Hur anger jag ett standardomdöme för en uppgift i omdömesboken?

Om du vill ange ett standardomdöme för en viss uppgift, använder du rullgardinsmenyn för uppgifter. Standardomdömen kan antingen tillämpas på alla användare eller endast på studenter som ännu inte har fått ett omdöme.

Anteckningar:

  • När flera omdömesperioder är aktiverade i en kurs kan du inte ange ett standardomdöme för uppgifter som har minst en student i en stängd omdömesperiod.
  • När modererad bedömning är aktiverad för en uppgift är inte alternativet Ange standardomdöme tillgängligt innan omdömen publiceras.
  • Inlämningsstatusen spelar ingen roll för tillämpning av standardomdömen.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Öppna uppgiftsmenyn

Öppna rullgardinsmenyn Uppgift

Hovra över rubriken till uppgiftskolumnen och klicka på ikonen Alternativ.

Ange standardomdöme

Ange standardomdöme

Klicka på länken Ange standardomdöme (Set Default Grade).

Skapa standardomdömen

Skapa standardomdömen

Ange värdet för standardomdömet i fältet Värde för omdöme (Grade Value) [1]. Om du vill åsidosätta befintliga omdömen för uppgiften markerar du kryssrutan Åsidosätt redan angivna omdömen (Overwrite already-entered grades) [2].

Klicka på knappen Ange standardomdöme (Set Default Grade) [3].

Obs!

  • Om fältet Värde för omdöme lämnas tomt och kryssrutan Åsidosätt redan angivna omdömen är markerad, raderas alla omdömen för uppgiften.
  • Ett standardomdöme tilldelas studenter oavsett inlämningsstatus.
  • Om du vill att alla standardomdömen för uppgifter ska anges som att omdöme saknas, skriver du mi i fältet Värde för omdöme.

Verifiera standardomdömen

Verifiera standardomdömen

Klicka knappen OK.

Visa nya omdömen

Visa nya omdömen

Standardomdömen anges automatiskt för alla studenter som inte har ett omdöme. Omdömen kan ändras genom att klicka på standardomdöme och ange ett uppdaterat resultat.