Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur ser jag min institutions Offentliga kursindex som instruktör?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur ser jag min institutions Offentliga kursindex som instruktör?

Det offentliga kursindexet gör att alla användare inom en institution kan visa institutionens kursinnehåll offentligt i katalogformat. Du kan se en länk till Offentligt kursindex på sidan Mina kurser.

Obs! Offentligt kursindex är för närvarande en kontoinställning. Om du inte kan se kurslänken, har din institution inte aktiverat denna funktion. Läs hur du inkluderar din kurs i det offentliga kursindexet.

Öppna kurser

Öppna kurser

I global navigation, klicka på länken Kurser (Courses)  [1], och klicka sedan på länken Alla kurser (All courses) [2].

Sök efter fler kurser

I marginallisten på sidan Mina kurser, klicka på länken Sök efter fler kurser (Browse More Courses).

Visa alla Kurser

Du kan se alla kurser som har inkluderats i offentligt kursindex, och de senast skapade kurserna visas först.

Du kan se namnet på kursen [1] och en beskrivning, om någon [2].

Sök efter kurser

Du kan söka efter kurser på flera olika sätt. I namnfältet [1], kan du ange namnet på en kurs.

Du kan också söka efter kurser efter status. Om du vill se endast offentliga kurser, klicka på kryssrutan Endast offentliga kurser (Public courses only) [2]. Om du endast vill se öppna registreringskurser, klicka på kryssrutan Öppna endast registreringskurser (Open enrollment courses only) [3]. Öppna registreringskurser är kurser som du kan registrera dig för när som helst.

När du har valt dina sökalternativ, klicka på Sök (Search)-knappen [4].

Visa kurs

Om du vill se en kurs i kurslistan klickar du på namnet på kursen [1]. Om en kurs låter studenter registrera sig själva, kan du registrera dig för kursen när som helst genom att klicka på knappen Registrera dig för kursen (Join this Course) [2]. Men du kan se kursen först och registrera dig på kursens hemsida.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.