Hur använder jag sidan för människor i en kurs som lärare?

Personer visar alla användare som är inskrivna i din kurs, antingen av dig eller din institution via SIS-importer.

Du kan även se antalet aktuella användare i en kurs på sidan Kursinställningar.

Öppna Personer

Öppna Personer

Klicka på länken Personer (People) i kursnavigationen

Se Personer

Sidan Personer visar all information om användarna i kursen. Sidan är utformad med globala inställningar överst på sidan [1], följt av genererade användardata [2].

Sök och filtrera användare

Globala inställningar inkluderar sökning och filtrering av användardata. Om du vill söka efter en viss användare skriver du användarens namn i sökfältet [1].

För att filtrera efter roll väljer du Roller i rullgardinsmenyn [2]. Filtret visar också antalet användare i varje typ av roll (t.ex. student).

Du kan också lägga till en användare till kursen [3].

Hantera studentgrupper

People-sidan organiserar också alla dina studentgrupper, där du kan hantera studentgrupper. Du kan skapa grupper för att placera elever tillsammans för att slutföra projekt eller andra aktiviteter. Eleverna kan skapa egna grupper, vilket gör det möjligt för dem att samarbeta.

Hantera användare

Hantera användare

För att hantera användarnivåerna på kursnivå klickar du på globala alternativ för rullgardinsmenyn. Du kan visa användargrupper [1]. Användargrupper är desamma som de som visas i de globala inställningarna högst upp på sidan.

Du kan se tidigare anmälningar i kursen [2]. Tidigare anmälningar är studenter som tidigare anmäldes i kursen och deras anmälningar har avslutats.  

Du kan också se en sammanfattning av alla studentinteraktioner i din kurs [3]. Interaktioner registreras när du kontaktar studenten via konversationer eller när du lämnar en kommentar till en uppgift.

Du kan se registrerade tjänster för varje användare i kursen [4]. Om en person har registrerat ett socialt mediakonto i Canvas kan du se den tjänsten som anges och kommunicera med den personen via någon social media-webbplats som de har registrerat.

Du kan exportera en lista med parningskoder för alla studenter i din kurs [5]. Parningskoder används för att para samman en student med en observatör. Detta alternativ visas endast om självregistrering har aktiverats för din institution och är endast tillgängligt för användare med behörighet att generera parningskoder för observatörer.

Se användare (View Users)

Sidan för människor ordnar användare i alfabetisk ordning efter efternamn. Sök och filtrera resultat visar följande data:

  • Användarens namn (The user's name) [1]
  • Inloggnings-ID [2]
  • SIS ID [3] -den här kolumnen krävs tillstånd att visa SIS-ID
  • Sektion [4] kan vara inskrivet i mer än ett avsnitt
  • Roll [5] – visar namnet på användarrollen
  • Senaste aktiviteten [6] - Visar datum och tid för en användares senaste interaktion i kursen. Denna tidsstämpel uppdateras när en användare navigerar genom kursen med hjälp av Kursnavigerings-menyn, svarar till en diskussion eller skickar in en uppgift eller quiz, och när de får tillgång till kursfiler och sidor. Mobila åtgärder kanske inte visas på grund av den lokala enhetens cachelagring.
  • Total aktivitet [7] -Låter dig se hur länge studenter interagerar inom en kurs och räknar bara med sidnavigering. Total aktivitetstid visas i timmar: minuter: sekunder. Om en användare inte har nått en timme aktivitet visas den totala aktiviteten som minuter: sekunder. Total aktivitet registrerar tid som används för visning av kursinnehåll som överstiger två minuter. Om tiden mellan en ny aktivitet och den sista avslutade aktiviteten är under tio minuter kommer också hela tiden mellan dessa två händelser att inkluderas. Total aktivitet inkluderar inte gruppaktivitet eller sidvisningar för videoklipp som inte innehåller mellanliggande sidförfrågningar, till exempel en inspelad halvtimmesföreläsning. För att se specifika sidvisningar för en student, se studentens kursåtkomstrapport.

Obs! Visning av användaruppgifter, däribland inloggnings-ID:n och användarens e-postadress är kursbehörigheter. Beroende på dina behörigheter kanske du inte kan se all tillgänglig information på sidan Personer.

Se användarstatus

Du kan också visa status för väntande och inaktiva inskrivningar.

När en kurs publiceras får användarna en inbjudan till kursen. Användare som inte har accepterat kursinbjudan visar en väntande status [1]. För att skicka kursinbjudningar igen för väntande användare, klicka på länken Skicka igen (Resen) [2] högst upp på sidan.

Användare som är inaktiva i kursen visar en inaktiv status [3]. Den inaktiva statusen låter dig se en användares tidigare aktivitet i kursen, men låter inte studenten komma åt kursen.

Se kontextkort

För att se en students kontextkort, klicka på studentens namn.

Hantera användare

För att hantera en användare i din kurs klickar du på alternativ-ikonen. Om du har behörighet i kursen kan du återsända kursinbjudningar och se användarinformation. Du kan även redigera användarens kurssektioner, redigera användarens roll, avaktivera användaren, eller ta bort användaren från kursen.

Hantera observatörer

Med observatörsroller kan du också koppla en observatör till en elev.

Visa studentvy

För att se sidan Personer som student, klicka på knappen Studentvy (Student View).

Obs! Om en kursnavigeringslänk för sidan är inaktiverad och dold för studenterna visas inte knappen Studentvy (Student View).