Hur skapar jag en kamratresponsuppgift?

När du skapar en uppgift, kan du ha som krav att studenter genomför en kamratrespons av en annan students arbete. Läs mer om kamratresponnsuppgifter.

För kamratresponser kan du manuellt tilldela kamratresponser eller välja att Canvas automatiskt tilldelar kamratresponser åt dig. Du kan också välja att låta studenter se andra studenters namn i kamratresponser eller göra dem anonyma. När anonyma kamratresponser aktiveras, kan lärare och lärarassistenter fortfarande se namnen på studentgranskare i SpeedGrader och i studentens inlämningssida. Men om anonym betygsättning är aktiverad i SpeedGrader kommer namnet på båda studenterna att vara dolt i SpeedGrader, men inte på studentens inlämningssida.

För att slutföra en kamratrespons, måste studenter lämna minst en kommentar. Om du inkluderar en matris, behöver de bara genomföra matrisen.

Anteckningar:

  • För att se hur inlämningsdatum för uppgifter- och kamratresponser visas i en students Att-göra-lista, se resursdokumentet Tips för kamratrespons.
  • Kamratresponser kan inte användas med uppgifter med externt verktyg.
  • Studenter kan se kommentarer för kamratrespons om uppgiftsomdömen är dolda. Men studenter kan inte se instruktörskommentarer förrän efter uppgiftsomdömen har publicerats.
  • Instruktörer kan inte redigera eller ta bort kamratresponskommentarer från studenter.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Lägg till uppgifter

Lägg till uppgifter

Klicka på Lägg till uppgift (Add Assignment) knappen.

Lägg till information om uppgift

Välj inlämningstyp

Välj inlämningstyp

I rullgardinsmenyn Inlämningstyp [1], välj din föredragna inlämningstyp [2].

Obs! Det externa verktygets inlämningstyp stöder inte kamratsresponnsuppgifter.

Välj onlineregistrerings-alternativ

Välj onlineregistrerings-alternativ

Välj kryssrutorna för de typer av onlineregistreringar som tillåts i upppgiften.

Lägg till Gruppuppgift

Lägg till Gruppuppgift

Kamratresponser kan användas med gruppuppgifter. Om du vill skapa en gruppuppgift, klicka på kryssrutan Detta är en gruppuppgift .

Kräv kamratrespons

Kräv kamratrespons

Klicka på kryssrutan Efterfråga kamratresponser (Require Peer Reviews) [1]. Som standard, tilldelas kamratresponser manuellt [2].

Om du vill tilldela kamratresponser automatiskt, välj radioknappen Tilldela automatiskt [3].

Obs! Kamratresponser måste tilldelas automatiskt för typer På papper och Inga inlämningsuppgifter.

Tilldela kamratresponser automatiskt

Tilldela kamratresponser automatiskt

Om du tilldelar kamratresponser automatiskt, visar menyn fler alternativ. I fältet Granskningar per användare [1], ange antalet granskningar varje student måste genomföra.

I fältet Tilldela granskningar [2], använd kalender-ikonen för att välja ett datum eller ange ett datum manuellt för kamratresponser som studenten ska tilldelas. Om den lämnas blank, kommer Canvas att använda uppgiftens inlämningsdatum.

Tilldela kamratresponser inom grupper för gruppuppgifter

Tilldela kamratresponser inom grupper för gruppuppgifter

I gruppuppgifter, har du också möjlighet att tillåta kamratresponser inom grupper.

Kamratresponser kräver att en student granskar en individuell inlämning av en annan student. Men inlämningar av gruppuppgifter görs av en gruppmedlem för hela gruppens räkning och alla gruppmedlemmar har samma inlämning.

Som standard, är kryssrutan Tillåt kamratrespons inom grupper (Allow intra-group peer reviews) inte markerad, vilket innebär att Canvas kommer att filtrera bort medlemmar av samma grupp när granskningarna tilldelas automatiskt.

För att tillåta Canvas att tilldela en kamratrespons till en studen inifrån studentens egen grupp, markerar du kryssrutan Tillåt kamratrespons inom grupper (Allow intra-group peer review).

Tilldela Anonyma kamratresponser

Tilldela Anonyma kamratresponser

Om du vill göra kamratresponser anonyma, markera kryssrutan Kamratresponser visas anonymt (Peer Reviews Appear Anonymously).

Obs! DocViewer stöder inte anonyma kommentarer, så DocViewer kan inte användas för kommenterad återkoppling i uppgifter med anonym kamratrespons.

Sara och publicera uppgift

Sara och publicera uppgift

Om du är redo att publicera din uppgift, klicka på knappen Spara och publicera (Save & Publish) [1]. Om du vill skapa ett utkast av din uppgift och publicera den senare, klicka på knappen Spara (Save) [2].

Publicera uppgift

När din uppgift sparas i ett utkast-tillstånd, kan du gå tillbaka till sidan och publicera det när som helst genom att klicka på knappen Publicera.

Se Publicerad uppgift

Se Publicerad uppgift

Se publicerad uppgift.

Du kan också bifoga en matris till uppgiften som studenter kan fylla i när han/hon genomför kamratresponser. För att lägga till en matris till uppgiften, klicka på knappen Lägg till matris.