Hur hanterar jag inställningar för ett quiz i New Quizzes?

Du kan justera leveransinställningar för ett quiz i New Quizzes. Dessa alternativ justerar det sätt som quiz levereras till studenter.

För att redigera total poäng, uppgiftsgrupp, inlämningsdatum, tillgänglighetsdatum och urval för individuella studenter och kurser som får quizet, redigerar du bedömningen på sidan Uppgifter.

Öppna quiz

Om du vill hantera inställningar för ett quiz ska du leta upp quizet du vill öppna [1].

Öppna sidan Bygg (Build) genom att klicka på ikonen Alternativ [2] och klicka sedan på länken Bygg (Build) [3].

För att skapa ett nytt quiz, klickar du på knappen Lägg till quiz (Add Quiz) [4].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på fliken Inställningar (Settings).

Visa varningsmeddelande

Visa varningsmeddelande

Om studenter redan lämnat in quizet visas ett varningsmeddelande på sidan Leveransinställningar.

Blanda frågor

Blanda frågor

För att blanda frågeordningen som visas för studenter klickar du på knappen Blanda frågor (Shuffle Questions). Om den här inställningen inaktiveras visas frågor i den ordning du angav dem i quizet.

Obs! Frågebanksfrågor som lagts till i en grupp kommer fortsatt att visas slumpmässigt i den gruppen oavsett om den här inställningen är aktiverad eller inte.

Blanda svar

Blanda svar

För att blanda svarsordningen som visas för studenter för flervalssvar, flera svar och matchande quizfrågor klickar du på knappen Blanda svar (Shuffle Answers). Om den här inställningen inaktiveras visas svar i den ordning du angav dem i quizfrågorna.

Obs! Svarsblandning garanterar inte att ordningen visas olika för varje student. Vissa studenter får samma svarsordning, beroende på antalet svar för varje fråga.

Visa en fråga i taget

Visa en fråga i taget

För att visa en fråga i taget för studenter klickar du på knappen En fråga i taget (One Question at A Time) [1]. Om du vill låta studenter gå tillbaka till föregående frågor i ett quiz markerar du kryssrutan Tillåt bakåtbläddring (Allow Backtracking) [2]. Tillåt bakåtbläddring är som standard aktiverad.

Kräv studenters åtkomstkod

Kräv studenters åtkomstkod

Om du vill kräva att studenter ange en åtkomstkod för att göra quizet klickar du på knappen Kräv studenters åtkomstkod (Require a student access code) [1]. Ange sedan åtkomstkoden i fältet Lösenord (Password) [2]. För att visa en maskerad åtkomstkod markerar du kryssrutan Visa åtkomstkod (Show access code) [3].

Ange tidsgräns

Ange tidsgräns

Om du vill ange en tidsgräns för ett quiz klickar du på knappen Tidsgräns (Time Limit) [1]. Ange sedan tiden i fälten Timmar (Hours) och Minuter (Minutes) [2].

Obs! Pågående quiz lämnas in automatisk efter tillgänglighetsdatumet och -tiden har löpt ut, även då det finns tid kvar.

Filtrera IP-adresser

Filtrera IP-adresser

För att filtrera IP-adresser för quizet klickar du på knappen Filtrera IP-adresser (Filter IP Addresses) [1]. Ange sedan de tillåtna IP-intervallerna i fälten Tillåten IP-intervall (Allowed IP range) [2]. För att lägga till flera IP-intervaller klickar du på länken Lägg till tillåten intervall (Add Allowed range) [3].

Tillåt kalkylator på skärmen

Tillåt kalkylator på skärmen

Om du vill tillåta kalkylator på skärmen för hela quizet klickar du på knappen Tillåt kalkylator (Allow Calculator) [1]. Välj antingen Grundläggande (Basic) eller Vetenskaplig (Scientific) [2]. Den grundläggande kalkylatorn visar endast siffror och grundläggande matematiska funktioner (addition, subtraktion, multiplikation och division). Den vetenskapliga kalkylatorn visar även alternativ för avancerade beräkningar.

Tillåt rensning av val för flervalsfrågor

Tillåt rensning av val för flervalsfrågor

Om du vill tillåta att studenter rensar svar på en flervalsfråga klickar du på knappen Tillåt rensning av val (Flervals) (Allow clearing selection (Multiple Choice)). Om den här inställningen är aktiverad kan studenter rensa sina svar på en flervalsfråga efter att de har markerat sina svar och sedan lämna frågan obesvarad.

Tillåt flera försök

För att tillåta flera försök för ett quiz klickar du på knappen Tillåt flera försök (Allow multiple attempts) [1]. För att välja vilken poäng som ska behållas för en students omdöme väljer du det alternativet i rullgardinsmenyn Poäng att behålla (Score to keep) [2]. Du kan välja att behålla den högre poängen, genomsnittspoängen, senaste poängen eller den första poängen.

Obs! Policyn för sen inlämning stöds inte om flera försök används i New Quizzes.

Ange begränsat antal försök

Som standard kan studenter tillåtas obegränsat antal försök när alternativet Tillåt flera försök (Allow multiple attempts) aktiverats. Om du vill ange ett begränsat antal försök väljer du alternativet Begränsat (Limited) [1]. Välj sedan antalet försök du vill tillåta [2].

Ange vänteperiod

Om du vill ange en vänteperiod mellan försök markerar du kryssrutan Kräv tid mellan försök (Require time between attempts) [1]. Välj sedan det antal dagar [2], timmar [3] och minuter [4] som studenter måste vänta innan de kan försöka igen.

Bygg vidare på senaste försöket

Föra att tillåta att studenter bygger vidare på deras senaste försök genom att ge dem nya försök att svara på felaktigt besvarade frågor, markera kryssrutan Aktivera Gör ett nytt försök (Enable build on last attempt).

Dölj studentresultat

Dölj studentresultat

För att förhindra att studenter visar quizresultat, klickar du på knappen Begränsa visning av studentresultat (Restrict student result view).

Obs! Studenter kan fortfarande se sina quizomdömen i omdömesboken. Om du vill dölja omdömen för studenter helt måste du aktivera en manuell publiceringspolicy i omdömesboken.