Hur använder jag kontrollpanelen som instruktör?

Översikten är det första du ser när du loggar in på Canvas. Översikten hjälper dig att se vad som händer i alla dina pågående kurser.

Du kan gå tillbaka till din användaröversikt när som helst genom att klicka på översiktslänken i global navigation.

Obs! Om ditt lärosäte har aktiverat Handledning för kurskonfiguration (Course Setup Tutorial), är menyn mottaglig för webbläsarens fulla bredd.

Öppna översikten

Öppna översikten

I global navigering, klicka på länken Översikt (Dashboard).

Se översikten

Översikten är din startsida i Canvas. Beroende på ditt lärosäte, kan din översikt som standard ha en till två vyer: Kortvy eller Vy över senaste aktivitet.

  • Kortvy: visar kurskort för snabb åtkomst till alla dina favoritkurser (samma kurser visas i länken Kurser från menyn Global navigering)
  • Vy över senaste aktivitet: visar all den senaste aktiviteten för alla kurser

Visa Att göra-listan och sidofältet

Visa Att göra-listan och sidofältet

I instrumentpanelen Kortvy och instrumentpanelen Senaste aktivitet, innehåller marginallisten en Att-göra-lista och andra sektioner som hjälper dig veta vilka uppgifter och händelser kommer upp i alla dina kurser. Läs mer om sidofältet i översikten.

Se globala meddelanden

Se globala meddelanden

Din översikt kan även innefatta globala meddelanden, som är meddelanden som skapats av lärosätet. För att ta bort meddelandet från översikten, klicka på ta bort ikonen.

Se avvisade meddelanden

Se avvisade meddelanden

Om du avvisar ett globalt meddelande kan du se detta på sidan Globala meddelanden (Global Announcements).

Ändra vyn i översikten

Ändra vyn i översikten

För att när som helst ändra vy för instrumentpanelen klickar du på menyn Alternativ (Options). Du kan se översikten i Kortvy (Card View) [2] eller i vyn för Senaste aktivitet (Recent Activity View) [3]. Om Canvas for Elementary har aktiverats för ditt lärosäte kan du även visa översikten i vyn för fjärrundervisning [4].