som visas under textrutans nedre högra hörn. [3].

Om du vill skapa en sektionsspecifik diskussion som inte ska bedömas klickar du på rullgardinsmenyn Publicera till (Post to) [4]. Du kan välja en eller flera sektioner. Använd diskussionsalternativen för att skapa en bedömd sektionsspecifik diskussion.

Obs! När ett dokument laddas upp till innehållsredigeraren från ett quiz, sparas filen i mappen Uppladdade mediefiler (Uploaded Media) i Kursfiler och får som standard statusen dolt. Studenter kan se filen när quizet görs tillgängligt för dem. Läs mer om synlighet för filer.

 

Lägg till bilaga

Lägg till bilaga

Om du vill lägga till en bilaga i din diskussion klickar du på knappen Välj fil (Choose File) [1].

Om din institution kräver det måste du välja användarrättigheter för din bilaga. Du kan hantera användarrättigheter genom att klicka på ikonen Ange användarrättigheter (Set usage rights) [2].

I rullgardinsmenyn Användarrättighet (Usage Right) [3] väljer du ett av fem alternativ för användarrättigheter. Om du är instruktör och är osäker på vilka användarrättigheter som gäller för din fil ska du rådgöra med din institutions administratör.

  • Jag äger copyrighten (originalinnehållet skapat av dig)
  • Jag har behörighet att använda filen (behörighet från författaren)
  • Materialet finns i den offentliga domänen (uttryckligen tilldelad till den offentliga domänen och kan inte copyright-skyddas) eller är inte längre skyddad av copyright
  • Ett undantag föreligger för materialet – t.ex. skälig användning, citaträtt, eller andra under gällande copyright-lagar (utdrag eller sammanfattning för kommentering, nyhetsrapportering, forskning eller analys i utbildningssyften)
  • Materialet är licensierat av Creative Commons. Det här alternativet kräver även en specifik Creative Commons-licens

Om känt, ange information om copyright-innehavaren i fältet Copyright-innehavare (Copyright Holder) [4].

För att spara inställningarna för användarrättigheter klickar du på knappen Spara (Save) [5]. Du kan redigera användarrättigheter genom att klicka på ikonen Ange användarrättigheter (Set usage rights).

Lägg till diskussions-alternativ

Lägg till diskussions-alternativ

Som standard skapas diskussioner som fokuserade diskussioner. För att skapa en temadiskussion, klicka checkboxen Tillåt Temasvar (Allow threaded replies) [1].

För att kräva att användarna svarar på diskussionen innan de kan se några andra svar, klicka på (Användare måste göra inlägg innan de ser svar) Users must post before seeing replies kryssrutan [2].

För att aktivera ett podcast-flöde för diskussioner, klicka på Aktivera podcast-flöde (Enable podcast feed) kryssrutan [3].

För att tillåta studenter att gilla diskussionssvar, klicka på Tillåt gilla kryssrutan [4].

Om du vill lägga till en ej bedömd diskussion till studentens att göra-lista markerar du kryssrutan Lägg till på studentens att göra [5]. Elevers att-göra-objekt visas i kurskalendern, i den elevspecifika Listvy-instrumentpanelen och i de globala och kursens hemsidas att-göra-listor. Bedömda diskussioner visas automatiskt i en students att göra-lista.

För att göra en diskussion till en gruppdiskussion, klicka på Detta är en gruppdiskussion kryssutan [6].

Om du vill göra din diskussion tillgänglig på ett visst datum eller under en viss period genom att använda tillgänglighetsdatum, anger du datumen i fälten Tillgänglig från och Till [7], eller så klickar du på kalenderikonerna för att välja datum. Om du skapar en graderad diskussion kan Tillgängliga Från och Fram till datum anges i fältet Tilldela. Innan det Tillgängliga datumet kommer studenterna bara att kunna se diskussionstiteln. Efter dagens datum kan eleverna se diskussionsämnet samt alla svar, men de kan inte lägga till eller redigera några svar.

Skapa bedömd diskussion

Lägg till diskussions-alternativ

Om du vill skapa en bedömd diskussion markerar du kryssrutan Bedömd. Om alternativet är markerat läggs ytterligare alternativ till på sidan, där du kan tilldela bedömda diskussioner till alla, individuella studenter, kurssektioner eller kursgrupper.

Obs! Om du vill skapa en bedömd diskussion och du har lagt till sektioner i fältet Publicera till, kommer alternativet Bedömd inte att vara aktivt. Du måste ta bort sektionerna från fältet Publicera till innan du väljer det här alternativet. Du kommer att kunna lägga till sektioner som en del av alternativen för den bedömda diskussionen.

Spara och publicera

Spara och publicera

Om ni är redo att publicera er diskussion, klicka knappen Spara & Publicera (Save & Publish) [1]. Om du vill skapa ett utkast av din diskussion och publicera den senare klickar du på knappen Spara (Save) [2].

Publicera diskussion

När du har sparat en diskussion som ett utdrag kan du återgå till sidan och publicera det när du vill genom att klicka på knappen Publicera (Publish) i det klassiska gränssnittet för Diskussioner [1] eller på ikonen Publicera (Publish) i gränssnittet för Ny design för Diskussioner [2].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No