Hur skapar jag en onlineuppgift?

Du kan skapa onlineuppgifter så att studenter kan skicka sina uppgifter via Canvas. Studenter kan skicka ljud- eller videoinspelningar genom att spela in nya media eller ladda upp befintliga media. Filer som skickats in till en onlineuppgift räknas inte mot användarens lagringskvot.

När du tillåter filuppladdningar som ett onlineregistrerings-alternativ, kan du begränsa vissa typer av filer för inlämningar av uppgifter. Vid begränsade uppgifter med en udda eller ovanlig filtyp, försök lägga till den till din kurs för att bekräfta att filen accepteras innan du ber studenter skicka filtypen. Sammansatta filtyper stöds inte.

Om din institution har aktiverat Google Docs, Google Apps LTI eller Microsoft Office 365 LTI, kan studenter ladda upp filer från sitt Google Drive- eller OneDrive-konto direkt. (Om endast Google Docs är aktiverad för din institution, måste studenter ansluta till Google Drive som en webbtjänst för att skicka en uppgift som ett Google Doc, Google Sheet eller Google Slide.) Du kan tillåta Google Drive- och OneDrive-filer som inlämningstyper genom att välja kryssrutan Filuppladdningar när du skapar en uppgift.

Google Drive-filtyper

Studenter kan skicka Google Doc (.gdoc)-, Google Sheet (.gsheet)-, eller Google Slide (.gslide)-filer. De kan också använda Google Docs för att skicka uppladdade Word (.doc/.docx)-, Excel- (.xls/.xlsx)-, Powerpoint (.ppt/.pptx)- och pdf-filer som inte konverterats till Google Docs-formatering.

När Google-filtyper skickas som en inlämning av uppgift, konverteras dessa filer till sina motsvarande Microsoft-filtyper och visas i inlämningen som respektive Word-, Excel- eller Powerpoint-filer. Canvas använder omvandlingsfiltypen för inlämningar (och för att presentera filtyper som stöds som DocViewer-filer i SpeedGrader), så om du vill begränsa filtyper så att de bara inkluderar Google-filtyper, måste du också inkludera filtyperna för varje respektive Microsoft-filtyp också. Om du till exempel endast vill tillåta Google Slide-inlämningar måste du inkludera .pptx som en restriktiv filtyp, annars kommer Canvas inte att visa -gslide-filer i Google Doc-fliken.

Obs! Canvas stöder inte filuppladdningar som är större än 5 GB. Men medieuppladdningar får inte överskrida 500 MB.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Lägg till uppgifter

Lägg till uppgifter

För att skapa en ny uppgift, klicka på knappen Lägg till uppgift (Add Assignment).

Lägg till information om uppgift

Välj typ av onlineinlämning

Välj typ av onlineinlämning

I rullgardinsmenyn Inlämningstyp (Submission Type), välj Online-alternativet.

Välj onlineregistrerings-alternativ

Välj onlineregistrerings-alternativ

Välj de onlineregistrerings-alternativ du vill tillåta för uppgiften. Du kan välja upp till fyra alternativ:

Textinmatning [1]: Studenter kan skicka sina uppgifter direkt i innehållsredigeraren (rikt innehåll). DocViewer-noteringar är inte tillgängliga för inlämningar av textinmatningar. Inlämningar av textinmatningar kan inte laddas upp igen till omdömesboken.

Webbplats-URL:er [2]: Studenter kan lämna in en URL som uppfyller uppgiften. DocViewer-noteringar är inte tillgängliga för inlämningar av webbplats-URL:er. Inlämningar av webbplats-URL:er kan inte laddas upp igen till omdömesboken.

Medieinspelningar [3]: Studenter kan lämna in en ljud- eller videoinspelning som uppfyller uppgiften. De kan antingen spela in nytt media eller ladda upp befintligt media. Video- och ljuduppladdningar till Canvas kan vara upp till 500 MB. DocViewer-noteringar är inte tillgängliga för inlämningar av medieinspelningar. Inlämningar av media inspelningar kan inte heller laddas ner.

Studentnotering [4]: Studenter kan kommentera en fil som laddas upp av en instruktör. Det kommenterade dokumentet lämnas in med studentens uppgiftsinlämning. Vi rekommenderar ett annat onlineverktyg för inmatning för studenter som inte kan kommentera ett dokument.

Filuppladdningar [5]: Studenter kan ladda upp en fil eller ta ett foto med sin webbkamera för att slutföra uppgiften. DocViewer-noteringar är tillgängliga för filtyper som stöds i SpeedGrader. Om din institution har aktiverat Google Docs, Google Apps LTI eller Microsoft Office 365 LTI, kan studenter också ladda upp filer från sitt Google Drive- eller OneDrive-konto direkt. Om endast Google Docs är aktiverad för din institution, måste studenter ansluta till Google Drive som en webbtjänst för att skicka en uppgift som ett Google Doc, Google Sheet eller Google Slide. Inlämningar av filuppladdningar kan laddas ner och laddas upp igen till omdömesboken. Canvas stöder medieuppladdningar på upp till 5 GB.

Uppgiftsinställningar kommer beständigt att minnas och visa de inställningar som skapats eller redigerats i tidigare uppgift i kursen. Baserat på tidigare uppgifter kan en eller fler av dessa alternativ vara förvalda åt dig.

Anteckningar:

  • Om du väljer flera inlämningstyper för en uppgift, kan studenter endast använda en inlämningstyp per uppgiftsinlämning.
  • Om din institution har aktiverat Microsoft Office 365 LTI, måste du antingen välja alternativet Filuppladdningar eller både alternativen webbplats URL- och Filuppladdningar för att använda fliken Office 365 på uppgiftsinlämningssidan. Om du endast väljer webbplats-URL som ett inmatningsalternativ, kommer fliken Office 365 inte att fungera korrekt.
  • Det finns inget stöd för inlämningstypen Studentnotering i gruppuppgifter.

Välj noteringsfil

Välj noteringsfil

Om du tillåter inlämningar med studentkommentarer måste du ladda upp en fil som studenterna kan kommentera i.

Du kan välja en fil från kursfiler [1] eller dina användarfiler [2], eller ladda upp en ny fil från din dator [3].

Filer som ska användas för noteringar måste gå att förhandsgranskas i Canvas.

Begränsa filtyper

Begränsa filtyper

Om du tillåter filuppladdningar, kan du välja att begränsa inlämningar till specifika filtyper. För att aktivera detta alternativ, klicka på kryssrutan Begränsa uppladdning av filtyper (Restrict Upload File Types) [1]. I fältet Tillåtna filtillägg (Allowed File Extensions) [2], ange en lista med accepterade tillägg. Alla filtyper måste separeras med ett komma. Du kan inkludera mellanslag, versaler och punkter i filnamn på uppgift

Obs! Vid en udda eller ovanlig filtyp, försök lägga till den till din kurs för att bekräfta att filen accepteras innan du ber studenter skicka filtypen.

Spara uppgift

Spara uppgift

För att spara uppgiften och publicera den, klicka på knappen Spara & Publicera (Save & Publish) [1]. För att spara uppgiften som ett utkast, klicka på knappen Spara (Save) [2].