Vilka uppgiftstyper kan jag skapa i en kurs?

Canvas stöder fem olika typer av uppgifter: Uppgifter, Diskussioner, Quiz, Externa Verktyg, och Ej bedömda.

Som lärare kan du välja en uppgiftstyp när du skapar ett uppgiftsskal. Men du kan även skapa uppgifter inom en uppgiftstyp genom att besöka varje typs respektive indexsida.

Uppgift

Uppgift

En uppgift är en Canvas-uppgift som kan skickas online via textinmatning, filuppladdningar, medieinspelningar, externa verktyg, URL:er eller Canvas-sidor. Uppgifter visas på indexsidan för uppgifter, omdömesboken (endast bedömda), kursplanen och i användaröversikten (endast bedömda).

Inte bedömda uppgifter kan ha ett inlämningsdatum, men poäng eller omdömen får inte ges för slutförande av uppgiften.

Uppgifter kan tilldelas enskilda studenter, grupper eller sektioner.

Hitta uppgifter

Överallt i Canvas kan användare känna igen uppgifter tack vare uppgiftsikonen.

Diskussion

Diskussion

En diskussion är en Canvas uppgift som kommer att bedöma studentens svar på diskussionsämnen. Denna uppgift kommer att visas på indexsidan för uppgifter (endast bedömda), indexsidan för diskussioner, omdömesboken (endast bedömda), kursplanen och i användaröversikten (endast bedömda).

Diskussioner kan tilldelas enskilda studenter, grupper eller sektioner.

Hitta diskussioner

Genom hela Canvas kan användare känna igen diskussioner via diskussionsikonen.

Quiz

Quiz

Ett quiz är en Canvas-uppgift som kan användas för att genomföra en undersökning eller bedöma en students förståelse av kursinnehåll. Denna uppgift kommer att synas på indexsidan för uppgifter (endast bedömda), Indexsidan för quiz, i omdömesboken, kursplanen och användarens kontrollpanel (endast bedömda).

Quiz kan tilldelas enskilda studenter eller sektioner men inte grupper.

Hitta Quizzes

Genomgående i Canvas kan användare känna igen quiz tack vare quizikonen.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No