Hur visar jag och sorterar diskussionsvar som lärare?

Du kan se alla svar i en diskussion genom att skrolla eller söka efter innehåll. Fokuserade diskussionssvar visas i hierarkisk ordning, diskussionstrådar är hierarkiska och kan döljas och visas.

Du kan även söka efter diskussionssvar och kopiera en direktlänk till ett diskussionssvar.

Om stegen i den här lektionen inte matchar det som visas i din kurs kan du lära dig hur du visar och sorterar diskussionssvar i gränssnittet för Ny design för Diskussioner.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Öppna Diskussion

Öppna Diskussion

Klicka på namnet på diskussionen.

Se Diskussion

Se Diskussion

I en diskussion finns det flera alternativ för visning och sortering av diskussioner. Använd sökfältet (search field) [1] för att söka efter svar eller specifika författare. För att filtrera på olästa svar, klicka på knappen Olästa (Unread) [2]. För att visa raderade svar, klicka på knappen Visa (Show) [3]. Du kan även dölja och visa alla diskussionssvar [4].

För att prenumerera på en diskussion, klicka på knappen Prenumerera (Subscribe) [5]. Om du prenumererar på en diskussion kan du följa diskussionen och få aviseringar i enlighet med dina aviseringsinställningar. Du prenumererar automatiskt på diskussioner du svarat på. Du prenumererar även automatisk på en diskussion som du har skapat. Om du prenumererar så får knappen en grön bakgrund. Om du vill avsluta prenumerationen, klicka på knappen Prenumerera (Subscribe) så blir bakgrunden grå.

För att redigera diskussionsämnet, klicka på knappen Redigera (Edit) [6].

Om du vill öppna upp alternativ för diskussionen, klicka på ikonen Alternativ [7]. Du kan använda alternativen för att markera alla befintliga inlägg (svar) som lästa, radera diskussionen och stänga diskussionen för kommentaren. Om din diskussion bedöms kan du se matrisen för diskussionen, om en sådan finns, och du kan även komma åt SpeedGrader så att du kan uppgradera diskussionen.

Du kan se hur många olästa poster och svar det finns i en tråd [8]. Siffran till vänster anger olästa svar och siffran till höger anger det totala antalet svar.

Obs! Sidan Diskussioner stöder tangentbordsgenvägar. För att visa ett fönster med en lista med tangentbordskommandon, tryck på Alt+F8 (på ett PC-tangentbord) eller Option+F8 (på ett Mac-tangentbord) samtidigt på ditt tangentbord.

Visa Betygsatt diskussion

Visa Betygsatt diskussion

Om din diskussion är en bedömd diskussion, kan du se diskussionen på samma sätt som vanliga diskussioner. Men du kan se antalet poäng diskussionen är värd [1] och om det finns ett inlämningsdatum [2]. Ikonen Alternativ (Options) [3] visar matrisen för den bedömda diskussionen, om en sådan finns, såväl som en länk till SpeedGrader.

Visa Gruppdiskussion

Visa Gruppdiskussion

Om en diskussion är gruppdiskussion, kan du se vilka grupper som har åtkomst till diskussionen. Om du vill få åtkomst till och visa gruppdiskussionen, klickar du på grupplänkarna.

Gruppdiskussioner visas endast för studenter som är medlemmar i gruppen.

Visa svar

Visa svar

Diskussionssvar visas i datumföljd baserat på när inlägget gjordes. I diskussionssvar visar ikonen för olästa svar att svaret är nytt och oläst [1]. Ikonen för lästa svar visar att ett svar är läst [2]. När du navigerar bort från diskussionen eller uppdaterar sidan, markerar Canvas automatiskt svaren som lästa. När Canvas har ändrat svarets status kan du manuellt markera diskussionssvar som lästa eller olästa när som helst.

Du kan även ändra dina diskussionsinställningar så att du manuellt kan markera diskussionssvar som lästa.

Visa trådade diskussioner

Visa trådade diskussioner

Trådade diskussioner är diskussioner med svar i svar. Svar visas, förutom i datumordning efter när inlägget skapades, i hierarkisk ordning, med naturligt indrag i svar för att ange när en student svarade på en annan students svar.

När du visar svar i trådade diskussioner kan du dölja och visa enskilda trådade diskussioner genom att hovra över den vita rutans övre del som innehåller hela svaret [1]. När ett svar i en trådad diskussion är dolt, kan du använda svarsindikatorerna som visar antalet olästa och antalet totala svar [2].

Visa gillade diskussioner

Visa gillade diskussioner

Om du tillåter att studenter gillar svar i en diskussion, visas en gilla-ikon bredvid varje svar i diskussionen. Blå ikoner visar svar som du har gillat. Det totala antalet gilla-märkningarna visas även bredvid ikonen.

Se registreringsmeddelande

Se registreringsmeddelande

Om en diskussion innehåller ett svar från en inaktiv student visas en etikett bredvid studentens namn. Diskussioner som bedömts av inaktiva studenter kan fortfarande bedömas i SpeedGrader, men studenterna får inga aviseringar om deras diskussion och kan inte se kursomdömen.

Sök efter svar

Om du vill söka efter ett diskussionssvar, anger du en sökterm i fältet Sök (Search) [1]. Sökresultaten innehåller matchningar på användarnamn [2] och texter i svar [3].

Visa svar i Diskussioner

Visa svar i Diskussioner

Om du vill rensa sökresultaten och visa svart som n del av hela diskussionen klickar du på länken Visa i diskussion (View in discussion) [1].

Om du vill kopiera en direktlänk till diskussionen högerklickar du och väljer länken Visa i diskussion (View in discussion) och väljer alternativet Kopiera länkadress (Copy Link Address) [2].

Visa svarsinställningar

Visa svarsinställningar

Varje diskussionssvar har sin egen alternativmeny.

I ursprungliga diskussionssvar kan du återgå till huvudämnet för diskussionen genom att klicka på länken Gå till ämnet (Go to Topic) [1].

I trådade diskussioner kan du, om du läser ett svar på ett svar, återgå till ursprungssvaret genom att klicka på länken Gå till överordnat (Go to Parent) [2].

För att redigera eller radera svaret, klicka på länkarna Redigera (Edit) eller Radera (Delete) [3].

Visa inställningar för bedömda diskussioner

Visa inställningar för bedömda diskussioner

Bedömda diskussioner innehåller även länken Öppna i SpeedGrader (Open in SpeedGrader) för att bedöma diskussionssvar.

Svara till diskussionen

Svara till diskussionen

För att svara på en diskussion, svara på diskussionens huvudämne genom att klicka på fältet Svara (Reply) [1]. Om din diskussion är trådad kan du svara på vilket inlägg du vill i diskussionen genom att klicka på länken Svara (Reply) [2].