Hur redigerar jag sidan Kursöversikt i en kurs?

Genom att redigera en kursöversikt kan du lägga till filer, bilder, annat kursinnehåll i din kursöversiktsbeskrivning. Du kan även välja att inaktivera kurssammanfattningen.

Kursammanfattningen är aktiverad som standard. Den genereras automatiskt baserat på kursuppgifter och händelser i kurskalendern. Objekt i kurssammanfattningen kan endast ändras genom redigering eller genom att radera uppgifterna eller händelserna. Alla uppgifter (publicerade och opublicerade) listas i kursplanen för instruktörer.

Obs! Bildfiler har inte ett förhandsgranskningsalternativ när de läggs in som en länk via innehållsredigeraren.

Öppna kursplan

Öppna kursplan

Klicka på länken Kursöversikt (Syllabus) i kursnavigationen.

Redigera kursöversikten

Redigera kursöversikten

Klicka på knappen Redigera (Edit).

Redigera beskrivningen av kursöversikten

Redigera beskrivningen för kursöversikten med hjälp av innehållsredigeraren.

Du kan skicka din kursbeskrivning, en kort introduktion, riktlinjer för klass, veckovisa påminnelser och annan viktig information i kursöversiktsbeskrivningen. Du kan kopiera innehåll från Word-dokument direkt i innehållsredigeraren eller skapa ursprungligt innehåll i innehållsredigeraren. Du kan också använda innehållsredigeraren för att infoga videor och mata in HTML.

Lägg till filer

För att bädda in ett dokument i din kursöversikt ska du markera texten där du vill ha fillänken [1] och klicka på pile Dokumentalterntiv (Documents Options) för att välja fildokumentet [2]. I innehållsredigeraren blir texten blå för att visa att länken är aktiv.

Obs! För att ta bort dokumentet, klicka och markera texten i innehållsredigeraren, och tryck sedan på Delete (Mac) eller baksteg (PC).

Hantera kurssammanfattningen

Kursammanfattningen är aktiverad som standard. Den genereras automatiskt baserat på kursuppgifter och händelser i kurskalendern. Objekt i kurssammanfattningen kan endast ändras genom redigering eller genom att radera uppgifterna eller händelserna. Alla uppgifter (publicerade och opublicerade) listas i kursplanen för instruktörer.

För att inaktivera kurssammanfattningen, avmarkera kryssrutan Visa kurssammanfattning (Show Course Summary) .

Uppdatera kursöversikten

Uppdatera kursöversikten

Klicka på knappen Uppdatera kursöversikt (Update Syllabus).

Se kursöversikten

Se kursöversikten

Visa kursöversikten.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No