Hur importerar jag lärandemål för en kurs?

Du kan massimportera lärandemål för din kurs med en CSV-fil. Med en massimport kan du lägga till nya lärandemål till din kurs eller uppdatera informationen om flera lärandemål samtidigt.

CSV-filen måste formateras korrekt i enlighet med dokumentationen om importformat för Lärandemål. Ladda ner en prov-CSV-fil för lärandemål med en lärandemålsgrupp och sex lärandemål.

När din CSV-fil har behandlats, får du ett e-postmeddelande som bekräftar att importen lyckats eller visar fel med din fil. Om det var fel, kommer e-postmeddelandet att innehålla information om de första 100 felen inklusive raden med fel och en kort beskrivning.

Den här lektionen visar hur du importerar lärandemål i den klassiska sidvyn på sidan Lärandemål. Om sidan Lärandemål i din kurs visas annorlunda än bilderna i den här lektionen kan du läsa om hur du importerar lärandemål i en kurs inom ett konto som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Anteckningar:

 • För närvarande stöds endast CSV-filer. JSON-filer kommer att stödjas i framtida versioner.
 • Importering av lärandemål är ett kurstillstånd. Om du inte har tillstånd att importera lärandemål, har din institution begränsat denna funktion.
 • I nya lärandemål, får vendor_guid-fältet inte innehålla ett kolon.

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I kursnavigeringen, klicka på Lärandemål (Outcomes) länken.

Importera lärandemål

Importera lärandemål

Klicka på knappen Importera (Import).

Ladda upp fil

Dra och släpp din CSV-fil till uppladdningsområdet eller klicka i uppladdningsområdet för att välja en fil från din dator.

Öppna filen

Öppna filen

Hitta CSV-filen [1] och klicka sedan på knappen Öppna [2].

Se importstatus

Canvas visar en laddningssida medan filen laddar upp. Stora CSV-filer kan ta tid att importera. Du kan lämna sidan Lärandemål när som helst utan att avbryta importprocessen.

Se importframgång

Se importframgång

När filen har importerats, visar Canvas ett bekräftelsemeddelande. Du kommer också att motta ett e-postmeddelande om att importen lyckades.

Se importfel och varningar

Importfel

Om importen inte lyckades eller om importen ändrade befintliga lärandemål, visar Canvas ett felmeddelande.

Felmeddelandet visas för importfel av lärandemål och för varningar för import av lärandemål.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med information om de första 100 felen och varningarna. Varje fel eller varning kommer att inkludera CSV-radnumret och en beskrivning av felet eller varningen.

Importfel avbryter importprocessen helt och måste åtgärdas innan lärandemål kan importeras. Följande typer av fel kan inträffa i CSV-filer:

 • Nödvändiga rubriker saknas
 • Andra rubriker placeras efter bedömnings-rubriken.
 • Ogiltiga rubriker finns
 • Nödvändiga fält saknas
 • Importfil innehåller inga data
 • Ogiltig UTF-8-sträng

När en importvarning inträffar, hoppar Canvas över den påverkade raden och importen går vidare. Följande typer av varningar kan inträffa i CSV-filer:

 • Bedömningsnivåer saknar poäng
 • Bedömningsnivåer har ogiltiga poängvärden
 • Bedömningsnivåer har poäng i fel ordning
 • Objekttyp är felaktig
 • Föräldragrupp refererar till lärandemål som saknas
 • Föräldragrupper är ogiltiga
 • Arbetsflödestatus är ogiltig
 • Metod för validering av beräkning inte specificerad
 • Grupp mottar ogiltiga fält
 • Redigeringar av lärandemål är inte i samma kontext

Åtgärda felen i CSV-filen i enlighet med dokumentation av importformatet för lärandemål och importera filen igen.

Visa Lärandemål

Visa lärandemålen som importerats till din kurs.