Hur exporterar jag en Canvaskurs?

Ni kan exportera en Canvaskurs för att ge till någon i ett annat Canvaskurs konto, för att ladda upp till en annan instutitions konto vid ett senare datum, eller för att skapa en kopia som en reservkopia på er lokala dator. Du kan importera en exportfil till Canvas när som helst.

Exporter är förpackade som IMSCC zipfiler, som endast kan öppnas av program som stöder Common Cartridge filer. Du kan också ändra filtillägget från .imsc till .zip och hantera den som en vanlig ZIP-fil.

Anteckningar:

  • Canvas exporter inkluderar inte reservkopior av studentinteratkioner och betyg. Betyg kan exporteras separat som en .csv fil.
  • Vissa externa app LTI-verktyg som Google Drive och Office 365 behåller inte verktygskonfigurationer i exporterade kurser. Du kan överväga att kopiera kurser istället.
  • Canvas har inte stöd för kursexportfiler på över 50 GB. Kurser på mer än 50 GB i storlek kan inte exportears och visar ett felmeddelande när du försöker exportera.
  • Exportpaket i Canvas for Elementary kvarhåller Canvas for Elementary-temat.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigeringen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Exportera Kurs

Exportera Kurs

I sidobaren, klicka knappen Exportera Kursinnehåll (Export Course Content).

Välj Exporttyp

Välj Exporttyp

Klicka alternativet Kurs (Course) i exporttyp [1]. Klicka knappen Skapa Export (Create Export) [2] för att starta exporten.

Obs! Om ni har en tidigare exporterad kurs, kommer Canvas att visa tidigare exporter under rubriken innehållsexporter.

Övervaka Exporter

Se framstegsskärmen. Att exportera en kurs i Canvas kan ta några minuter, beroende på storlek. Du kommer att få ett mail när exporten är klar.

Hämta ny export

Hämta ny export

När nedladdningen är klar, klicka på länken Ny export .

Obs! Innehållsexporter löper ut efter 30 dagar och kan inte längre laddas ner.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No